Arhiv Značk: zdravstvena zavarovalnica

Obvezno in prostovoljno zavarovanje

Prostovoljno zavarovanje za zdravstvene storitve je – kot pove še samo ime – prostovoljna izbira posameznika. To pa še ne pomeni, da ne obstaja kopica dobrih razlogov, zakaj skleniti prostovoljno zavarovanje za zdravstvene storitve.

V Sloveniji se sistem zdravstvenega zavarovanja deli na obvezno zdravstveno zavarovanje in na prostovoljno zavarovanje. Prek obveznega zdravstvenega zavarovanja bi morali na

takšen ali drugačen način biti zavarovani vsi državljani oz. prebivalci Republike Slovenije. Prispevke za redno zaposlene krije delodajalec, otroci so zavarovani prek staršev, brezposelni pod določenimi pogoji prek Zavoda za zaposlovanje in tako naprej. Poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki krije med drugim vse nujne in urgentne posege, pa obstaja še prosto

voljno zavarovanje, za katerega se vsak posameznik odloči sam. Sklenete ga lahko na tem naslovu. Pri številnih zdravstvenih storitvah in materialih je namreč tako, da obvezno zavarovanje krije le delež vrednosti storitve ali materiala (npr. 75, 50 ali 25 odstotkov celotne vrednosti). Preostali delež vrednosti pa krije dopolnilno, prostovoljno zavarovanje oz. ga mora kriti pacient sam iz lastnega žepa, če ni zavarovan. Dodatno, prostovoljno zavarovanje zavarovanca tako zavaruje pred tem, da bi moral določen delež zdravstvenih storitev plačati sam.

Delež storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje, in delež, ki ga krije prostovoljno zavarovanje, je natanko opredeljen z zakonom. Prav tako je natanko opredeljeno, katere storitve, materialne ali zdravila v celoti krije obvezno in katere prostovoljno zavarovanje. Prostovoljno zavarovanje je tako izbira, ki temelji na odločitvi posameznika. Pri tej odločitvi pa je potrebno pretehtati, ali želimo tvegati, da bomo morali sami doplačevati zdravstvene storitve, ali pa se raje odločimo za vplačevanje rednih mesečnih premij v prostovoljno zavarovanje, ki bo te storitve doplačevalo namesto nas.

Zdravstvena zavarovalnica celovito poskrbi za našo varnost

Zdravstvena zavarovalnica ima že kar dolgo zgodovino in pomembno vlogo pri sklepanju zavarovanj. Pri nas poznamo tri večje zdravstvene zavarovalnice, toda edina med njimi, ki deluje na osnovi načela vzajemnosti je Vzajemna. To je največja specializirana zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji in ima dolgoletne izkušnje pri izvajanju zdravstvenih zavarovanj. Celovito poskrbi za našo zdravstveno varnost in nam nudi pestro ponudbo najrazličnejših zavarovalnih produktov s tega področja. Zdravstvena zavarovalnica ima dostopno in predvsem zelo razvejano mrežo po celotni Sloveniji, prav tako pa ima enostaven dostop do poslovalnic, tudi preko spletne strani. Zdravstvena zavarovalnica nam daje vtis prijaznosti, zaupanja in povezanosti, kar nakazuje že sam slogan, ki se glasi, jaz zate, ti zame. Na principu vzajemnosti deluje Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica. Načelo vzajemnosti pomeni, da vsi člani zavarovalnice solidarno zagotavljajo varnost za vsakega posameznika. Tako starejši zavarovanci ne plačujejo dosti višje premije, kot jo plačujejo mlajši. Zdravstvena zavarovalnica je kraj, kjer sklepamo zdravstveno zavarovanje in s tem poskrbimo za svoje zdravje. Katero izmed zavarovanj bomo izbrali, je le naša odločitev in seveda naša potreba. Zavarovanja lahko sklepamo tudi povsem odvisno od tega ali sklepamo zavarovanje doma ali v tujini. Velikokrat je prav v tujini zavarovalnica tista, ki nam še najbolj stoji ob strani. Številne ugodnosti in nagradne igre so le še dodana vrednost, ki nas privablja, da izberemo katero izmed zavarovanj. Izbiramo lahko med dopolnilnim, dodatnim, nezgodnim zavarovanjem, zavarovanjem za tujino, nadstandardnim zavarovanjem in zavarovanjem za težje bolezni. Zdravstvene storitve so lahko velik strošek, ki ga zavarovalnica omili.