Študentsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje

Študentsko zavarovanje je lahko nezgodno zavarovanje , lahko pa se odločimo tudi vsa za druga zavarovanja.

Nezgodno študentsko zavarovanje krije posledice negod, ki se zgodijo povsod, kjer se študentje ali dijaki gibljejo. Velja za kraj študija, doma, v tujini, v prostem času, ko se ukvarjajo s športom, hobiji oziroma drugimi dejavnostmi. Preden sklenemo študentsko zavarovanje se je dobro zavedati omejitev. Študentsko zavarovanje velja za osebe do določene starost, ne krije poškodbe registriranih športnikov v času tekem in treningov. Vse naštete in druge omejitve je dobro poznati, ter se pozanimati o možnosti dodatnega zavarovanja oziroma drugih oblik zavarovanja. študentsko zavarovanje običajno krije trajno invalidnost, nudi dnevno nadomestilo, nadomestilo za bolnišnični dan, izplačilo v primeru izgube življenja zaradi nezgode ali bolezni. Dijaki oziroma študentje imajo naporen, zahteven in intenziven urnik dejavnosti, gibljejo se na mnogih krajih, kjer se dnevno dogajajo negode njihovim vrstnikom ter drugim osebam. Zato je študentsko zavarovanje modro skleniti, saj je zdravje, sposobnost in nenazadnje življenje najdragocenejša vrednota. Za dijake in študente je zdravje in sposobnost še posebej dragocena vrednota, saj se v času študija oziroma izobraževanja pripravljajo za nadaljnje življenje. Izguba predavanj oziroma daljša odsotnost od izobraževalnega programa negativno vpliva na njihov izobraževalni proces, posledično lahko trpi tudi nadaljnja poklina kariera ali nadaljevanje študija. Poleg tega je študentsko zavarovanje modro skleniti zaradi nastalih izgub, ki so izraženi na različne načine. Dobro zavarovanje izberemo na podlagi različnih kriterijev. Dobrodošle so naše izkušnje z zavarovalnico iz preteklosti, prisluhniti velja tudi prijateljem, sorodnikom in znancem, ki imajo z zavarovalnico izkušnje. Izkušnje z zavarovalnico so dobrodošle za celoten obseg zavarovanja, od informacij, sklenitve zavarovanja, do obravnave škode in izplačila zavarovalne vsote. Vsekakor je dobro pogledati tudi h konkurenci in primerjati vse lastnosti študentskega zavarovanja. Zelo dobre pokazatelj o kvaliteti zavarovanja je poleg vseh informacij tudi dober občutek.

Študentsko zavarovanje je dobra odločitev.

Zavarovalnica in varnejša prihodnost

Zavarovalnica ponuja celo vrsto zavarovanj, s katerimi si lahko precej olajšate življenje, če imate nesrečo. Seveda pa nikdar ne morete vedeti, ali boste skozi življenje šli brez nezgod in nesreč, ali pa se vam bodo te pojavljale precej pogosto. Tega ne veste zato, ker je veliko stvari v življenju nepredvidljivih. Seveda vam zavarovalnica ne more pomagati pri tem, da bi vam zmanjšala tveganje pred nastankom nezgode ali nesreče, lahko pa vam pomaga pri reševanju finančnih bremen, ki nastanejo kot posledica takšnih neljubih ter neprijetnih dogodkov, kakršne so nesreče in nezgode.

Zagotovo je povsem nesmiselno, da bi se človek zavaroval prav pred vsakim škodnim dogodkom. Dejansko moramo narediti dobro oceno tveganja. Nato pa moramo pri sebi presoditi, ali smo pripravljeni pri takšni stopni tveganja ostati brez finančnega kritja, ki ga ponuja zavarovalnica, ali bomo plačali tej instituciji, da finančno breme prevzame ona sama namesto nas. Logika v ozadju je naslednja: zavarovanec zavarovalnici plača manj, kot bo dobil izplačano, če se mu zgodi škodni dogodek. In kako lahko to zavarovalnica sprejme? Odgovor je preprost: zavarovalnica ima veliko število zavarovancev, ki plačujejo različno visoke premije. Verjetnost, da se ob istem času vsem zavarovancem kaj zgodi, kar bi terjalo izplačilo zavarovalne vsote, pa je praktično nično. Zato lahko zavarovalnica vsak trenutek jamči izplačilo zavarovalnih vsot, poleg tega pa lahko še ustvari dobiček.

Zato pri sebi premislite, kakšna je vaša pripravljenost tveganja. Večinoma ljudje niso pripravljeni tvegati, zato se odločajo, da sklenejo takšna in drugačna zavarovanja. Nekdo, ki je pravkar kupil nov avto, ne želi, da bi imel stroške, če mu ga kdo podrsa na parkirišču. Zaveda se, da je tveganje za to precej visoko, saj je redni uporabnik javnih parkirišč, zato je pripravljen plačati za kasko zavarovanje. Podobno je z nezgodnim zavarovanjem in seveda tudi drugimi oblikami. Tako nam lahko zavarovalnica pomaga obvladati finančni vidik tveganja pri nezgodah in nesrečah.

Zavarovalnica, načela poslovanja

Zavarovalnica je podjetje, ki opravlja dejavnost zavarovanja oseb in premoženja. Na trgu deluje samostojno, pri skupnih interesih konkurenčnih zavarovalnic, pa se zavarovalnica lahko združuje z ostalimi zavarovalnicami v okviru raznih interesnih skupin.

Profesionalno ravnanje je poleg strokovnega opravljanja zavarovalnih poslov in razvoja pomembna prvina, ki ga mora vsaka zavarovalnica upoštevati v korist svojega dobrega poslovanja.

Zavarovalnica svoje poslanstvo vidi kot varovanje človekovega osebnega premoženja ter vseh dobrin, katere to premoženje sestavlja v skupno celoto. Nastanek zavarovalniške dejavnosti sega po najstarejših ohranjenih pisnih virih v Stari vek. Zavarovalnica v takratni obliki je imela za dejavnost zaščito tovora na trgovskih poteh. Zaščita tovora na trgovskih poteh je bila potrebna zaradi škode in nastale izgube, katero so povzročile roparske združbe z krajo tovora. Z krajo tovora je bilo oškodovan dobiček, ogroženi so bili trgovski dogovori in interesi, okrnjeno je bilo delovanje in delovna mesta mnogih zaposlenih. V ta namen je zavarovalnica tistega časa združila več udeležencev tovorjenja blaga, z namenom zaščite koristi. Tako so vodje, ki so bili na čelu organizacije, ki je dostave tovora izvajala, sklenile, da bodo vzajemno krili nastalo škodo posameznemu članu. Trgovske poti so tudi v kasnejših obdobjih pomenile temelj nastanka in razvoja zavarovalništva. Na slovenskih tleh se je zavarovalnica pojavila prvič v obliki organizacije, ki je nudila pomorska posojila. Pomorska posojila so bila prvič zapisana v notarski knjigi. Notarska knjiga oziroma zapis o pomorskem posojilu datira z letnico 1291. Pomorsko posojilo je bilo v notarsko knjigo zapisano v Piranu.

Tako kot v svojih predhodnih oblikah organiziranja in ponujenih produktih, zavarovalnica tudi danes ščiti nastalo škodo z nudenjem zavarovalniških produktov. Pogoj za sklenitev zavarovanja, ki ga zavarovalnica nudi je v prvi vrsti ugled, poleg tega pa cela vrsta zaupanja vrednih lastnosti. Zavarovalnica od vseh, ki aktivno in profesionalno delujejo zanjo zahteva, strokovno znanje pri prevzemanju rizika, oceni škod in njihovem obravnavanju.

Med najboljše zavarovalnice na slovenskem se šteje tudi Vzajemna, ki jo najdete tukaj

Kolikšne deleže stroškov krije dodatno zavarovanje

Dodatno zavarovanje je pri nas dopolnilna oblika zavarovanja, ki dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Vse tiste osebe, ki imajo sklenjeno samo obvezno zavarovanje, morajo pri prejemanju zdravstvenih storitev doplačati razliko, ki je obvezno zdravstveno zavarovanje ne pokriva. Tisti, ki imajo sklejeno dodatno zavarovanje, pa ne doplačujejo ničesar. Med tiste storitve, ki zahtevajo doplačila spadajo storitve na področju splošnega zdravnika, zobozdravnika in zdravstvene storitve v bolnišnicah. K temu je potrebno dodati, da dodatno zavarovanje pokriva stroške zdravil na pozitivni in vmesni listi. V primeru, da se izkaže, da reševalni prevoz ni bil nujen, mora oseba, ki ni sklenila dodatno zavarovanje, kriti del stroškov sama. Tudi mnoge zdravstvene pripomočke pokriva dodatno zavarovanje. Sem spadajo ortopedski pripomočki, ortorični pripomočki, pa tudi očesni pripomočki kot so recimo očala, ortodontski aparati in zobno protetični pripomočki.

In koliko znašajo odstotki, ki jih pokriva dodatno zavarovanje? V nadaljevanju bomo omenili le tiste najpogostejše primere, ko so potrebni, ti odstotki pa so precej visoki. Zobna protetika, očesni pripomočki, zdravila z vmesne liste in ne nujni reševalni prevozi so kriti v kar 90 odstotkih. To pomeni, da v primeru, ko dodatno zavarovanje ni bilo sklenjeno, mora oseba sama doplačati 90 odstotkov stroškov, ki so nastali v naštetih primerih. Vendar pa povsod ti odstotki niso tako visoki. Vse storitve osnovne zdravstvene dejavnosti zahtevajo doplačila 15 odstotkov, pri bolnišničnih storitvah pa med 5 in 15 odstotki. Vendar je potrebno dodati, da je odstotek samo relativno število. Zahtevne operacije lahko stanejo nekaj tisoč evrov, kar pomeni, da bo doplačilo lahko visoko tudi 1.000 ali več evrov. Prav zato je dodatno zavarovanje praktično nujno, če želimo mirno spati. Stroški, ki nastanejo so preprosto previsoki. Sploh takrat, ko resno zbolimo ali pa se nam zgodi kakšna hujša nesreča, vsak dodaten strošek pomeni dodatno skrb. Zato pa je dodatno zavarovanje nekaj, kar imajo skorajda vsi sklenjeno.

http://www.vzajemna.si/

Zdravstvena zavarovalnica celovito poskrbi za našo varnost

Zdravstvena zavarovalnica ima že kar dolgo zgodovino in pomembno vlogo pri sklepanju zavarovanj. Pri nas poznamo tri večje zdravstvene zavarovalnice, toda edina med njimi, ki deluje na osnovi načela vzajemnosti je Vzajemna. To je največja specializirana zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji in ima dolgoletne izkušnje pri izvajanju zdravstvenih zavarovanj. Celovito poskrbi za našo zdravstveno varnost in nam nudi pestro ponudbo najrazličnejših zavarovalnih produktov s tega področja. Zdravstvena zavarovalnica ima dostopno in predvsem zelo razvejano mrežo po celotni Sloveniji, prav tako pa ima enostaven dostop do poslovalnic, tudi preko spletne strani. Zdravstvena zavarovalnica nam daje vtis prijaznosti, zaupanja in povezanosti, kar nakazuje že sam slogan, ki se glasi, jaz zate, ti zame. Na principu vzajemnosti deluje Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica. Načelo vzajemnosti pomeni, da vsi člani zavarovalnice solidarno zagotavljajo varnost za vsakega posameznika. Tako starejši zavarovanci ne plačujejo dosti višje premije, kot jo plačujejo mlajši. Zdravstvena zavarovalnica je kraj, kjer sklepamo zdravstveno zavarovanje in s tem poskrbimo za svoje zdravje. Katero izmed zavarovanj bomo izbrali, je le naša odločitev in seveda naša potreba. Zavarovanja lahko sklepamo tudi povsem odvisno od tega ali sklepamo zavarovanje doma ali v tujini. Velikokrat je prav v tujini zavarovalnica tista, ki nam še najbolj stoji ob strani. Številne ugodnosti in nagradne igre so le še dodana vrednost, ki nas privablja, da izberemo katero izmed zavarovanj. Izbiramo lahko med dopolnilnim, dodatnim, nezgodnim zavarovanjem, zavarovanjem za tujino, nadstandardnim zavarovanjem in zavarovanjem za težje bolezni. Zdravstvene storitve so lahko velik strošek, ki ga zavarovalnica omili.