Študentsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje

Študentsko zavarovanje je lahko nezgodno zavarovanje , lahko pa se odločimo tudi vsa za druga zavarovanja.

Nezgodno študentsko zavarovanje krije posledice negod, ki se zgodijo povsod, kjer se študentje ali dijaki gibljejo. Velja za kraj študija, doma, v tujini, v prostem času, ko se ukvarjajo s športom, hobiji oziroma drugimi dejavnostmi. Preden sklenemo študentsko zavarovanje se je dobro zavedati omejitev. Študentsko zavarovanje velja za osebe do določene starost, ne krije poškodbe registriranih športnikov v času tekem in treningov. Vse naštete in druge omejitve je dobro poznati, ter se pozanimati o možnosti dodatnega zavarovanja oziroma drugih oblik zavarovanja. študentsko zavarovanje običajno krije trajno invalidnost, nudi dnevno nadomestilo, nadomestilo za bolnišnični dan, izplačilo v primeru izgube življenja zaradi nezgode ali bolezni. Dijaki oziroma študentje imajo naporen, zahteven in intenziven urnik dejavnosti, gibljejo se na mnogih krajih, kjer se dnevno dogajajo negode njihovim vrstnikom ter drugim osebam. Zato je študentsko zavarovanje modro skleniti, saj je zdravje, sposobnost in nenazadnje življenje najdragocenejša vrednota. Za dijake in študente je zdravje in sposobnost še posebej dragocena vrednota, saj se v času študija oziroma izobraževanja pripravljajo za nadaljnje življenje. Izguba predavanj oziroma daljša odsotnost od izobraževalnega programa negativno vpliva na njihov izobraževalni proces, posledično lahko trpi tudi nadaljnja poklina kariera ali nadaljevanje študija. Poleg tega je študentsko zavarovanje modro skleniti zaradi nastalih izgub, ki so izraženi na različne načine. Dobro zavarovanje izberemo na podlagi različnih kriterijev. Dobrodošle so naše izkušnje z zavarovalnico iz preteklosti, prisluhniti velja tudi prijateljem, sorodnikom in znancem, ki imajo z zavarovalnico izkušnje. Izkušnje z zavarovalnico so dobrodošle za celoten obseg zavarovanja, od informacij, sklenitve zavarovanja, do obravnave škode in izplačila zavarovalne vsote. Vsekakor je dobro pogledati tudi h konkurenci in primerjati vse lastnosti študentskega zavarovanja. Zelo dobre pokazatelj o kvaliteti zavarovanja je poleg vseh informacij tudi dober občutek.

Študentsko zavarovanje je dobra odločitev.

Zavarovalnica in varnejša prihodnost

Zavarovalnica ponuja celo vrsto zavarovanj, s katerimi si lahko precej olajšate življenje, če imate nesrečo. Seveda pa nikdar ne morete vedeti, ali boste skozi življenje šli brez nezgod in nesreč, ali pa se vam bodo te pojavljale precej pogosto. Tega ne veste zato, ker je veliko stvari v življenju nepredvidljivih. Seveda vam zavarovalnica ne more pomagati pri tem, da bi vam zmanjšala tveganje pred nastankom nezgode ali nesreče, lahko pa vam pomaga pri reševanju finančnih bremen, ki nastanejo kot posledica takšnih neljubih ter neprijetnih dogodkov, kakršne so nesreče in nezgode.

Zagotovo je povsem nesmiselno, da bi se človek zavaroval prav pred vsakim škodnim dogodkom. Dejansko moramo narediti dobro oceno tveganja. Nato pa moramo pri sebi presoditi, ali smo pripravljeni pri takšni stopni tveganja ostati brez finančnega kritja, ki ga ponuja zavarovalnica, ali bomo plačali tej instituciji, da finančno breme prevzame ona sama namesto nas. Logika v ozadju je naslednja: zavarovanec zavarovalnici plača manj, kot bo dobil izplačano, če se mu zgodi škodni dogodek. In kako lahko to zavarovalnica sprejme? Odgovor je preprost: zavarovalnica ima veliko število zavarovancev, ki plačujejo različno visoke premije. Verjetnost, da se ob istem času vsem zavarovancem kaj zgodi, kar bi terjalo izplačilo zavarovalne vsote, pa je praktično nično. Zato lahko zavarovalnica vsak trenutek jamči izplačilo zavarovalnih vsot, poleg tega pa lahko še ustvari dobiček.

Zato pri sebi premislite, kakšna je vaša pripravljenost tveganja. Večinoma ljudje niso pripravljeni tvegati, zato se odločajo, da sklenejo takšna in drugačna zavarovanja. Nekdo, ki je pravkar kupil nov avto, ne želi, da bi imel stroške, če mu ga kdo podrsa na parkirišču. Zaveda se, da je tveganje za to precej visoko, saj je redni uporabnik javnih parkirišč, zato je pripravljen plačati za kasko zavarovanje. Podobno je z nezgodnim zavarovanjem in seveda tudi drugimi oblikami. Tako nam lahko zavarovalnica pomaga obvladati finančni vidik tveganja pri nezgodah in nesrečah.

Zakaj potrebujemo dodatno zavarovanje?

Dodatno zavarovanje je, kot že ime samo pove dodatek k osnovnemu zdravstvenemu zavarovanju. Še posebej se priporoča tistim ljudem, ki jim pravice, ki jih imajo s plačilom osnovnega zavarovanja, enostavno ne zadošča več, in želijo ter potrebujejo nekaj več. Ker se sam obseg pravic, žal pa tudi kakovost zdravstvenih storitev, ki smo jih deležni iz obveznega zdravstvenega zavarovanja z leti močno krči in zmanjšuje, je vedno več tistih, ki želijo skleniti dodatno zavarovanje.

Dodatno zdravstveno zavarovanje je neke vrste nadstandard, saj krije poškodbe, ne glede na vzrok zaradi katerega so nastale, to seveda velja v primeru, ko poškodba ni v celoti krita že iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dodatno zavarovanje je v nasprotju z obveznim zavarovanjem neobvezno zavarovanje, ki ima več poimenovanj. Poleg dodatno zavarovanje največkrat slišimo ali preberemo prostovoljno zavarovanje, kar je seveda isto zavarovanje z različnim nazivom. Dobro je vedeti, da je v Sloveniji dodatno zavarovanje skoraj treba plačevati, saj obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh finačnih stroškov, ki ob zdravljenju nastanejo. Celotno kritje je zagotovljeno le otrokom, šolarjem in le pri nekaterih boleznih ter stanjih. Pri ostalih storitvah zagotavlja obvezno zavarovanje le določen odstotni delež cene zdravstvene storitve, drugi del moramo kot doplačilo plačati sami, oziroma nam ta del krije dodatno zdravstveno zavarovanje. Dodatno je vse tisto, kar dodamo že k osnovnemu zavarovanju, torej zavarovanje v primeru nesreče oziroma nezgode, zavarovanje v tujini, nadomestila in dodatki. Tudi, ko je govora o zobozdravstvenih storitvah, nam dodatno zavarovanje omogoča veliko več. V dodatno zdravstveno zavarovanje so vštete pravice, da lahko kot hospitaliziran starš, oziroma spremljevalec svojega otroka spremljamo in z otrokom bivamo v dnevih bolnišničnega zdravljenja. Prav tako smo deležni kvalitetnejših očesnih pripomočkov in ortopedskih pripomočkov. Dodatno zavarovanje je zavarovanje za ljudi, ki se jim zdi, da za njih standardne pravice iz zdravstvenega zavarovanja niso tisto, kar želijo.

Informativni izračun nezgodnega zavarovanja

Eno izmed zelo uporabnih orodij, ki s katerim si lahko posamezniki planirajo osebna zavarovanja je orodje za informativni izračun zavarovanja. Večina zavarovalnic ponuja na njihovi spletni strani preprosto spletno aplikacijo, v katero stranka vnese podatke, nato pa aplikacija izdela izračun zavarovanja, ki prikaže okvirno premijo, ki jo bi stranka plačevala, če bi sklenila paket zavarovanja.

Najprej je potrebno poudariti, da je spletni izračun zavarovanja samo informativne narave, kar pomeni, da ni zavezujoč za nobeno stran. S tem, ko si nekdo izdela izračun zavarovanja, se ne zaveže, da bo zavarovanje sklenil. Prav tako pa tudi zavarovalnica lahko spremeni katerikoli pogoj. Šele pogodba, ki se podpiše, je zavezujoča in veljavna, tako kar se tiče višine premije, kot kar se tiče vseh pogojev, ki določajo nastanek škodnega dogodka.

Če gre za nezgodna zavarovanja, običajno poteka informativni izračun zavarovanja na tak način, da oseba določi čas trajanja zavarovanja. Nato izbere enega izmed paketov zavarovanj, ki jih zavarovalnica ponuja, nato pa se izberejo nevarnostni razredi. Zavarovalnica ima določeno lestvico nevarnosti, ki se lahko aplicira na nevarnost poklica, športa ali kakšnega drugega področja. Na premijo pa vpliva tudi dinamika plačevanja, to je pogostost vplačil (mesečno, trimesečno, polletno ali letno).

Izračun zavarovanja bo prikazal nižjo premijo, če se stranka odloči za daljše trajanje zavarovanja. Po drugi strani pa višji kot je nevarnostni razred poklica ali športa, višja bo premija. Običajno pa zavarovalnica odobri nekaj popusta pri premiji, č je dinamika plačevanja manj pogosta. Letno plačevanje premije ima lahko kar visok popust.

Informativni izračun zavarovanja lahko posamezniku precej pomaga pri planiranju različnih paketov zavarovanj. Tako lahko z nekaj kliki preuči različne ponudbe in različne scenarije vplačevanj. S tem se lahko odloči, kakšna strategija zavarovanj se mu najbolj splača. Na to vplivajo osebne finance in pa seveda potrebe po zavarovalniških storitvah, ki se od človeka do človeka zelo razlikujejo.

http://www.vzajemna.si/

Kdo plačuje zavarovanje za študente?

V Sloveniji je zavarovanje za študente urejeno na več načinov, ki jih bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju. Tako dijaki kot študenti, ki imajo veljaven status, so lahko zdravstveno zavarovani kot družinski člani. Ta oblika pomeni, da je zavarovanje za študente sklenjeno prek enega izmed staršev, študent pa lahko koristi vse zdravstvene storitve, ki jih krijeta obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Vendar pa tako urejeno zavarovanje za študente velja le do dopolnjenega 26. leta. Po tem mora študent sam poskrbeti za zdravstveno zavarovanje. Od tega trenutka dalje ima tri različne načine, kako lahko uredi zavarovanje za študente. Pomembno pa je, da na tem mestu opozorimo na to, da ima študent po dopolnjenem 26. letu ali po tem, ko izgubi status študenta, mesec dni časa, da sklene zdravstveno zavarovanje. Če zavlačuje in čaka dlje časa, potem s plačilom prve premije prične teči tako imenovana čakalna doba. Sistem dodatnega zdravstvenega zavarovanja ima implementirano varovalko, ki preprečuje, da bi ljudje izkoriščali zdravstveni sistem in se zavarovali le takrat, ko potrebujejo zdravstvene storitve. Trimesečno čakalno obdobje pomeni, da v tem času oseba plačuje premije, ni pa upravičena do kritja zdravstvenih storitev iz strani dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Rekli smo, da ima študent tri različne možnosti, kako lahko v času, ko pavzira ali pa je dopolnil 26. let, sklene zavarovanje za študente. Prva možnost je, da se zavaruje kot samostojni zavezanec. To preprosto pomeni, da prične plačevati sam za obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Druga možnost je, da se zavaruje kot občan v občini, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče. Tako lahko zavarovanje za študente prične plačevati občina, če je študentov dohodek pod cenzusom oziroma če nima premoženja. Tretja možnost, s katero se lahko uredi zavarovanje za študente, je, da zaprosi za denarno socialno pomoč. V primeru, da mu jo odobrijo, potem mu zavarovanje za študente prične plačevati država.

Več si preberite tukaj.