Traktorji, kmetijska mehanizacija

Traktorji so kmetijska mehanizacija .

Brez te mehanizacije si danes težko opravljamo sodobno obdelavo zemlje, traktorji so praktično nepogrešljivi. Okrog lastništva oziroma izkoristka kmetijske mehanizacije pa je še veliko odprtih možnosti. Danes traktorji niso redkost kot so bili nekoč, včasih bi celo rekli, da predstavljajo razkošje. Del resnice se izkaže v razmerju investicija prejeti učinki, drugi del pa v možnosti bolj gospodarne rabe. Gospodarna uporaba pomeni, da so traktorji izkoriščeni ter po določenem času amortizirani. To pa nikakor ni možno, če je število delovnih ur majhno v celoletnem obsegu. Kar praktično pomeni, da je uporaba omejena na nekaj krajših obdobji uporabe. V celem letu pa to predstavlja večji del neizrabljenega časa, kot je čas uporabe. Zato imajo traktorji z vidika gospodarnosti tudi svoje zahteve, ki se kažejo v dobrem izkoristku investicije. Izkoristek investicije je lahko na drugi strani boljši, če je dejavnost bodisi specializirana, bodisi raznovrstna. To pomeni, lahko delamo več izključno specializiranih opravil, ali pa več splošno različnih opravil. V obeh primerih moramo razmišljat o vseh zahtevah. Pri specializiranih opravilih so traktorji načeloma ekonomsko bolj izkoriščeni, pogoj je ustrezen obseg opravil, ki bo poskrbel za ustrezno učinkovito amortizacijo. Več splošno različnih opravil ima drugo logiko. V tem primeru bo en sam stroj naredil lahko tudi manj učinkov, bo pa lahko naredil več različnih učinkov. Seveda je potrebno pri tem dobro vedeti kaj hočemo in želimo. Specializirana opcija zahteva več mehanizacije ali njeno izposojo oziroma kompenziranje. V nekaterih okoljih takšen način dobro deluje v zadovoljstvo vseh. Obstajajo pa tudi primeri, ko takšne sinergije niso mogoče iz več razlogov in zaradi raznih dejavnikov. Vsa mehanizacija je povezna tudi s stroški, najbolj kritični pa so nepredvidljivi stroški. Ti lahko nastanejo največkrat zaradi nepravilne uporabe, stroškov pa se kot vsi vemo, če je le možno otepamo.

Traktorji so zahtevna izbira z vidika gospodarne investicije.