Arhiv Značk: prvina

Prevajanje, pomembna prvina globalnega sveta

Prevajanje je pomembna prvina globalnega sveta.

V zadnjem desetletju je prevajanje napredovalo, postalo je nuja sodobne komunikacije. Sodobna tehnika nam na eni strani ponuja doseganje vseh kotičkov sveta, hkrati od nas zahteva prevajanje, saj se pogostokrat pri komunikaciji pojavljajo jezikovne ovire. Prevajanje, predvsem splošno je postalo enostavno in dostopno širšemu krogu ljudi. Danes imamo lahko orodje za prevajanje lahko že v vsakem žepu. Prevajanje je na ta način ne le dostopno, ampak ljudi tudi izobražuje. Nekoliko več težav nastopi pri strokovnih izrazih. Strokovni izrazi so besede in pojmi, ki se nanašajo na ozek del znanosti in vedenja, zato mnogim niso razumljivi že strokovni izrazi v lastnem, izvirnem jeziku. Prevajanje v ciljni jezik je v tem primeru še toliko bolj zahtevno. Nekoliko lažje je strokovno prevajanje ljudem, ki so v določenem poslu oziroma stroki aktivni že vrsto let in izraze poznajo iz poklicnega življenja. Obstajajo tudi področja, kjer je dvojezičnost vsakdanjik. Tako lahko tudi ljudje, ki ne poznajo stroko, vedo za nekatere pravilne strokovne izraze v tujem jeziku. Težja oblika od strokovnega prevajanja je literarno prevajanje, saj je tu potrebna še veča strokovnost literarnega področja. Prevajalec mora v tem primeru poznati ne le jezik, ampak tudi sestavo besedila in vse podrobnosti besedila, pa tudi kulturne in druge spremljajoče razlike. Brez teh vedenj je literarno prevajanje praktično nemogoče, saj besedilo ne doseže sporočilne vrednosti izvirnega besedila. Običajno za takšne prevode skrbijo pisatelji, pesniki in ljudje s podobnimi znanji. Sodobna tehnika je prevajanje na eni strani približala širšim množicam, hkrati pa postavila nekaj ovir. Potrebni programi in orodja so večinoma namenjeni najprej svetovno največjim jezikovnim skupinam, manjše, kot je slovenščina so v tem pogledu zapostavljene. Poleg tega so programi zasnovani tako, da se z večanjem uporabnikov in števila uporabljenih besed sistem nadgrajuje in izpopolnjuje.

Prevajanje je danes v veliko primerih osnova vsakdanje komunikacije.