Uporabniška izkušnja je med generacijami zelo različna

Uporabniška izkušnja je koristna, ko tržna aktivnost doseže svoj cilj.

Splet je spremenil in spreminja svet, uporabniška izkušnja igra pomembno vlogo pri spreminjanju navade potrošnika. Kar je na eni strani prednost sodobnega načina trženja, je lahko na drugi strani tudi past. Celoten trg določenega izdelka ali storitve predstavljajo dejanski ter potencialni kupci. Ena pomembnih razlik, ki odloča o tržnemu uspehu, je njihova starost. Čisto drugačna je uporabniška izkušnja osebe stare dvajset let, štirideset let ali šestdeset let. Najstarejše skupine imajo s spletom manj izkušenj, hkrati pa tudi sodobno ponudbo drugače ocenjujejo kot najmlajše mlajše generacije. In seveda obratno: kar je najmlajši generaciji kupcev pri določenem izdelku ali storitvi všeč, najstarejše generacije odvrača od nakupa. Še bolj očitno različna uporabniška izkušnja pa se kaže med generacijama potrošnikov starih dvajset in štirideset let. Starejša generacija predstavlja skupino, ki je še imela priložnost izkusiti klasične načine trženja ter klasične izdelke ali storitve brez pretirane prisotnosti digitalne tehnologije ali celo povsem brez nje. Za mlajše generacije so takšni izdelki ali storitve kratko malo kamena doba. Zato je uporabniška izkušnja mlajše generacije v veliki meri navezana na digitalizacijo v širokem pomenu besede, uporabniška izkušnja starejše generacije pa jo velikokrat razume kot nepotrebno. Obratno daje več prednosti načinom in lastnostim uporabe, ki so jih poznali v preteklosti. Te pa so za mlajše generacije nesprejemljive, kar nas pripelje v zelo zanimiv začaran krog. Za tržnike pomeni to oviro množične prodaje, saj si je z oblikovanjem izdelka ali storitve po okusu določene generacije praktično onemogočil uspeh pri drugih generaciji. V praksi takšne se takšne probleme rešuje tako, da na osnovi enega ali več izdelkov oziroma storitev proizvajalci naredijo dva ali ustrezno število več posameznim generacijam primerne izdelke ali storitve. To je lahko različno upravljanje naprave, ki je v osnovi enaka.

Uporabniška izkušnja igra pomembno vlogo pri trženju.

Več

Spletno oglaševanje, razvijajoči trg

Spletno oglaševanje predstavlja razvijajoči trg .

Za spletno oglaševanje je značilno, da je velik napredek doseglo v desetletju oziroma dveh desetletjih. Pred desetimi leti se je začel splet pogosteje uporabljati, pred dvajsetimi leti pa beležimo prve znake začetka uveljavljanja spleta. Pred dvajsetimi leti ne bi morali računati na spletno oglaševanje, kot ga poznamo danes. Splet je bil premalo razširjen, da bi bilo smiselno na njem oglaševati. Pred desetletjem pa se je že ustvarila osnova, na kateri se je spletno oglaševanje lahko začelo razvijati. Takrat se pojavijo spletne strani, ki so danes najbolj prepoznavne, najbolj obiskane ter veljajo na nek način za pojem. Danes se s spletom ubada vedno več ljudi, spreminjaj se tudi generacijske strukture obiskovalcev. Po statistiki je leta dva tisoč petnajst spletno oglaševanje uporabljala petina malih podjetji ter sredne velikih podjetji, odstotek veliki podjetji pa je presega tretjino. Zanimivo je tudi povpraševanje za spletno oglaševanje na spletnih iskalnikih, družbenih medijih ter drugih spletnih straneh. To oglaševanje je na splošno zanimivo za enaindvajset procentov vseh podjetji. Če bi te podatke premerjali z desetletjem v preteklosti je napredek velik. Aktualni podatki pa nam dajo vedeti, da je tudi možnosti za napredek še veliko. Kakšne možnosti se kažejo za razvoj kaže predvsem splet in njegova uporaba za oglaševanje v najbolj razvitih državah. Splet je v njih bolj razvit, tudi vse različne možnosti podjetniki bolj izkoriščajo. Posledično ni bolj razvito zgolj spletno oglaševanje , bolj razvita je tudi spletna trgovina ter druge možne spletne podjetniške aktivnosti. V Sloveniji je kljub temu opaziti pomembne spremembe, ki jih najbolje vidimo v nekaterih podpornih aktivnosti. Na spletu nakup praktično ni možno uresničiti, če nimamo ustrezne podporne aktivnosti. Preko klika na spletu kupljeno je namreč v primeru izdelka potrebno dostaviti na dom naročnika.

Spletno oglaševanje je brez doma prihodnost podjetništva, možnosti za izboljšanje poslovnih rezultatov so velike.

Več

Optimizacija, dostop spletnih vsebin

Optimizacija strani omogoča, da so spletne vsebine enostavno in vsem zainteresiranim dostopne.

Dostop spletnih vsebin lahko optimizacija strani na številne načine izboljšuje. Največkrat uporabniki dostopajo na podlagi izkušenj iz preteklosti. Med vsemi načini optimizacija strani išče predvsem tiste, ki so bolj pogosti. Toliko bolje pa je, če optimizacija strani uspe prepoznati načela obiskanosti. Dober obisk je želja vsakega lastnika spletne strani. Z večjim obiskom lahko več obiskovalcem sporoča ciljno vsebino. Glede na načine dostopa pa ima optimizacija strani lahko večje ali manjše možnosti za uspeh. Tako obstaja načini, ki jih optimizacija strani lahko s pridom izkoristi. Gre za način dostopa, kateri je pogost. Toliko večji izziv pa je način dostopa, ki se predstavlja kot neizkoriščena možnost. Predvsem obiskovalci z izkušnjami so izoblikovali lasten napreden način obiska. V mnogih primerih je tudi individualen način. To pomeni, da je od drugih uporabnikov različen. S spremenjenim načinom se spremeni tudi sama aktivnost. Pozornost se preusmeri na drugačne lastnosti obiska. S spremembo aktivnosti je spremenjeno tudi urejanje spleta. Z večanjem obiska se splet zasičuje. Problem zasičenosti je v tem, da ne omogoča vsem uporabnikom kakovostnega načina uporabe. V primeru, da zasičenosti ne bi bilo, bi bila kakovost večja. Vendar hkrati to pomeni, da bi bili uporabniki prikrajšani za izbiro. Doseganje kompromisa je v tem primeru dobrodošlo. Boljša urejenost spleta in bogata izbira vsebin je lastnost, katero si na spletu vsi želimo imeti. Z urejenostjo spleta se izboljša tudi uporabnost. Vsebine so na spletu zelo različne. Vsi si želimo predvsem uporabne vsebine, manj pa nas zanimajo manj uporabne vsebine. V ponudbi spletni vsebin se na ta način tudi izoblikuje kakovost. Saj bo večje zanimanje za uporabne vsebine motiviralo nastanek in ponudbo uporabnih vsebin. Ter hkrati omogočalo bistveno boljše splošno stanje na spletu.

Optimizacija strani je dejavnost, ki predstavlja vsem sodelujočim neštete in spreminjajoče se izzive.

Facebook oglaševanje, ključ do uspeha

Facebook oglaševanje je ključ do uspeha .

Ključ do uspeha je Facebook oglaševanje, ker se zaveda možnosti, katerih danes ne primanjkuje. Danes je Facebook oglaševanje v nekaterih delih sveta priljubljeno ter dobro izkoriščeno. V drugih delih sveta pa ima Facebook oglaševanje možnosti za izboljšanje uspeha. Odločitev za Facebook oglaševanje lahko temelji na lastnih izkušnjah ali pa na podlagi tujih informacij. Lastne izkušnje pri odločitvi za Facebook oglaševanje so najboljše, saj so neokrnjene. Pri odločitvi lahko pomagajo tudi meritve. Dobre meritve so tiste, ki omogočajo stvaren prikaz. Koristne postanejo meritve, ko se preko njih dosegajo rezultati. Odločitev za meritve mora hkrati vsebovati tudi cilje. Poleg ciljev so zelo dobrodošli načini, ki meritve opredeljujejo. Rezultati meritve lahko pomenijo veliko, lahko pa niso uspešni. O uspešnosti lahko veliko pove spletni marketing. Vsak spletni marketing ima dober vpogled v aktivnosti. Potem , ko so preko izvedenih meritev načrtovane in izvedene določene aktivnosti, spletni marketing lahko v njih prepozna dobre ali manj dobre lastnosti. dober spletni marketing je osredotočen predvsem v cilje, ki so dosegljivi. Dosegljivi cilji za spletni marketing so tisti, ki sodijo v okvir možnosti. Danes se preko spleta odvija spletna trgovina, ki je različna od države, območja, regije. Najbolj razvita in razširjena je trgovina prek spleta v državah, ki so se prve soočile s spletom. V drugih državah je splet prišel z zakasnitvijo, posledično je to območje v zaostanku. Veliko k zaostanku botruje tudi razvitost infrastrukture. Dobra infrastruktura je pogoj za uspeh marketinga. Razlike med območji so precejšnje. Veliko spletnih trgovin se je s tem razlikami soočile, rezultati pa so zanimivi. Nekatera območja so na drugih področjih bolj razvita kot v sosednji deželi. Vendar je situacija na področju spleta ravno obratna. Uporaba spleta je različna iz več razlogov.

Facebook oglaševanje prinaša številne pozitivne spremembe pri spletnih aktivnostih in doseganju ciljev spletnih aktivnosti.

Optimizacija spletnih strani, spodbuja prodajo

Optimizacija spletnih strani lahko motivira trženje . Trženje je zelo stara aktivnost s sodobnim imenom. Veliko ljudi ob omembi imena trženja pomislijo na sodobno aktivnost. Ne zavedajo pa se, da je trženje staro tako kot človek. V preteklosti je trženje potekalo na drugačne načine, ki so ustrezali takratnemu času. Ljudje so zanj uporabljali najrazličnejša imena. Spletni marketing je najsodobnejša oblika trženja.

Vendar v svojem bistvu ni nič drugačen kot je bilo trženje pred stoletji ali tisočletji. V svojem bistvu spletni marketing povezuje ponudbo in povpraševanje. To pa je aktivnost, ki jo je opravljalo trženje že pred stoletji ali tisočletji. Seveda je aktivnost in intenzivnost trženja danes neprimerno hitrejša. Potovanja na oddaljene konce sveta so za današnje razmere potekale izredno počasi. Isto razdaljo danes premagamo v enem dnevu. Spletni marketing je z razvojem prometa in informatike dobil temelje za razvoj. Danes je spletni marketing najbolj razvit v krajih, kjer so dobre prometne povezave ter prisotna napredna informacijska tehnologija. V veliko primerih že dodobra izpodriva klasične načine trgovanja. Optimizacija spletnih strani ima pri tem lahko pomembno vlogo. Trgovec se zaveda, da je optimizacija spletnih strani način, kako svojo prodajo približati kupcem, posledično povečati uspešnost. Optimizacija spletnih strani je najbolj koristna tam, kjer je velik potencial prodaje. Slednjega se zaveda tudi konkurenca, zato mora optimizacija spletnih strani biti na to pozorna. Konkurenca se zaveda, da dober tržni delež in uspešnost motivirata druge udeležence na trgu.

Optimizacija spletnih strani je lahko tudi njej koristila do dobrega uspeha in tržnega deleža. Vedo, da lahko optimizacija spletnih strani konkurenci veliko koristi. Zato mora omogočiti, da se izvirna metoda najde v korist njenega uspeha. Metode za povečanje uspešnosti so različne, v veliko primerih pa temeljijo na starih, preizkušenih načinih. Čeprav so nekateri že zelo stari, razen spleta, bistvenih razlik ni. Optimizacija spletnih strani lahko zagotavlja, da je spletni marketing uspešen.

Več o tem