Hofer zaposlitev, posebna karierna priložnost

Hofer zaposlitev je priložnost iz prve roke spoznati, kako se najuspešnejše tržijo najkakovostnejši izdelki na trgu.

Podjetje Hofer nudi zaposlitev v hčerinskem podjetju nemške skupine Aldi Süd. Skupno ima preko pet tisoč poslovalnic z živili na treh kontinentih oziroma v devetih državah sveta. Podjetje Hofer zagotavlja zaposlitev preko sto tisoč zaposlenim ter delovanje na tisoče dobaviteljev. Odlike podjetja so odlično vodstvo, neodvisna cenovna politika, neodvisna ponudbena politika, racionalen sistem prodaje, decentralizirana, geografsko jasno opredeljena in strukturirana organizacijska shema. Prvi koraki v smeri doseganja naštetih odlik so bili storjeni pred več kot sto leti z odprtjem prve trgovine z živili na zahodu Nemčije. V Sloveniji je bila zaposlitev v podjetju Hofer sprva mogoča pred več kot desetletjem. Leta dva tisoč pet je Hofer zagotavljal zaposlitev v enajstih poslovalnicah širom po Sloveniji. Danes je zaposlitev v podjetju Hofer mogoča na praktično vseh območjih Republike Slovenije. Priložnosti za nove zaposlitve so najbolje predstavljene in sproti osvežene na spletni strani podjetja Hofer, zagotovljena pa je tudi pomoč pri kandiranju na izbrano prosto delovno mesto. Področju zaposlovanja je namenjena posebna spletna vsebina, ki predstavlja področje zaposlovanja, nudi možnost pridobivanja informacij o aktualnih zaposlitvenih priložnostih, omogoča pa tudi poenostavljen način prijave na izbrano delovno mesto. Iskanje je poenostavljeno s posebnim iskalnikom, v katerega je potrebno vnesti ustrezne kriterije oziroma izbrati najbolj ustrezne. Kriteriji so : delavci z ali brez izkušenj, področje delovanja, zaposlitev za polni ali krajši delovni čas, oddaljenost, poštna številka, omogočen pa je tudi vnos poljubne iskane besede. Možna področja delovanja so prodaja, administracija ter sodelavec oziroma sodelavka v oddelku računovodstva. Dodatno lahko potencialni kandidat izbere opcijo samoiniciativna prijava, prijava je olajšana z izbiro oddelka. In sicer : področni vodja, centralna nabava, finance in administracija, investicije, administracija, logistika in prodaja. Kakšna je zaposlitev v podjetju Hofer lahko poleg tega izvemo tudi na nekaterih drugih virih.

Hofer zaposlitev je posebna karierna priložnost. Preverite prosta delovna mesta podjetja Hofer na zaposlitvenem portalu mojaZaposlitev.si.

Iščem delo, sodobna komunikacija

Iščem delo je lažja naloga, ko je za pomoč uporabljena sodobna komunikacija .

Sodobnost komunikacije se kaže v tem, kako sodobne informacije lahko pripomorejo k boljši izkušnji uporabnika. Iščem delo lahko pri črpanju informacij ter komuniciranju z vsemi udeleženci na trgu dela uporablja klasične ali sodobne pristope. Klasični so obisk zavoda za zaposlovanje, tisk, komuniciranje preko pošte ter razni drugi klasični načini komuniciranja. Sodobni pa potekajo preko spleta in spletnih strani. Iščem delo komunikacija tem primeru poteka preko elektronskega medija ter spletnih strani, elektronske pošte, socialnega omrežja ter na druge načine. Mnogim je socialno omrežje neznanka, nekateri so zanj slišali, obstaja nezanemarljivo število uporabnikov, veliko ljudi pa ima napačne predstave o njem. Velikokrat je krivec predvsem neizkušenost, za katero pa obstaja ustrezna rešitev. Seveda si jo uporabnik mora želeti in narediti korak naprej. Dobro soočenje z realnostjo omogočajo razna podjetja in posamezniki, ki socialno omrežje pogosto uporabljajo. O tem se lahko tudi prepričamo s spletnim obiskom, ki pa ne sme biti zgolj enkratna izkušnja iščem delo. Na spletu je izkušenost povezana s številom kakovostnih obiskov. To niso naključne aktivnosti, ampak načrtovane, zaželene ter imajo cilj pridobiti nova znanja in izkušnje. Področje iščem delo dobro zastopajo tako posamezniki, kot znane ustanove s področja trga dela. Najbolj zanimiv so reprezentativni in aktivni člani omrežja, preko njih dobijo uporabniki in obiskovalci številne koristne informacije. Na več koristnih informacij pa lahko računajo predvsem tisti, ki se v socialno omrežje aktivno vključijo. Vključitev zahteva v prvi vrsti profesionalen pristop ter profesionalno vključevanje v omrežje. Predstavitev je za nalogo iščem delo ali druge nalog ključnega pomena, priložnosti so pogosto enkratne in redke. Profesionalci namreč ne radi izgubljajo časa, potrebno jih je prepričati z preprosto učinkovitostjo. Zato je pri izpolnjevanju cilja iščem delo potrebno poiskati prave in učinkovite besede.

Prave besede so v prvi vrsti resnične, učinkovite pa tiste, ki na kratko predstavijo naš cilj iščem delo .

https://www.mojazaposlitev.si/

Obračun plače, ocenjevalna osnova

Obračun plače je za mnoge ocenjevalna osnova v številnih dilemah.

Najpogosteje nas obračun plače zanima pri ocenjevanju primernosti delodajalcev. Delovna nagrada za opravljene aktivnosti pa ni nujno edini način nagrajevanja. Delodajalci se vedno bolj zavedajo motivacijske vrednosti nagrade. Delavec je skladno s prejeto nagrado bolj ali manj motiviran za doseganje učinkov dela. Bolj motiviran je, ko ima za obračun plače večji bruto znesek. Manj pa takrat, ko je ta znesek manjši. Poleg denarne nagrade se v praksi delodajalci odločajo tudi za druge oblike nagrajevanja. Tako lahko ponudi kot nagrado zaposlenemu ali zaposlenim svoje izdelke ali storitve. Količino določi skladno z oceno, ki ponazarja njegovo zainteresiranost za nagrajevanje. Z nagrajevanjem največkrat želi motivirati zaposlene, ko je potrebno za doseganje boljših ciljev konkurenčnega boja, poiskati najboljše načine. Lahko pa se odloča za nagrado v obliki izdelkov ali storitev. Slednje pridobi na trgu na razne načine. Večji bruto znesek obračun plače lahko zazna tudi ob koncu določenega poslovnega ciklusa. Takrat delodajalec razdeli nagrade med vse udeležence. Z nagrado zaposlenim želi sporočiti, da ceni njihovo aktivnost pri doseganju podjetniškega uspeha. S tem lahko pridobi večje učinke kot znaša nominalna vrednost. Zaposleni bodo na ta način računali, da bo večja osnova za obračun plače tudi v prihodnje ob zaključku poslovnega ciklusa. Zato so motivirani z izkušnjo iz preteklosti. Poslovna okolja imajo med seboj različne prakse nagrajevanja. Za kakovostno primerjavo je potrebno poznati razliko, katero prinaša obračun plače v neto ali bruto znesku. Pogosto se ob prejetih informacijah s področja nagrajevanja za doseženo delo vsi navdušujejo, čeprav ne vedo natančno kakšen bo neto znesek. V nekaterih bolj razvitih družbah nagrado v informaciji ne sporočajo zgolj v nominalnem znesku, ampak sporočijo tudi višino morebitnih odhodkov ter njihov namen.

Obračun plače je zelo pomemben za tako delodajalca kot delojemalca, v širšem pomenu pa ima vpliv tudi na družbeno okolje.

Več

Delo na domu, zaposlitvena možnost

Delo na domu je zaposlitvena možnost .

Zaposlitvena možnost je lahko tudi delo na domu. V sodobnem svetu lahko delo na domu ponuja zaposlenim številne prednosti. Katerih pa se mnogi niti ne zavedajo. Zaposlenim v prvi vrsti delo na domu prinaša veliko svobodo odločanja. Svoboda odločanja je v primeru, ko poteka delo na domu toliko večja, kolikor večje so sposobnosti. Kdor se odloča za delo na domu se mora tega zavedati. Na trgu ima lahko manj konkurence, če so njegove sposobnosti velike. Pridobitev takšne zaposlitve je lahko posledica trenutne situacije na trgu dela. oseba, ki se zanima za takšno zaposlitev je druge opcije že iskala na primernih mestih kot sta Zavod za zaposlovanje ali zaposlitveni portal. Med vsemi ponujenimi priložnostmi jima je Zavod za zaposlovanje ali zaposlitveni portal ponudil prav to možnost. Danes Zavod za zaposlovanje ali zaposlitveni portal takšno možnost nudita. Lahko pa je pridobitev takšne zaposlitve odvisno od dogovora z delodajalcem. Vsekakor sta Zavod za zaposlovanje ali zaposlitveni portal dobra vira informacij, ko se išče takšno obliko zaposlitve ali kakšno drugo obliko zaposlitve. Na trgu dela je Zavod za zaposlovanje osrednja organizacija, zaposlitveni portal pa predstavlja zelo aktivno informacijsko točko. Preko nje lahko najdejo ustrezno zaposlitev tako osebe, ki so brezposelne, kot tudi zaposlene osebe. Spremembe, ki se danes dogajajo so aktivne in intenzivne. Zato je za sledenje tem spremembam najbolj ustrezna sodobna tehnologija. Ta omogoča, da se na enostaven in dostopen način soočamo s spremembami. Soočanje s spremembami lahko prinese nove priložnosti in možnosti. Pri sprejemanju informacije se je potrebno zavedati, da natanko takšne možnosti, kot sami iščemo zasledimo redkeje. V več primerih se je potrebno prilagoditi ponujenim možnosti. Kasneje bomo ugotovili, da so bile te prilagoditve več kot koristne in dobrodošle.

Delo na domu je namenjeno predvsem osebam, ki imajo rade samostojen nadzor in možnost odločanja.

Več

Zavod za zaposlovanje, ustanova na trgu dela

Zavod za zaposlovanje na trgu dela posreduje zaposlitvene priložnosti.

Med aktivnosti, ki jih zavod za zaposlovanje izvaja so poleg posredovanja zaposlitvenih priložnosti tudi izvajanje karierne orientacije, posredovanje zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, izdajanje delovnih dovoljenj, izdelava analitičnih, razvojni in drugih strokovnih gradiv s pomočjo dejavnosti, informiranje o trgu dela ter tvorba informacij, ki so zanimive za širšo strokovno in drugo , predvsem širšo javnost.

V zgodovini je zavod za zaposlovanje nosil različna imena, v bistvu pa se dejavnosti ni kaj dosti spremenila. Spremembe so se dogajale predvsem skladno z menjavo oblasti, drugačnih ureditev, ter časovno pogojenem razvoju. Pred več kot stoletjem se je zavod za zaposlovanje imenoval Mestna posredovalnica za delo. Takrat je zavod za zaposlovanje oziroma predhodnik današnje oblike, predstavljal začetek javne službe za zaposlovanje na območju Slovenije. Potrebe, ki jih je takratni zavod za zaposlovanje, skozi delovanje spoznal, so narekovale širjenje dejavnosti z odpiranje podružnic na vseh pomembnih delih države.
Pomembne spremembe je zavod za zaposlovanje doživel po drugi svetovni vojni. Spremembe na političnem in področji ureditve države je terjal spremembe na področju zaposlovanja. Desetletje in pol po nastanku nove državne ureditve je z novim zakonom o zaposlovanju dejavnost s področja zaposlovanja delavcev prenesel na Zavod za zaposlovanje delavcev. S tem zakonom se je ustanovilo enote v vsaki občini. Naslednja pomembna sprememba se je zgodila leta 1990. Že pred tem so se na območju bivše skupne države začele v družbi pojavljati zahteve po drugačni ureditvi države. Slovenija pri tem ni bila le izjema, ampak je prva dosegla pomembne spremembe na področju državne ureditve. Druge države so s podobnimi procesi zaostajale. Z odločitvijo o novi državni ureditvi. Temeljila je na ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Leto po osamosvojitvi Slovenije je takratni zavod za zaposlovanje postal samostojni javni zavod s statusom pravne osebe.