Pri video produkciji je najpomembnejša ideja

Kaj vse je potrebno narediti, da lahko dobimo izjemno dober posnetek, video ali pa kar film v celoti? Odgovor ni tako zelo preprost, saj se v ozadju skriva nešteto stvari, za katere vedo samo tisti, ki se ukvarjajo s tovrstnim področjem. Produkcija videa je le košček, za katerega velja, da je zelo pomemben del celotnega postopka izdelave nekega videa oziroma filma ali česa podobnega. Veliko stvari pa se dogaja pred njo in tudi za njo.

Video produkcija se začne z idejo, nato pa s pisanjem scenarija
Vse se torej začne z dobro idejo. Na podlagi te pa lahko napišemo tudi dober scenarij. Ponavadi pri tem sodeluje večja skupina ljudi, ki ji lahko rečemo kar ekipa. Timsko delo je namreč na tem področju skorajda nuja. En sam človek bi namreč porabil preveč časa in tudi končni rezultat ne bi bil nikoli tak, kot si ga želimo. Dobro besedilo oziroma scenarij je torej ključnega pomena oziroma temelj vsake video produkcije.

Sledi predprodukcija, organizacija snemanj, video snemanje in še kaj
V ozadju je torej veliko število dejavnosti in veliko ljudi. Vsi imajo isti cilj. Ustvariti torej kvaliteten video, nad katerim bodo vsi navdušeni. Predprodukcija tako narekuje pripravo. To v praksi pomeni izbor avtorjev, ogled terena, izbira statistov in podobno. Pred snemanjem se moramo osredotočiti še na snemalno ekipo, opremo, prostore in še kaj. Video snemanje pa zahteva veliko število kamer, ki bodo lahko vsemu kos.
Ko imamo posnet material, sledi montaža video materiala, opremljanje z grafiko ali animacijo, glasbena oprema in podobno. Temu delu strokovnjaki pravijo postprodukcija. Za piko na i pa moramo poskrbeti še za video montažo ter izdelavo grafike.

Uporabniška izkušnja je med generacijami zelo različna

Uporabniška izkušnja je koristna, ko tržna aktivnost doseže svoj cilj.

Splet je spremenil in spreminja svet, uporabniška izkušnja igra pomembno vlogo pri spreminjanju navade potrošnika. Kar je na eni strani prednost sodobnega načina trženja, je lahko na drugi strani tudi past. Celoten trg določenega izdelka ali storitve predstavljajo dejanski ter potencialni kupci. Ena pomembnih razlik, ki odloča o tržnemu uspehu, je njihova starost. Čisto drugačna je uporabniška izkušnja osebe stare dvajset let, štirideset let ali šestdeset let. Najstarejše skupine imajo s spletom manj izkušenj, hkrati pa tudi sodobno ponudbo drugače ocenjujejo kot najmlajše mlajše generacije. In seveda obratno: kar je najmlajši generaciji kupcev pri določenem izdelku ali storitvi všeč, najstarejše generacije odvrača od nakupa. Še bolj očitno različna uporabniška izkušnja pa se kaže med generacijama potrošnikov starih dvajset in štirideset let. Starejša generacija predstavlja skupino, ki je še imela priložnost izkusiti klasične načine trženja ter klasične izdelke ali storitve brez pretirane prisotnosti digitalne tehnologije ali celo povsem brez nje. Za mlajše generacije so takšni izdelki ali storitve kratko malo kamena doba. Zato je uporabniška izkušnja mlajše generacije v veliki meri navezana na digitalizacijo v širokem pomenu besede, uporabniška izkušnja starejše generacije pa jo velikokrat razume kot nepotrebno. Obratno daje več prednosti načinom in lastnostim uporabe, ki so jih poznali v preteklosti. Te pa so za mlajše generacije nesprejemljive, kar nas pripelje v zelo zanimiv začaran krog. Za tržnike pomeni to oviro množične prodaje, saj si je z oblikovanjem izdelka ali storitve po okusu določene generacije praktično onemogočil uspeh pri drugih generaciji. V praksi takšne se takšne probleme rešuje tako, da na osnovi enega ali več izdelkov oziroma storitev proizvajalci naredijo dva ali ustrezno število več posameznim generacijam primerne izdelke ali storitve. To je lahko različno upravljanje naprave, ki je v osnovi enaka.

Uporabniška izkušnja igra pomembno vlogo pri trženju.

Več

Naročanje preko spleta

Eno izmed najpogostejših tipičnih opravil, ki se zgodijo preko interneta med podjetji, je ponavadi naročilo. Gre torej za željo, da nekdo nekaj za nas naredi – bodisi, da pripravi ponudbo, pošlje izdelek, opravi plačilno transakcijo, ali pa pridobi neko informacijo, naroči obisk, ipd.

 

Včasih so se ta naročila izvajala izključno v živo, nato pa tudi pisno preko pošte. S telefonom so bile te aktivnosti še bistveno bolj olajšane, nadalje pa še posebej s faksi. Največji preskok pa je bil storjen s pojavom interneta, ki je izvajanje transakcij naredil bistveno bogatejši, hitrejši in učinkovitejši.

 

Od prvih relativno rudamentarnih spletnih strani, kjer so bile informacije več ali manj samo prikazane (med drugim tudi kontaktne – kot npr. telefon in naslov), smo prešli v obdobje, ko je ravno internet postal ključni komunikacijski kanal – preko spleta – a hkrati tudi preko različnih oblik spleta – bodisi preko mobilnih telefonov, tablic, in ne le samo preko namiznih in prenosnih računalnikov. V zelo bližnji prihodnosti nas čaka še razširitev različnih drugih naprav, ki bodo vse povezane z internetom in bodo sčasoma omogočale čedalje večji nabor komunikacij in medsebojnih povezav, kakor tudi povezav z raznovrstnimi storitvami, katerih si morda vseh dandanes še ne moremo prav dobro predstavljati. Že danes namreč obstajajo na trgu očala, ki so povezana z internetom (Google Glass), ravno tako pa tudi take ure (Samsung Gear), internet je že integriran v nadzorne zaslone v avtomobilih (npr. v Tesli in drugih), tu pa je potem še ogromno število drugih naprav, ki so navadnim potrošnikom bolj skrite, a bodo predstavljale pravo revolucijo, ko bodo uspele izraziti svoj polni potencial.

 

Kar je nujno za uspešno poslovanje podjetij je, da si vzpostavijo čim več tovrstnih kanalov, ki jim omogočajo naročanje preko spleta v različnih oblikah. Jedro vseh teh načinov, je ponavadi spletna stran, ki se nato prikazuje v različnih oblikah (ali pa strežnik le servira določene podatke programski opremi v drugih pojavnih oblikah).

 

Več si preberite na tej povezavi.

Penguin update, spremembe na spletu

Penguin update je bil prvič predstavljen pred nekaj leti, prinesel pa je mnoge spremembe v uporabi spleta.

Optimizacija spletnih strani je v tesni navezi z
penguin update. Tudi blogerjem je penguin update poznan. Namen penguin update je ločevanje med dobrimi in manj dobrimi spletnimi vsebinami. Optimizaciji penguin update prinaša koristi, saj med vsemi spletnimi stranmi na spletu bolje uvršča dobre kot slabe. Penguin update dobre spletne strani uvršča na visoka mesta, slabe spletne strani pa penguin update uvršča niže. Optimizacija spletnih strani ima za cilj boljšo prepoznavnost in gledanost spletnih strani.
Prepoznavnost spletnih strani se prepoznava kot obiskanost spletne strani. Za razvijalce spletnih strani je pomembna tudi vrsta drugih parametrov kot je recimo čas obiska spletne strani. Na ta način se da dokazati čas gledanosti vsebine spletne strani, zanimiva pa je za oglaševalce. S tem upajo, da bo gledanost dosegla tudi promocijo njihovih izdelkov ali storitev, ali kakšne druge vsebine. Spletni marketing je v zadnjem času pridobil na veljavi. Pogojeval ga je razvoj spleta. Predvsem je razvoj potekal v deželah, kjer je splet bil prej dostopen širšim množicam. Širše množice so predstavljale med drugim tudi potencialne kupce izdelkov ali storitev. S tem se je ponudila priložnost za oglaševanje. Sam način oglaševanja je moral biti usmerjen in naravnan na pravila delovanja spleta. Obiskovalci spleta na njem iščejo razne vsebine. Pot do vsebin oziroma kako pridejo do spletnih strani je za razvijalce zelo pomembna. S tem ko poznajo pot do spletnih strani lahko nanjo vplivajo. Namen takega vlivanja je v tem, da se na ta način obiskovalca usmeri do njihove vsebine na spletu. V ta namen so bila razvita mnoga orodja in pristopi, ki so omogočali usmerjanje in večanje pozornosti uporabnikov spleta. Njihova uspešnost je različna, predvsem je bila različna sprejemljivost za obiskovalce spleta.

Penguin update je do današnjih dni doživel nadgradnje.

Google adwords promocja izdelko ali storitev

Google adwords ali AdWords je storitev podjetja Google. Namen storitve je promocija izdelkov ali storitev . Storitev bazira na ključnih besedah. Ključne besede so pri storitvi pomembne, ker se preko njih sproži oglas za storitev ali izdelek oglaševalca. Storitev ali izdelek oglaševalca se pojavi takrat, ko uporabnik spleta preko iskalnika išče določeno informacijo. Z vnosom ustrezne besede se bo med iskanimi izdelki pokazal oglas za izdelek ali storitev oglaševalca.

Na našem trgu je Google adwords na vodilnem mestu med spletnimi oglaševalci. V primerjavi z državami Evropske unije je spletno oglaševanje prek storitve Google adwords majhno v smislu obsega oglaševanja prek spleta. Majhno oglaševanje prek spletne storitve Google adwords v Sloveniji je posledica manjšega števila prebivalcev v primerjavi z bolj oziroma najbolj poseljenimi deželami Evropske unije.

Google adwords kljub priljubljenosti še ne pomeni nujno pogoj za uspeh izdelka ali storitev . Za uspešno prodajo izdelka ali storitve na trgu mora biti Google adwords združen z dobrimi lastnostmi izdelka ali storitev. Dobre lastnosti izdelka ali storitev, ki pomenijo možnost uspeha na trgu so množica lastnosti, ki se zvrstijo od cene, prek lastnosti kot so oblika, uporabnost, zmogljivost, energijska učinkovitost in podobno ter skupek storitev po prodaji. Google adwords v primeru slabe izkušnje z eno od lastnosti ali več lastnostmi v preteklosti, ob ponovnem odločanju za nakup ne bo koristil, saj se bo iskalec z slabo izkušnjo zavestno izogibal izdelka v spletnem oglasu. Slaba izkušnja zaradi katere se bo iskalec s slabo izkušnjo ob ponovnem iskanju izogibal iste blagovne znamke so recimo poprodajne storitve. Slabe izkušnje pri poprodajnih storitvah se lahko tičejo servisiranja in vzdrževanja ali odprave napak v garancijskem roku. Pri servisiranju in vzdrževanju je največ nezadovoljstva na račun neprimerne cene ali nekakovostnih storitev. Podobno velja za popravila v garancijskem roku. Google adwords bo svoj namen dosegel, ko bodo lastnosti ustrezale vsebini v oglasu.

http://www.red-orbit.si/