Zdravstveno zavarovanje, varovanje največjega zaklada

Zdravstveno zavarovanje je varovanje največjega zaklada .

Največji čudež je človek, njegovo največje bogastvo pa je zdravje. Odloča o kakovosti življenja in uveljavljanju svojih želja in zahtev ter doseganju zastavljenih ciljev. Zdravstveno zavarovanje je pomembna vrednota družbe s socialnim čutom. Za dosego takšnega razmišljanja so bila potrebna dolga stoletja borb in mnogih aktivnosti. Zavedanje, da je zdravje posameznika lahko boljše in kvalitetnejše z prispevki družbe, se je porodilo že pred stoletji. Do uresničitve ideje, ki jo zdravstveno zavarovanje danes predstavlja pa je moralo miniti še veliko število let. V Sloveniji zdravstveno zavarovanje ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zdravstveno zavarovanje je po zakonu zagotovljeno vsem osebam s stalnim prebivališčem v Sloveniji in državljanom Sloveniji ter vsem oseba, ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Danes zdravstveno zavarovanje doživlja mnog spremembe, predvsem pa zdravstveno zavarovanje omogoča doseganje osnovne zdravstvene oskrbe. Poleg zdravstvenega zavarovanja imajo državljani na voljo tudi prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje je namenjeno zagotavljanju zdravstvenih storitev, zdravil in zdravstvenih pripomočkov, ki jih zdravstveno zavarovanje ne nudi. Prostovoljna zdravstvena zavarovanja so dopolnilna zdravstvena zavarovanja in dodatna oziroma nadstandardna zavarovanja. Obseg pravic je odvisen od zavarovanja in različen med posameznimi zavarovanji. Dodatna oziroma nadstandardna zdravstvena zavarovanja nudijo večji obseg pravic oziroma večji standard storitev. V tem pogledu nudi več pravic in višji standard storitev, kot jih zagotavlja obvezno zavarovanje. Zelo pomembno je poznati razlike med posameznimi zavarovanji ter se o njih odločiti na podlagi lastnih izkušenj ter referenc drugih oseb, ki uživajo naše zaupanje. Mnoge zapisane pravice v praksi lahko izgledajo drugače, zato je zelo pomembno, da jih dobro poznamo. Najboljše informacije nam bodo nudile osebe, ki so sklenile določeno zavarovanje in so imele pri uveljavljanju pravic pozitivne izkušnje. Poleg tega je zelo pomembna hitrost, kakovost in dosegljivost vseh pripadajočih pravic.

Zdravstveno zavarovanje je ena od oblik zavarovanja.

Več si preberite tukaj.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja