Arhiv Značk: konkurenčna zavarovalna

kako narediti izračun zavarovanja

Izračun zavarovanja mora temeljiti na realnih vrednostih

Izračun zavarovanja je temelj dobrega zavarovanja.

Vsak izračun zavarovanja med drugim temelji na oceni rizika. Izračun zavarovanja mora realno oceniti možnost nastanka škode in potrebno vrednost, ki bo predstavljala uporabno sorazmerje med vplačano premijo in izplačano škodo v primeru nastale obveznosti zavarovalnice. Realnost in dobra ocena na kateri temelji izračun zavarovanja mora biti poleg tega pošten do sklenitelja zavarovanja. Sklenitelj zavarovanja bo izračun zavarovanja ocenil glede na svoje ocene, predpostavke in vrednosti predmeta zavarovanja. Dober izračun zavarovanja za zavarovanca bo tisti, ki bo v največji meri v primeru nesreče nudil koristi v poštenem obsegu in sorazmerju nastale škode in vplačane premije. Škoda, ki jo zavarovanec utrpi na predmetu zavarovanja je več plastna, različna ter edinstvena za vsak predmet zavarovanja posebej. Škoda je nastala na predmetu zavarovanja za zavarovanca in le v njegovi vrednosti, lahko predstavlja tudi množico koristi, ki jo zavarovanec ima z lastništvom predmeta zavarovanja. Zavarovalnica si v korist svojega poslovnega uspeha in poštenega odnosa do zavarovanca pri ocenah opira tako na svoje podatke, kot podatke iz okolja. Predmeti zavarovanja so lahko bolj ali manj odvisni od okolja, na drugih strani iz okolice izvirajo konkurenti, ki si želijo v enaki meri poslovnega uspeha. V primeru dobrega delovanja konkurence mora zavarovalnica izračun zavarovanja oblikovati tudi konkurenci primerno. Glede na tržni delež in druge lastnosti konkurence se mora izračun zavarovanja ujemati in pošteno oceniti vrednost zavarovanja. Posebej težaven je izračun zavarovanja ko se na nov trg, z novim zavarovalniškim produktom plasira več zavarovalnic hkrati. Izračun zavarovanja se mora v tem primeru prilagajati tudi konkurenci, zagotoviti mora tako konkurenčne prednosti kot boljši tržni položaj v primerjavi z konkurenco. Konkurenčne zavarovalne prednosti so pogoj za uspeh v konkurenci večjega števila zavarovalnic na istem trgu, ki nudijo konkurenčne zavarovalne produkte.

Izračun zavarovanja mora temeljiti na načelih zdrave konkurence in poštenega tekmovalnega duha na trgu.