Arhiv Značk: zavarovanje premoženja

Zavarovalništvo v Sloveniji

Zavarovalnica, načela poslovanja

Zavarovalnica je podjetje, ki opravlja dejavnost zavarovanja oseb in premoženja. Na trgu deluje samostojno, pri skupnih interesih konkurenčnih zavarovalnic, pa se zavarovalnica lahko združuje z ostalimi zavarovalnicami v okviru raznih interesnih skupin.

Profesionalno ravnanje je poleg strokovnega opravljanja zavarovalnih poslov in razvoja pomembna prvina, ki ga mora vsaka zavarovalnica upoštevati v korist svojega dobrega poslovanja.

Zavarovalnica svoje poslanstvo vidi kot varovanje človekovega osebnega premoženja ter vseh dobrin, katere to premoženje sestavlja v skupno celoto. Nastanek zavarovalniške dejavnosti sega po najstarejših ohranjenih pisnih virih v Stari vek. Zavarovalnica v takratni obliki je imela za dejavnost zaščito tovora na trgovskih poteh. Zaščita tovora na trgovskih poteh je bila potrebna zaradi škode in nastale izgube, katero so povzročile roparske združbe z krajo tovora. Z krajo tovora je bilo oškodovan dobiček, ogroženi so bili trgovski dogovori in interesi, okrnjeno je bilo delovanje in delovna mesta mnogih zaposlenih. V ta namen je zavarovalnica tistega časa združila več udeležencev tovorjenja blaga, z namenom zaščite koristi. Tako so vodje, ki so bili na čelu organizacije, ki je dostave tovora izvajala, sklenile, da bodo vzajemno krili nastalo škodo posameznemu članu. Trgovske poti so tudi v kasnejših obdobjih pomenile temelj nastanka in razvoja zavarovalništva. Na slovenskih tleh se je zavarovalnica pojavila prvič v obliki organizacije, ki je nudila pomorska posojila. Pomorska posojila so bila prvič zapisana v notarski knjigi. Notarska knjiga oziroma zapis o pomorskem posojilu datira z letnico 1291. Pomorsko posojilo je bilo v notarsko knjigo zapisano v Piranu.

Tako kot v svojih predhodnih oblikah organiziranja in ponujenih produktih, zavarovalnica tudi danes ščiti nastalo škodo z nudenjem zavarovalniških produktov. Pogoj za sklenitev zavarovanja, ki ga zavarovalnica nudi je v prvi vrsti ugled, poleg tega pa cela vrsta zaupanja vrednih lastnosti. Zavarovalnica od vseh, ki aktivno in profesionalno delujejo zanjo zahteva, strokovno znanje pri prevzemanju rizika, oceni škod in njihovem obravnavanju.

Med najboljše zavarovalnice na slovenskem se šteje tudi Vzajemna, ki jo najdete tukaj