Arhiv Značk: izračun

barva obrvi

Izračun zavarovanja, pretehtajmo vse opcije

Izračun zavarovanja je kakovostna ocena vseh ponujenih opcij.

Pred vsako pomembno odločitvijo se radi prepričamo v njeno pravilnost in smiselnost. Zavarovanje ni nobena izjema, zavarovanec ima glede na svoje osebne značilnosti na voljo več možnosti. Na trgu se zavarovalnice borijo za čim večji tržni delež bodisi generalno ali na posameznem področju. Zavarovancu izračun zavarovanja pove, katera zavarovalnica je boljša bodisi generalno ali pri posameznem zavarovanju. Zavarovanec ima lahko pri zavarovalnici sklenjenih več zavarovanj, v tem primeru bo njegov izračun zavarovanja za izbrana zavarovanja primerjal z drugimi ponudniki. Izbral bo tisto ponudbo, ki je boljša in ima splošno dobre značilnosti. Med značilnostmi cenimo tako tiste, ki so bodisi dane in nanje nimamo posebnega vpliva, ter tiste, na katere imamo večji vpliv. Vsem pa je skupno, da cenimo občutek varnosti . Tega izračun zavarovanja ne omogoča ovrednotiti, je pa kljub temu pomemben, saj ne omogoča le varovanja v primeru nezgod, prinaša nam tudi zelo pomemben občutek varnosti. Z občutkom varnosti se zavarovanec bistveno bolj svobodno giblje, svoje aktivnosti počne z večjo samozavestjo, na splošno je veliko bolj sproščen. Vse našteto pa je že samo po sebi velik prispevek v varnosti, kljub temu, da nam ga izračun zavarovanja ne prikazuje. Oseba, ki je obratno pod pritiskom, strahom, da se mu kaj ne pripeti ne more biti sproščena, zato so njene reakcije temu primerno slabše. Odločitev je zato sama po sebi dobra, povsod tam, kjer ima zavarovanec možnost pa lahko svojo odločitev še izboljša. To mu omogoča izračun zavarovanja, ki ga izvede na vseh ponujenih opcijah ter preko njega izbere najboljšo možnost. Praktično gre za analizo, ki temelji na več dejavnikih. Te določi oseba sama z bodisi več ali maj osebnimi značilnostmi odločitve. Nekateri imajo radi dober popust pri plačilu z gotovino, drugim bolj ustreza obročno plačevanje.

Izračun zavarovanja ocenjuje del ponudbe, za dobro odločitev pa potrebujemo tudi druge ocene.

kako narediti izračun zavarovanja

Izračun zavarovanja mora temeljiti na realnih vrednostih

Izračun zavarovanja je temelj dobrega zavarovanja.

Vsak izračun zavarovanja med drugim temelji na oceni rizika. Izračun zavarovanja mora realno oceniti možnost nastanka škode in potrebno vrednost, ki bo predstavljala uporabno sorazmerje med vplačano premijo in izplačano škodo v primeru nastale obveznosti zavarovalnice. Realnost in dobra ocena na kateri temelji izračun zavarovanja mora biti poleg tega pošten do sklenitelja zavarovanja. Sklenitelj zavarovanja bo izračun zavarovanja ocenil glede na svoje ocene, predpostavke in vrednosti predmeta zavarovanja. Dober izračun zavarovanja za zavarovanca bo tisti, ki bo v največji meri v primeru nesreče nudil koristi v poštenem obsegu in sorazmerju nastale škode in vplačane premije. Škoda, ki jo zavarovanec utrpi na predmetu zavarovanja je več plastna, različna ter edinstvena za vsak predmet zavarovanja posebej. Škoda je nastala na predmetu zavarovanja za zavarovanca in le v njegovi vrednosti, lahko predstavlja tudi množico koristi, ki jo zavarovanec ima z lastništvom predmeta zavarovanja. Zavarovalnica si v korist svojega poslovnega uspeha in poštenega odnosa do zavarovanca pri ocenah opira tako na svoje podatke, kot podatke iz okolja. Predmeti zavarovanja so lahko bolj ali manj odvisni od okolja, na drugih strani iz okolice izvirajo konkurenti, ki si želijo v enaki meri poslovnega uspeha. V primeru dobrega delovanja konkurence mora zavarovalnica izračun zavarovanja oblikovati tudi konkurenci primerno. Glede na tržni delež in druge lastnosti konkurence se mora izračun zavarovanja ujemati in pošteno oceniti vrednost zavarovanja. Posebej težaven je izračun zavarovanja ko se na nov trg, z novim zavarovalniškim produktom plasira več zavarovalnic hkrati. Izračun zavarovanja se mora v tem primeru prilagajati tudi konkurenci, zagotoviti mora tako konkurenčne prednosti kot boljši tržni položaj v primerjavi z konkurenco. Konkurenčne zavarovalne prednosti so pogoj za uspeh v konkurenci večjega števila zavarovalnic na istem trgu, ki nudijo konkurenčne zavarovalne produkte.

Izračun zavarovanja mora temeljiti na načelih zdrave konkurence in poštenega tekmovalnega duha na trgu.