Poslovna uporaba družbenih omrežij

Družbena omrežja so postala značilni fenomen našega časa, zaradi izjemne priljubljenosti in velikega potenciala pa jih spletni podjetniki preprosto ne morejo zanemariti – ravno na družbenih omrežjih se namreč zbira velika koncentracija zainteresirane publike, ki jih lahko uspešno pretvorimo v kupce oziroma stranke. Vzemimo za primer Facebook, ki je odlično prilagojen za ta namen.

Facebook oglaševanje

Najlažje je na Facebooku ciljno publiko doseči z oglaševanjem. Facebook oglaševanje je na voljo vsem, ki so se pripravljeni nekoliko poglobiti v njihov oglaševalski sistem, še bolj elegantna pa je ta rešitev, da delo preprosto naložimo strokovnjakom – mnoge spletne agencije so specializirane prav za te vrste marketing.

Facebook oglaševanje ima to prednost, da omogoča enostavno in učinkovito targetiranje ciljne publike. Vsebino in prikazovanje oglasov je mogoče prilagoditi omejenim ciljnim skupinam, tako pa do potankosti izkoristiti investicijo. Najbolje se oglasi obnesejo v primeru, da jih kombiniramo z drugimi funkcionalnostmi, ki jih družbeno omrežje ponuja poslovnim uporabnikom – oglasi lahko kažejo na strani in profile tega omrežja ali pa na dogodke, ki jih organiziramo in promoviramo v njegovem sklopu.

Oglaševanje na Facebooku je lahko zelo učinkovito.

Socialni marketing

Facebook in druga družbena omrežja lahko tudi na druge načine koristimo za poslovno rabo. Vsekakor je pametno čim prej vzpostaviti prisotnost s profilom ali stranjo, ki omogoča neposredno interakcijo s ciljno publiko. Poleg tega pa tako Facebook oglaševanje kot profili in strani omogočajo utrjevanje prisotnosti znamke in ponudbe, kar prinaša mnoge posredne koristi in odlične rezultate na dolgi rok. Omeniti gre še viralni marketing, ki ima izjemen potencial na sodobnih družbenih omrežjih – gre za različico vsebinskega marketinga, ki računa na navdušenje publike nad posrečenimi vsebinami in brezplačno deljenje teh vsebin med širno množico spletnega občinstva.

Potenciala je vsekakor dovolj. Nekateri pristopi ne zahtevajo veliko truda, Facebook oglaševanje je recimo relativno enostavno, drugi pristopi pa se načrtujejo in izvajajo na dolgi rok. Najbolje se bo obnesla premišljena in strokovno vodena kombinacija. Priporočamo blog, ki ga pišejo na Red Orbitu. Prepričaj se sam.

Google tag manager omogoča centralizirano upravljanje

Google tag manager omogoča centralizirano upravljanje. Na področju spletnega trženja je Google tag manager prinesel poenostavitve aktivnosti. Spletno trženje s tem orodjem lahko sledi, meri in opravlja razne druge spletne aktivnosti.

S pomočjo Google tag manager-ja do naprednega trženja.

Napredno trženje prek spleta

Digitalni marketing je sodobna različica klasičnega marketinga. Osnova je ista, razlikuje pa se v številnih podrobnostih. Še vedno obstajata ponudba in povpraševanje. Namesto klasičnega prodajnega mesta, uporabljata za tržno aktivnost splet. Google tag manager omogoča vpogled v številne aktivnosti povpraševanja. Orodje Google tag manager lahko uporablja za širok nabor možnih neposrednih in posrednih tržnih aktivnosti. Pri klasičnem trženju je moralo povpraševanje koristiti zapletene, dolgotrajne in časovno potratne prijeme. Ob tem je bila ponudba največkrat omejena na svoje podatke, nabor konkurenčnih vzorcev je bil manjši. Splet je na področje trženja prinesel velike spremembe. Prvenstveno je omogočil digitalno trženje, hkrati pa je izboljšal klasično trženje. Skozi čas so se ponudbi ponujala različna spletna orodja, Google tag manager je eno izmed njih. Omogočala so analiziranje, merjenje, uvajanje novosti in njihovo testiranje ter številne druge spletne aktivnosti. Z razvojem so klasične tržne aktivnosti napram digitalnim doživljale tako zaton, kot tudi razcvet. Vedno bolj prihaja do izraza dejstvo, da digitalni pristop ni vsemogočen. Lahko pa ga izkušnje pridobljene s klasičnimi pristopi izboljšajo. Orodje Google tag manager zato lahko bolje izkoristi tržnik, ki lahko digitalne aktivnosti razume preko izkušenj s klasičnimi tržnimi pristopi. Merjenje mu lahko omogoči pridobivanje digitalnih podatkov, ki pa so brez praktičnega razumevanja lahko manj koristni ali celo omejeno nekoristni. Omejitve digitalnega trženja so predvsem slepota številnih možnih zaznav klasičnega načina. Klasični tržniki so bili sposobni svoje potencialne stranke prepoznati že po načinu gibanja ter drugih zaznavnih lastnostih. Česar pa digitalna tehnologija oziroma orodja ne omogočajo ter jih najverjetneje ne bodo nikoli. Če svoje sposobnosti vgradi v spletno trženje, mu orodje Google tag manager lahko bistveno bolj koristi. Če se odločite za uporabno Google tag manager-ja si preberite Red Orbit blog.

Optimizacija strani je vedno bolj aktualna spletna realnost

Optimizacija strani je vedno bolj aktualna spletna realnost. Splet je danes razširjen v praktično vsa gospodinjstva, poslovni svet brez spleta praktično ne obstaja. Optimizacija strani skrbi za urejen splet.

Med gospodinjstvi je še približno četrtina takšnih, ki nima svetovnega spleta. V ostalih primerih pa svetovni splet povezuje gospodinjstva s spletnimi stranmi preko različnih naprav. Zelo pogoste so tablice, pametni telefoni in stacionarni računalniki. Z povečevanjem števila gospodinjstev se je povečalo tudi število uporabnikov, spremenila se je starostna struktura uporabnikov spleta, zgodile so se še številne druge spremembe.

optimizacija spletnih strani
Optimizacija spletnih strani je vedno bolj aktualna

Splet se je skozi čas spreminjal

Njegova podoba je bistveno drugačna, kot pred desetletjem, podoba izpred dveh desetletji pa je za mnoge že dana preteklost. Lahko bi rekli spletna prazgodovina. Vsemu naštetemu se je moral, se mora optimizacija strani prilagajati ter se bo prilagajal tudi v prihodnosti. Na spletu je danes bistveno večja gneča spletnih strani in spletnih vsebin kot v preteklosti.

Gnečo na spletu lahko primerjamo s prometnicami ali parkirišči za avtomobile pred nekaj desetletji ali danes. Pred več desetletji so bili avtomobili redkost, prostih parkirišč je bilo v izobilju. O gneči ne duha ne sluha, zato tudi ni bilo potrebe po urejanju na osnovi današnjih standardov. V podobnih razmerah se danes nahaja optimizacija strani. Na spletu je vedno več udeležencev, zato je potrebno njegovo urejenost temu primerno prilagajati.

Ker kot v prometu avtomobilov zaradi gneče prihaja do raznih kršitev morajo obstajati nasprotni ukrepi za novo ureditev. Podobno se optimizacija strani prilagaja novi ureditvi, večje splošne in uravnotežene koristi imajo s tem vsi udeleženci na spletu. Če ga primerjamo z desetletje starejšo različico ugotovimo, da lahko prejemamo več informacij hitreje in enostavneje. Optimizacija strani se bo zato tudi v prihodnosti spreminjala, zaradi vedno večjih ponudbe in povpraševanja. Spletni uporabniki bodo v vedno večjem številu videli koristi nastopanja v vlogi tako ponudbe kot povpraševanja, optimizacija strani se bo tem spremembam prilagajala.

https://www.red-orbit.si/storitve/optimizacija-spletnih-strani

Adwords oglaševanje pogosta spletna izkušnja

Adwords oglaševanje je spletna izkušnja globalno zelo velikega števila ljudi.

Splet je danes zelo pogosta dnevna aktivnost, veliko ljudi se z njim dnevno ukvarja. Iskalniki so med največkrat obiskanimi vsebinami, temu primerno danes za mnoge vsakdanja digitalna praksa. Z uporabo iskalnikov iščejo razne koristne in zanimive vsebine na spletu. Zaradi te prakse je Adwords oglaševanje smiselno in učinkovitotržno orodje. Uporabnik lahko poleg njemu primernih zadetkov procesa iskanja, pridobi informacijo, motivacijo ter razne druge dodane vrednosti. Kako bo izkoristil Adwords oglaševanje je zelo odvisno od njega samega, gre za individualno kategorijo. Nekateri bodo takšno Adwords oglaševanje sprejeli z odobravanjem, ter kasneje tudi v večjem ali manjšem obsegu izpolnili cilje oglaševalske aktivnosti. Drugi bodo zapisano vzeli kot informacijo, v naslednjem koraku sledi analiza zapisanega. Mnogi Adwords oglaševanje tudi načrtno ali slučajno prezrejo, ker imajo točno določene bolj ali manj individualne razloge. Načrtno prezrtje je velikokrat praksa oseb, ki imajo točno določene izkušnje iz preteklosti. Ter se zaradi tega ne bodo odločili niti pogledati ponujene reklame. Drugi pa preprosto spregledajo, ker je za njih Adwords oglaševanje novost ter se iz takega ali drugačnega razloga ne upajo klikniti na ponujeno. Ne zdi se jim smiselno pogledati, je za njih novost in podobno. Velikokrat se Adwords oglaševanje preprosto spregleda, ker se mnogim zdi nepotreben droben tisk. Ko dobijo izpisane rezultate iskanja, se delu z oglasi preprosto izognejo. Upoštevati začnejo rezultate, ki so izpisani pod oglasi ali najvišje uvrščenimi zadetki iskanja. Načeloma takšna praksa lahko učinkuje, vendar to ni nujno res v vseh primerih. Ko iščemo dobre in koristne informacije na spletu, moramo najprej pregledati vse ponujene informacije. Če nismo pogledali vse informacije ne moremo vedeti, kaj od vsega med rezultati iskanja je za nas primerno, kaj manj primerno ter kaj neprimerno.

Adwords oglaševanje omogoča oglaševalcem veliko svobode pri oblikovanju oglasne vsebine ter plačilo po učinku.

Spletno oglaševanje, razvijajoči trg

Spletno oglaševanje predstavlja razvijajoči trg .

Za spletno oglaševanje je značilno, da je velik napredek doseglo v desetletju oziroma dveh desetletjih. Pred desetimi leti se je začel splet pogosteje uporabljati, pred dvajsetimi leti pa beležimo prve znake začetka uveljavljanja spleta. Pred dvajsetimi leti ne bi morali računati na spletno oglaševanje, kot ga poznamo danes. Splet je bil premalo razširjen, da bi bilo smiselno na njem oglaševati. Pred desetletjem pa se je že ustvarila osnova, na kateri se je spletno oglaševanje lahko začelo razvijati. Takrat se pojavijo spletne strani, ki so danes najbolj prepoznavne, najbolj obiskane ter veljajo na nek način za pojem. Danes se s spletom ubada vedno več ljudi, spreminjaj se tudi generacijske strukture obiskovalcev. Po statistiki je leta dva tisoč petnajst spletno oglaševanje uporabljala petina malih podjetji ter sredne velikih podjetji, odstotek veliki podjetji pa je presega tretjino. Zanimivo je tudi povpraševanje za spletno oglaševanje na spletnih iskalnikih, družbenih medijih ter drugih spletnih straneh. To oglaševanje je na splošno zanimivo za enaindvajset procentov vseh podjetji. Če bi te podatke premerjali z desetletjem v preteklosti je napredek velik. Aktualni podatki pa nam dajo vedeti, da je tudi možnosti za napredek še veliko. Kakšne možnosti se kažejo za razvoj kaže predvsem splet in njegova uporaba za oglaševanje v najbolj razvitih državah. Splet je v njih bolj razvit, tudi vse različne možnosti podjetniki bolj izkoriščajo. Posledično ni bolj razvito zgolj spletno oglaševanje , bolj razvita je tudi spletna trgovina ter druge možne spletne podjetniške aktivnosti. V Sloveniji je kljub temu opaziti pomembne spremembe, ki jih najbolje vidimo v nekaterih podpornih aktivnosti. Na spletu nakup praktično ni možno uresničiti, če nimamo ustrezne podporne aktivnosti. Preko klika na spletu kupljeno je namreč v primeru izdelka potrebno dostaviti na dom naročnika.

Spletno oglaševanje je brez doma prihodnost podjetništva, možnosti za izboljšanje poslovnih rezultatov so velike.

Več