Arhiv Značk: zaposlovanje

maturitetni tečaji in izobraževanja

Zaposlitveni portal, koristna pridobitev

Zaposlitveni portal je koristna pridobitev . Koristna pridobitev je zaposlitveni portal, ker omogoča pridobivanje zaposlitve na sodobne način. Iskanje zaposlitve je danes mogoče na razne načine. Zavod nudi klasičen in sodobne način iskanja zaposlitve. Zaposlitveni portal nudi sodoben način iskanje zaposlitve.

Zavod velikokrat ljudje obiskujejo na klasičen način. Ta način iskanja zaposlitve se jim zdi najbolj primeren. Vendar je zavod na ta način v marsičem oddaljen od sodobnih trendov. Zavod na klasičen način namreč ne more zagotavljati ustrezne kakovosti iskanja prostega delovnega mesta ali novih izzivov. Zato je bolje kot zavod na klasičen način obiskovati zaposlitveni portal. Zaposlitveni portal omogoča soočenje s trgom dela na sodoben način. Obisk je mogoče vse dneve ter ob vsaki uri. Zaposlitveni portal se lahko obišče tudi ob nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dnevih. Na spletu zaposlitveni portal predstavlja zelo dobro odločitev, ko oseba išče razne oblike dela kot je delo v Sloveniji, delo v tujini ali delo na domu. Delo v Sloveniji, delo v tujini ali delo na domu so danes najbolj priljubljene oblike. Danes delo v Sloveniji, delo v tujini ali delo na domu predstavljajo večino zaposlitvenih možnostih. Med seboj imajo delo v Sloveniji, delo v tujini ali delo na domu mnoge razlike. Delo v Sloveniji je najpogosteje iskano. Delo v tujini doživlja trend rasti. Podobno bi lahko ugotovili za delo na domu. Iskanje na portalu se lahko izvrši na različne načine. Uporabnik spleta lahko išče po raznih kriterijih iskanja.

Različni kriteriji iskanja na koncu lahko prevedejo do istega delovnega mesta. Pomen, ki ga imajo različni kriteriji iskanja je v tem, da omogočajo prilagoditev osebnim načinom iskanja. Nekateri iskalci bodo uporabili klasične načine, drugi pa bolj napredne. Klasični načini iskanja so tisti, ki smo jih uporabljali v preteklosti. Sodobni načini iskanja, ki jih omogoča zaposlitveni portal so tisti načini, ki se danes uveljavljajo in postopoma pridobivajo vedno več veljave.

 

zavod za zasposlovanje

Zaposlitveni portal, zahteve in pričakovanja

Zaposlitveni portal predstavlja delovne zahteve in pričakovanja. Delovne zahteve in pričakovanja so v velik meri stvar delodajalca. Vsak delodajalec, ki ponuja delo, želi z novim zaposlenim pridobiti. Pridobitve, ki jih prinaša novo zaposlena oseba, so lahko različne. Zaposlitveni portal je mesto kjer jih predstavi.

V prvi vrsti gre za zmogljivosti podjetja. V današnjem konkurenčnem okolju je vsaka večja zmogljivost dobrodošla. Zato je pomembno, da ima delodajalec možnost povečanja zmogljivosti, ko je to potrebno oziroma smiselno. Vsekakor pa si tega ne želi le delodajalec, ampak tudi njegovi konkurenti. Oseba, ki obišče zaposlitveni portal se mora zavedati, da je v delovnem okolju, kjer vlada konkurenca, lahko zanimiva tudi za druge delodajalce. Konkurenčno okolje vedno strmi, k večji uspešnosti. Večja uspešnost se kaže skozi različne lastnosti. Uspešnost ni samo dobiček, dodana vrednost in podobno, ampak je lahko še marsikaj drugega. Zaposlitveni portal je zato priložnost predvsem za osebe, ki lahko ponudijo več. Iskanje je vsekakor zahtevno. Na eni stani je zaradi stanja na trug dela priložnosti manj, kot nekoč. Poleg tega ni vsako delo primerno za točno določeno osebo. Delo ima točno določene značilnosti, predstavlja jih zaposlitveni portal. Zato je dobro, da se poišče zaposlitveni portal, na njem pa delo , ki bo kandidata razveselilo v čim večjem obsegu pozitivnih učinkov. Brezposelni se v prvi vrsti zanimajo za nagrado, seveda pa so v nekaterih primerih koristi še obsežnejše.

Trg dela ponuja razne možnosti. Kot rečeno je v splošnem manj priložnosti, kar pa je le delno res. Manj priložnosti je predvsem takrat, ko brezposelna oseba išče delo na ožjem oziroma ozkem področju. V primeru, da se ista oseba odloči iskati na širšem območju zahtev in pričakovanj je priložnosti več. Zato velja dobro premisliti o svojih sposobnostih. Delovne sposobnosti so lahko tiste, ki jih določena oseba zna in obvlada. Zaposlitveni portal je mesto neštetih priložnosti.

http://mojazaposlitev.si/kariera/zakaj-je-zaposlitveni-portal-zelo-uporabno-orodje-pri-iskanju-zaposlitve/

zavod za zasposlovanje

Prenehanje delovnega razmerja, razveljavitev zaposlitve

Prenehanje delovnega razmerja je razveljavitev zaposlitve .

Zakonsko podlago ima prenehanje delovnega razmerja v Zakonu o delovnih razmerjih. Prenehanje delovnega razmerja je prekinitev pogodbe o zaposlitvi . Odpuščeni se mora zavedati, da mora prenehanje delovnega razmerja zadostovati določilom zakona. Predvsem se nanašajo na zaščitene kategorije delavcev, to je delavcev, ki so starejši od petinpetdeset le, delavke v času nosečnosti, invalidov ter delavcev, kateri so odsotni zaradi bolezni. Zaposleni je ob prenehanju delovnega razmerja v odnosu do delodajalca enakovreden partner. Delodajalec ne mora samovoljno in enostransko odločati o pravicah in obveznostih zaposlenega. Prenehanje delovnega razmerja mora temeljiti na resnih in utemeljenih razlogih. Razlogi za prenehanje delovnega razmerja so lahko različni. Prenehanje delovnega razmerja za določen čas nastopi z določenim datumom, ki je bil sporazumno sklenjen. Zaposlenemu, ki je bil zaposlen lahko pripada nadomestilo za čas brezposelnosti. Prenehanje delovnega razmerja na podlagi sporazumne razveljavitve pogodbe o zaposlitvi mora biti podano v pisni obliki. Vsebovati mora vse zakonsko predpisane določbe. Prenehanje delovnega razmerja je s strani zaposlenega lahko načrtovano ali nepričakovano. Boljše je načrtovano prenehanje delovnega razmerja. Za takšno odločitev se zaposleni največkrat odloči zaradi slabših pogojev dela, pravic in nagrajevanja, ter boljših pogojev pri bodočem delodajalcu. Trg dela vzpodbuja konkurenčnost tudi na področju zaposlovanja. Zaposleni se morajo tega dobro zavedati, ter razmišljati pozitivno, predvsem pa se ne oklepati zastarele miselnosti. V razvitih in naprednih državah je fleksibilnost delovnega mesta že dolgo uveljavljena praksa. Kdor jo je izkusil zna povedati mnoge pozitivne učinke takšne ureditve. Zaposleni je na konkurenčnem trgu s svojo sposobnostjo nagrajen in zaščiten. Dobri rezultati, strokovnost s področja, na katerem je zaposlen, inovativnost, dobre delovne navade, pošten odnos do delodajalca, dela, sodelavcev, poslovnih partnerjev so najboljša varovalka pred izgubo delovnega mesta. Tudi če delodajalec ukine delovno mesto so njegove reference priložnost za pridobitev novega delovnega mesta.

Prenehanje delovnega razmerja predvsem ni konce sveta.

Zavod za zaposlovanje, posreduje zaposlitve

Zavod za zaposlovanje na trgu dela posreduje zaposlitve.

Poleg posredovanja zaposlitve zavod za zaposlovanje nudi tudi druge zaposlovalne usluge. Zavod za zaposlovanje na trgu dela skrbi za z zakonom predpisane aktivnosti. V vsej svoji zgodovini je zavod za zaposlovanje odigral pomembno vlogo na trgu dela. Tako trg dela, kot zavod za zaposlovanje sta se skozi zgodovino spreminjala. Zavod za zaposlovanje je v minulem stoletju doživel kar nekaj pomembnih sprememb. Predvsem se je zavod za zaposlovanje spreminjal državni ureditvi primerno ter obstoječemu družbenemu redu. Zavod za zaposlovanje se bo tudi v prihodnosti spreminjal skladno z razvojem družbe in zakonodaje. Trg dela bo enako narekoval spremembe. Delo in delovne aktivnosti se skozi čas spreminjajo. Narekuje jih razvoj družbe, tehnologije in znanosti. Spreminjajo se izdelki in storitve, spreminjajo se proizvodni in storitveni procesi, spreminjajo se sodelujoči postopki, spreminja se na kratko vse. Za iskalce zaposlitve je zavedanje sprememb zelo pomembno. Pripravljeni morajo biti na spremembe, ter se nanje primerno aktivno odzvati. Hiter in aktiven odziv je zelo pomemben in na trgu dela tudi vedno bolj iskan. Zaposlovalci vedno bolj povprašujejo na trgu dela po posameznikih, ki so sposobni na spremembe hitro in aktivno odgovoriti. To prinaša konkurenčne prednosti tako zaposlovalcu, kot tudi zaposlenemu. Na trgu dela je konkurenca že dolgo časa huda in neizprosna, zmagovalci na njem so le najboljši. Zmago na trgu dela ne prinašajo samo sposobnosti vezne na delovni proces pri proizvodnji izdelka ali izvajanju storitve. Enako pomembno je poznavanje okolice proizvodnje izdelka ali izvajanja storitve. Dober delavec bo v proizvodnem ali storitvenem sektorju poznal tako trg kot konkurence in vse udeležence v okolju podjetja. Na ta način bo lahko predlagal spremembe in sodeloval pri njihovi uveljavitvi. S tem si bo tudi pridobil določene koristi, katere bo moder delodajalec brez velikega odlašanja nudil.

Zavod za zaposlovanje je pomemben dejavnik na trgu dela.

Zavod za zaposlovanje, ustanova na trgu dela

Zavod za zaposlovanje na trgu dela posreduje zaposlitvene priložnosti.

Med aktivnosti, ki jih zavod za zaposlovanje izvaja so poleg posredovanja zaposlitvenih priložnosti tudi izvajanje karierne orientacije, posredovanje zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, izdajanje delovnih dovoljenj, izdelava analitičnih, razvojni in drugih strokovnih gradiv s pomočjo dejavnosti, informiranje o trgu dela ter tvorba informacij, ki so zanimive za širšo strokovno in drugo , predvsem širšo javnost.

V zgodovini je zavod za zaposlovanje nosil različna imena, v bistvu pa se dejavnosti ni kaj dosti spremenila. Spremembe so se dogajale predvsem skladno z menjavo oblasti, drugačnih ureditev, ter časovno pogojenem razvoju. Pred več kot stoletjem se je zavod za zaposlovanje imenoval Mestna posredovalnica za delo. Takrat je zavod za zaposlovanje oziroma predhodnik današnje oblike, predstavljal začetek javne službe za zaposlovanje na območju Slovenije. Potrebe, ki jih je takratni zavod za zaposlovanje, skozi delovanje spoznal, so narekovale širjenje dejavnosti z odpiranje podružnic na vseh pomembnih delih države.
Pomembne spremembe je zavod za zaposlovanje doživel po drugi svetovni vojni. Spremembe na političnem in področji ureditve države je terjal spremembe na področju zaposlovanja. Desetletje in pol po nastanku nove državne ureditve je z novim zakonom o zaposlovanju dejavnost s področja zaposlovanja delavcev prenesel na Zavod za zaposlovanje delavcev. S tem zakonom se je ustanovilo enote v vsaki občini. Naslednja pomembna sprememba se je zgodila leta 1990. Že pred tem so se na območju bivše skupne države začele v družbi pojavljati zahteve po drugačni ureditvi države. Slovenija pri tem ni bila le izjema, ampak je prva dosegla pomembne spremembe na področju državne ureditve. Druge države so s podobnimi procesi zaostajale. Z odločitvijo o novi državni ureditvi. Temeljila je na ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Leto po osamosvojitvi Slovenije je takratni zavod za zaposlovanje postal samostojni javni zavod s statusom pravne osebe.