opravljanje dela od doma

Zakaj je dopolnilno zavarovanje tako pomembno

Dopolnilno zavarovanje je izjemno pomemben in občutljiv gradnik slovenskega zdravstvenega sistema, ki zagotavlja plačilo za doplačila, ki nastanejo med zdravstveno oskrbo, a niso krita s strani zdravstvenega zavarovanja. Kdo pa sploh mora plačati dopolnilno zavarovanje sam? V to skupino ljudi spadajo vsi posamezniki, katerim je prenehal veljati status dijaka oziroma študenta. Ti imajo, dokler status traja, dopolnilno zavarovanje urejeno prek staršev. Res pa je, da je mnogo študentov starejših od 26 let. Običajno gre za podiplomske študente in raziskovalce. Tudi če oseba ima status študenta po 26. letu, mora dopolnilno zavarovanje plačevati sama.

Mnogi ne vedo, da ima dopolnilno zavarovanje svojo tako imenovano čakalno dobo. Ta nastane, če oseba ne sklene dopolnilnega zavarovanja v predvidenem roku. Čakalna doba znaša tri mesece, to pa pomeni, da bo morala zavarovana oseba tri mesece redno plačevati premije za dopolnilno zavarovanje, vendar v tem času ne bo upravičena do ugodnosti, ki jih dopolnilno zavarovanje ponuja. Torej bo morala oseba v tem položaju sama iz lastnih virov kriti doplačila za nekatera zdravila na recept, reševalne prevoze, medicinske in zobotehnične pripomočke ter nadomestke in ostale stroške, ki jih zdravstveno zavarovanje ne krije. Obstaja pa še en tako imenovani malus. Kdor je zanemaril dopolnilno zavarovanje za več kot eno leto, ga bremeni tri odstotni pribitek na premijo na vsako leto, ko je bil nezavarovan, do kupno največ osemdeset odstotkov. Videti je, da so stroški, ki s tem nastanejo, lahko precej visoki in očitno je, da se dopolnilno zavarovanje splača skleniti vsakomur, ne glede na to, kako zdrav se počuti, saj je tveganje preprosto previsoko.