Arhiv Značk: maturitetni tečaj

maturitetni tečaji in izobraževanja

Kako je z maturitetnimi tečaji?

Recimo, da smo končali srednjo poklicno šolo. Za nadaljnji študij izberemo smer študija, ki od nas zahteva, da opravimo še maturitetni tečaj.

Maturitetni tečaj je enoletni izobraževalni program, na katerem se udeleženci pripravljajo na splošno maturo. Programi se izvajajo različno, lahko kot redna oblika izobraževanja ali pa se izvaja kot tečaj po posameznih izpitih.

Maturitetni tečaj Ljubljana obsega vse Ljubljanske srednje šole in gimnazije. V maturitetne tečaje se lahko vpišejo vsi kandidati, ki so uspešno zaključili srednje poklicno, srednje strokovno izobraževanje oziroma tretji letnik gimnazije, v primeru, da so zaključili izobraževanje za najmanj eno leto. Prav tako je maturitetni tečaj primeren za vse, ki so uspešno zaključili osnovnošolsko izobraževanje in so uspešno opravili preizkus znanja iz ravni tretjega letnika gimnazije.

Navadno maturitetni tečaj obsega 3 obvezne predmete in 3-4 izbirne.

Maturitetni tečaj zagotavlja udeležencem osnovno znanje, ki ga kandidati potrebujejo za opravljanje splošne mature

Poznamo maturitetne tečaje za mlade in maturitetne tečaje za odrasle. Maturitetni tečaj za mlade poteka kot oblika rednega šolanja. Tečaji se načeloma pričnejo oktobra in trajajo do časa mature. Vse poteka zelo podobno kakor navaden pouk. Preverja se sprotno znanje, obisk je obvezen in brez šolnine. Maturitetni tečaj za odrasle je zelo podoben tistemu za mlade. Kandidati oziroma udeleženci pridobijo status udeleženca izobraževanja odraslih.

Šolanje v maturitetnem tečaju se zaključi z maturo. Maturo se lahko opravlja v dveh rokih in sicer v spomladanskem ali jesenskem roku. Uspešno opravljena matura udeležencu prinese formalno izobrazbo V. stopnje in mu omogoči vpis na fakulteto.