Arhiv Značk: zdravstveno zavarovanje

izračun zavarovanja

Zdravstveno zavarovanje, odlična odločitev

Zdravstveno zavarovanje je odlična odločitev .

Odlična odločitev je zdravstveno zavarovanje, ker prinaša številne koristi . Številne koristi zdravstveno zavarovanje prinaša vsem zavarovancem. Koristi, katere zdravstveno zavarovanje so delno splošno znane. Doloma pa so koristi, ki jih prinaša zdravstveno zavarovanje splošno manj znane. Vzrok za splošno manj znane koristi katere prinaša zdravstveno zavarovanje je predvsem v izkušnjah. Vsak zavarovanec ima svoje izkušnje s področjem zavarovalništva. Načeloma je starejši zavarovanec obogaten z večjimi izkušnjami kot mlajši zavarovanec. Se pa danes stvari spreminjajo. V preteklosti so zavarovanci imeli manj ponudbe, kot jo imajo zavarovanci današnjih dni. Na trgu zavarovalništva je bila ponudba bistveno bolj skromna in manj raznolika. Posledično veliko izbire ni bilo, prav tako pa tudi ne možnosti osebne prilagoditve. Danes je mogoče prilagoditi bistveno večje število osebnih zahtev. Praktično se lahko vsak odloči, da si izbere zavarovanje po svoji meri. V osnovi je zavarovalništvo vzajemno varovanje pred raznimi negativnimi vplivi. Kar pomeni, da večje število zavarovancev z manjšimi prispevki dosega večje učinke in koristi. V nasprotnem primeru, bi manjše število zavarovancev bilo bolj obremenjenih. Posledično bi imeli zagotovljeno manjše število koristi in učinkov. Odločitev za zavarovanje je zato racionalna. Kar pomeni, da nam prinaša učinke in koristi preko razumne obremenitve. Ker pa smo zavarovanci različni, za nekatere racionalnost ni najboljša odločitev. Pri racionalnosti gre za tehtanje med vloženim in prejetim. Drugim zavarovancem je bolje, da dobijo za svoje največ. To pa pomeni, da so se pripravljeni odreči racionalnosti, ter imeti več koristi in učinkov. Racionalnost je zanje zgolj osnova, katero želijo z lastnim prispevkom nadgraditi in izboljšati. Ter tako imeti od tega enostavno več. Možnosti za to danes obstajajo, mnogi se zanje odločajo. Nekaterim pa je to že bogata izkušnja, ki traja že veliko let.

Zdravstveno zavarovanje je racionalna odločitev, ki preko manjše obremenitve prinaša velike učinke in koristi zavarovancu.

Zdravstveno zavarovanje, varovanje največjega zaklada

Zdravstveno zavarovanje je varovanje največjega zaklada .

Največji čudež je človek, njegovo največje bogastvo pa je zdravje. Odloča o kakovosti življenja in uveljavljanju svojih želja in zahtev ter doseganju zastavljenih ciljev. Zdravstveno zavarovanje je pomembna vrednota družbe s socialnim čutom. Za dosego takšnega razmišljanja so bila potrebna dolga stoletja borb in mnogih aktivnosti. Zavedanje, da je zdravje posameznika lahko boljše in kvalitetnejše z prispevki družbe, se je porodilo že pred stoletji. Do uresničitve ideje, ki jo zdravstveno zavarovanje danes predstavlja pa je moralo miniti še veliko število let. V Sloveniji zdravstveno zavarovanje ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zdravstveno zavarovanje je po zakonu zagotovljeno vsem osebam s stalnim prebivališčem v Sloveniji in državljanom Sloveniji ter vsem oseba, ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Danes zdravstveno zavarovanje doživlja mnog spremembe, predvsem pa zdravstveno zavarovanje omogoča doseganje osnovne zdravstvene oskrbe. Poleg zdravstvenega zavarovanja imajo državljani na voljo tudi prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje je namenjeno zagotavljanju zdravstvenih storitev, zdravil in zdravstvenih pripomočkov, ki jih zdravstveno zavarovanje ne nudi. Prostovoljna zdravstvena zavarovanja so dopolnilna zdravstvena zavarovanja in dodatna oziroma nadstandardna zavarovanja. Obseg pravic je odvisen od zavarovanja in različen med posameznimi zavarovanji. Dodatna oziroma nadstandardna zdravstvena zavarovanja nudijo večji obseg pravic oziroma večji standard storitev. V tem pogledu nudi več pravic in višji standard storitev, kot jih zagotavlja obvezno zavarovanje. Zelo pomembno je poznati razlike med posameznimi zavarovanji ter se o njih odločiti na podlagi lastnih izkušenj ter referenc drugih oseb, ki uživajo naše zaupanje. Mnoge zapisane pravice v praksi lahko izgledajo drugače, zato je zelo pomembno, da jih dobro poznamo. Najboljše informacije nam bodo nudile osebe, ki so sklenile določeno zavarovanje in so imele pri uveljavljanju pravic pozitivne izkušnje. Poleg tega je zelo pomembna hitrost, kakovost in dosegljivost vseh pripadajočih pravic.

Zdravstveno zavarovanje je ena od oblik zavarovanja.

Več si preberite tukaj.

Zdravstvena zavarovalnica celovito poskrbi za našo varnost

Zdravstvena zavarovalnica ima že kar dolgo zgodovino in pomembno vlogo pri sklepanju zavarovanj. Pri nas poznamo tri večje zdravstvene zavarovalnice, toda edina med njimi, ki deluje na osnovi načela vzajemnosti je Vzajemna. To je največja specializirana zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji in ima dolgoletne izkušnje pri izvajanju zdravstvenih zavarovanj. Celovito poskrbi za našo zdravstveno varnost in nam nudi pestro ponudbo najrazličnejših zavarovalnih produktov s tega področja. Zdravstvena zavarovalnica ima dostopno in predvsem zelo razvejano mrežo po celotni Sloveniji, prav tako pa ima enostaven dostop do poslovalnic, tudi preko spletne strani. Zdravstvena zavarovalnica nam daje vtis prijaznosti, zaupanja in povezanosti, kar nakazuje že sam slogan, ki se glasi, jaz zate, ti zame. Na principu vzajemnosti deluje Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica. Načelo vzajemnosti pomeni, da vsi člani zavarovalnice solidarno zagotavljajo varnost za vsakega posameznika. Tako starejši zavarovanci ne plačujejo dosti višje premije, kot jo plačujejo mlajši. Zdravstvena zavarovalnica je kraj, kjer sklepamo zdravstveno zavarovanje in s tem poskrbimo za svoje zdravje. Katero izmed zavarovanj bomo izbrali, je le naša odločitev in seveda naša potreba. Zavarovanja lahko sklepamo tudi povsem odvisno od tega ali sklepamo zavarovanje doma ali v tujini. Velikokrat je prav v tujini zavarovalnica tista, ki nam še najbolj stoji ob strani. Številne ugodnosti in nagradne igre so le še dodana vrednost, ki nas privablja, da izberemo katero izmed zavarovanj. Izbiramo lahko med dopolnilnim, dodatnim, nezgodnim zavarovanjem, zavarovanjem za tujino, nadstandardnim zavarovanjem in zavarovanjem za težje bolezni. Zdravstvene storitve so lahko velik strošek, ki ga zavarovalnica omili.

Zdravstveno zavarovanje za tujino

Zdravstveno zavarovanje za tujinoPotovanja vedno bolj postajajo del našega življenja, saj nam raziskovanja tujih dežel prinašajo nova spoznanja o drugačnih kulturah in predvsem širijo obzorja. Da so potovanja karseda udobna in brezskrbna ter da je vrnitev domov varna moramo že pred odhodom poskrbeti za ustrezno zdravstveno zavarovanje za tujino.  Misel, da se nam ne more nič zgoditi, stoji na zelo tankem ledu. Prav vsakega izmed nas lahko doleti nesreča, v tujini pa že majhen zdravstveni problem hitro postane velik.

Zavedati se moramo, da tudi vsako potovanje v varnostno manj rizične evropske države, priljubljeno dopustovanje na Jadranu ali le kratek obisk katere od sosednjih držav pomeni določeno zdravstveno tveganje. Zelo pogoste so poškodbe zaradi padcev, različna nenadna poslabšanja kroničnih bolezni, v vsakem trenutku pa smo lahko udeleženi prometni nesreči. Seveda vseh takšnih in podobnih nesrečnih dogodkov ne moremo preprečiti, jih pa lahko predvidimo in se nanje ustrezno pripravimo.

Prvo in zelo pomembno je spoznanje, da osnovno zdravstveno zavarovanje z evropsko kartico krije le stroške nujnih zdravstvenih storitev in drugih storitev v obsegu kot jih v tisti državi krije osnovno zdravstveno zavarovanje.  Tudi stroški prevoza iz tujine z naslova evropske kartice niso kriti.

O takšnem primeru zgovorno priča dogodek ko si je oseba na dopustovanju na Hrvaškem pri padcu poškodovala hrbtenico. Po enodnevni oskrbi v bolnišnici in nujnih pregledih je bila potrebna pot domov. Kljub temu, da so poškodbe hrbtenice lahko zelo rizične, zavarovanje z evropsko kartico ne krije stroškov prevoza. Tako so poškodovanca z velikim tveganjem v domovino pripeljali svojci z osebnim avtomobilom, ker bi bili stroški prevoza z rešilnim vozilom preveliki. Zdravstveno zavarovanje za tujino ima takšen prevoz vključen in poškodovanec bi bil varno in hitro prepeljan v rešilnem vozilu.

Poskrbite, da bodo vaša potovanja varna in udobna, ter se z zdravstvenim zavarovanjem za tujino izognite morebitnim visokim stroškom zdravljenja v tujini.