Arhiv Značk: mesto

Radlje ob Dravi, upravno in gospodarsko središče

Radlje ob Dravi predstavlja gospodarsko središč Dravske doline od Maribora do Dravograda.

Vse do petdesetih let minulega stoletja je Radlje ob Dravi nosilo ime Marenberg. Naselje, ki leži na nadmorski višini skoraj štiristo metrov, je upravno središče obsežnega dela Dravske doline. . V novejšem obdobju se je poleg imena spremenila tudi geografska umestitev območja. Svoj čas je območje Radlje ob Dravi sodilo pod Pohorsko Podravje. V novejšem obdobju pa območje sodi v pokrajino Pohorje, Strojna in Kozjak. Območje na jugozahodu omejujejo Vzhodne Karavanke, na jugu Konjiško hribovje, na vzhodu Dravska ravan, na jugovzhodu Dravinjske gorice, na severu meja z Avstrijo, na severozahodu pa Slovenske gorice. Največji pečat naselju Radlje ob Dravi ter širšemu območju daje reka Drava. Na tem območju teče v smeri od zahoda proti vzhodu, ter predstavlja člen v povezavi pokrajin od Pustriške doline v Italiji, kjer reka izvira, preko Avstrije, Slovenije in Hrvaške, kjer se izlije v Donavo. Radlje ob Dravi predstavlja povezovalno območje med Alpami in Panonsko kotlino. Naravne danosti so imele velik vpliv na poselitev območja v zgodnjih obdobjih zgodovine ter temu primerno bogato tradicijo območja. Drava, ki daje območju največji pečat, je hkrati tudi negativno vplivala na ostanke zgodovine. Značaju vodotoka primerno jih ni ostalo posebno veliko predvsem tistih iz starejših obdobjih. Za najstarejše ostanke na območju so zaslužni Rimljani. Kasnejšim odbojem so dali pečat Sloveni z naselitvijo prisojnih pobočji Kozjaka, v enajstem stoletju pa se je začela nižinska kolonizacija srednje Dravske doline, sledila je poselitev višje ležečih območji v trinajstem stoletju. Na poselitev Dravske doline je imel veliko vlogo benediktinski samostan iz Št. Pavla. Mesto Radlje ob Dravi šteje skoraj tri tisoč prebivalcev, občina pa preko šest tisoč dvesto. Občina se razteza na območju velikem skoraj sto kvadratnih kilometrov.

Turistom lahko mesto, občina in širše območje Radlje ob Dravi nudi veliko zanimivega in obiska vrednega.

Več

Sigiriya, izjemno najdišče

Sigiriya je ena od znamenitosti, katere tropski otok Šrilanka ponuja obiskovalcem.

Otok Šrilanka se nahaja južno od Indije, od nekdaj je bila pomembna zaradi pomorski poti med zahodno in jugovzhodno Azijo. Sigiriya se nahaja sredi otoka, zanj je značilna ohranjena arhitekturna tradicija . Slovi po skalnih votlinah, vrtovih in svetišču. Zaradi izjemnosti sodi v svetovno kulturno dediščino Unesca. Mesto Sigiriya je bilo zgrajeno pet stoletji pred našim štetjem, obsegalo je trdnjavo in palačo. Gradnja je temeljila na bloku ohlajene magme enega od vulkanov. Od nekdanje palače so danes ostali zgolj temelji, ostala gradnja iz lesa pa je podlegla zobu časa. Posebnost in značilnost gradnje so tudi zbiralniki za vodo, ki so prebivalstvo zalagali z izdatnimi zalogami deževnice. Zagotovo pa je življenje na otoku obstajalo že veliko prej. Po mnenju strokovnjakov je življenje na območju mesta Sigiriya obstajalo že v prazgodovinskih časih. O tem govorijo številna znamenja. Obisk mesta bo verjetno najbolj zanimiv, če v potovanje vključimo še druge znamenitosti otoka. Večina se odloči za letalsko povezavo, v tem primeru bo izhodišče letališče. Sigiriya se nahaja sredi otoka, zato verjetno nima smisla takoj drveti k odkrivanju znamenitosti, ampak si spotoma pogledati kaj ostalega nudi izjemno pester tropski otok. Med zanimivostmi so nasadi čaja, uživamo lahko na plažah toplega morja, ogledamo si lahko nacionalne parke ter marsikaj drugega kar nudi turistične znamenitosti. Sigiriya , kot eno nelepših nahajališč v širši regiji, bo tako bolje doživeto. Pri obisku velja računati z tropskimi razmerami. Otok pozna dva monsuna in sicer poletni in zimski. Poletni monsun je značilne na jugozahodni del, obilno deževje se pojavi maja ter traja do septembra. Zimski monsun je značilnost severa in vzhoda otoka, z padavinami pa dodobra namoči zemljo med oktobrom in januarjem.

Sigiriya je za mnoge eden poglavitnih razlogov za obisk otoka, ki ga imenujemo tudi Budina solza.

https://www.agencija-oskar.si/srilanka/