Arhiv Značk: plača

plača

Obračun plače, motivacijski faktor

Obračun plače je mnogim velik motivacijski faktor

Motivacijski faktor je pri iskanju zaposlitve različno izražen, imamo tudi več različnih motivacij pri eni osebi. Motivacije človek razvršča, od najpomembnejši preko manj pomembnejših do najmanj pomembne. Med pogoste motivacijske faktorje štejemo možnost napredovanja, delovno mesto v bližini kraja bivanja, pogosto pa tudi obračun plače postane motivacija. V tem primeru so mnogi pripravljeni sprejeti mnoge spremembe. Pripravljeni so dnevno premagovati večjo razdaljo med krajem bivanja in krajem opravljanja zahtevanih delovnih aktivnosti, ni jim težko biti dlje časa na delovnem mestu ter so pripravljeni na marsikatere nagradi primerno večje zahteve. Največkrat gre za ambiciozne posameznike, ki želijo svoj čas namenjen profesionalnim aktivnostim kar najbolje izkoristiti ter kar najbolje vnovčit svoje pridobljeno teoretično in praktično znanje. Za obračun plače danes ni potrebno posebno znanje, saj imamo razna sodobna orodja, ki nam omogočajo pridobiti informacijo o nagradi. Vse kar potrebujemo je osnovno znanje uporabo sodobne tehnike, kar praktično pomeni vnos zahtevanih podatkov. Na ta način dobimo dobro informacijo o tem, kakšno nagrado nam obljublja delodajalec. Obstajajo še druge možnosti za obračun plače. Ko kandidiramo za novo delovno mesto ima nagrada, katero nam obljublja potencialni delodajalec veliko težo. Vse kar moramo storiti je zahtevati informacijo o njej. To lahko storimo tudi na razgovoru, kjer s tem dodatno povečamo zanimanje potencialnega delodajalca. Ker bomo iz danih informacij sposobni izračunati obračun plače ta sposobnost govori o naših sposobnostih izračuna ter splošno dobri informiranosti z vidika področji, ki jih pokriva izračun. Zanimivo pa je, da obračun plače ni vedno največja motivacija. Mnogi se bolj veselijo novega delovnega okolja, boljših pogojev dela, več prostega časa, razvijanje svojih poklicnih, delovnih in drugih sposobnosti ter razne druge lastnosti oziroma prednosti novega delovnega mesta. Boljša nagrada v tem primeru zdrsne po lestvici prednosti novega delovnega mesta navzdol.

Obračun plače je vrednotenje delovnih sposobnosti in storilnosti.

Obračun plače, ocenjevalna osnova

Obračun plače je za mnoge ocenjevalna osnova v številnih dilemah.

Najpogosteje nas obračun plače zanima pri ocenjevanju primernosti delodajalcev. Delovna nagrada za opravljene aktivnosti pa ni nujno edini način nagrajevanja. Delodajalci se vedno bolj zavedajo motivacijske vrednosti nagrade. Delavec je skladno s prejeto nagrado bolj ali manj motiviran za doseganje učinkov dela. Bolj motiviran je, ko ima za obračun plače večji bruto znesek. Manj pa takrat, ko je ta znesek manjši. Poleg denarne nagrade se v praksi delodajalci odločajo tudi za druge oblike nagrajevanja. Tako lahko ponudi kot nagrado zaposlenemu ali zaposlenim svoje izdelke ali storitve. Količino določi skladno z oceno, ki ponazarja njegovo zainteresiranost za nagrajevanje. Z nagrajevanjem največkrat želi motivirati zaposlene, ko je potrebno za doseganje boljših ciljev konkurenčnega boja, poiskati najboljše načine. Lahko pa se odloča za nagrado v obliki izdelkov ali storitev. Slednje pridobi na trgu na razne načine. Večji bruto znesek obračun plače lahko zazna tudi ob koncu določenega poslovnega ciklusa. Takrat delodajalec razdeli nagrade med vse udeležence. Z nagrado zaposlenim želi sporočiti, da ceni njihovo aktivnost pri doseganju podjetniškega uspeha. S tem lahko pridobi večje učinke kot znaša nominalna vrednost. Zaposleni bodo na ta način računali, da bo večja osnova za obračun plače tudi v prihodnje ob zaključku poslovnega ciklusa. Zato so motivirani z izkušnjo iz preteklosti. Poslovna okolja imajo med seboj različne prakse nagrajevanja. Za kakovostno primerjavo je potrebno poznati razliko, katero prinaša obračun plače v neto ali bruto znesku. Pogosto se ob prejetih informacijah s področja nagrajevanja za doseženo delo vsi navdušujejo, čeprav ne vedo natančno kakšen bo neto znesek. V nekaterih bolj razvitih družbah nagrado v informaciji ne sporočajo zgolj v nominalnem znesku, ampak sporočijo tudi višino morebitnih odhodkov ter njihov namen.

Obračun plače je zelo pomemben za tako delodajalca kot delojemalca, v širšem pomenu pa ima vpliv tudi na družbeno okolje.

Več