Arhiv Značk: Izobraževanje odraslih

Raznoliko izobraževanje odraslih

Čeprav morda odrasli že desetletja niso sedli v šolske klopi, imajo vseeno možnost izobraževanja. Pravzaprav imajo na voljo zelo raznolike opcije, ki odpirajo številne nove priložnosti tudi tistim, ki niso vključeni v redno šolanje. To omogoča izobraževanje odraslih, ki je lahko idealna izbira za mnoge odrasle. Gre za različne oblike šolanja, ne nujno za formalne programe, ki omogočajo napredovanje in pridobivanje nazivov znotraj formalne izobraževalne lestvice. Pogosto se bodo za še boljšo izbiro izkazali drugi programi, lahko tudi tečaji in podobne oblike izobraževanja. V vsakem primeru pa izobraževanje odraslih te možnosti ponuja, le izkoristiti jih je treba. Seveda se bo treba o možnostih najprej tudi pozanimati, kar pa ni vedno enostavno – formalno izobraževanje je dobro urejeno in informacije so zbrane na enem mestu, za mnoge druge načine izobraževanja pa to ne velja. Izobraževanje odraslih organizirajo različni izvajalci, ki imajo svoje značilnosti, tudi svoje zahteve in pogoje glede vpisa. Tako bo informacije najbolje iskati pri posameznih izvajalcih programov, ki nas zanimajo.

raznoliko izobraževanje odraslih

Izvajalci izobraževanja odraslih

Izobraževanje odraslih je v nekaterih oblikah sicer na voljo tudi na univerzah, ki so odprte za izredne študente. Na ta način omogočajo vpis v običajne študijske programe in pridobitev formalne izobrazbe vseh smeri, ki imajo odprta mesta za izredne študente. To je v mnogih primerih najboljša izbira za odrasle, saj pridobijo nova znanja, pa tudi veljavna potrdila in končno naziv, ki lahko pomaga pri razvoju kariere ali iskanju zaposlitve. Izobraževanje odraslih pa ponujajo tudi drugi izvajalci, nekateri večji drugi manjši. Gre lahko za kratek tečaj, ki ga organizira kakšno lokalno društvo ali celo posamezniki. Lahko pa najdemo tudi večje in bolj uveljavljene izvajalce, ki imajo celo bolj prepričljivo ponudbo od univerz. V vsakem primeru je izobraževanje odraslihraznoliko in odpira različne priložnosti, poleg tega so programi tudi dobro prilagojeni za odrasle, ki nimajo veliko časa.

Izobraževanje odraslih v Ljubljani za poklica ekonomski in logistični tehnik

Izobraževanje odraslih Ljubljana je priložnost za pridobitev izobrazbe za poklica ekonomski in logistični tehnik. Izobraževanje odraslih za poklica ekonomski in logistični tehnik v Ljubljani ima dolgo tradicijo, skozi učne programe je šlo veliko število danes priznanih strokovnjakov.

Naložba v prihodnost

Za začetek ni nikoli prepozno

Programa logistični in ekonomski tehnik sta aktualna, takšno izobraževanje odraslih v Ljubljani obiskuje veliko število ljudi. Zato ni nobenega strahu, da bomo prvi z izkušnjo izobraževanja odraslih. Prav tako pa tudi ne zadnji, saj je v prihodnosti pričakovati vedno več zanimanja za izobraževanje odraslih. K tej ugotovitvi nas vodi stanje na področju dela, razvoja, ustvarjanja, kot tudi obstoječi trendi. Poklici so zelo živa stvar, kar med drugim pomeni v času in prostoru zelo različno zanimanje zanje. Mnogi poklici so že stvar preteklosti, drugi poklic se ponovno obujajo, najbolj zanimivi so seveda iskani poklici. To so poklici, za katere velja na trgu dela veliko zanimanje. Z drugo besedo: za takšne poklice obstaja več povpraševanja, kot za ostale poklice. Med zanimive sodita ekonomski in logistični tehnik. Zanje obstajajo štirje osnovni programi, dva za program ekonomski in dva za logistični tehnik. Vanje se lahko vpišejo bodisi kandidati z uspešno zaključeno osnovno šolo, kandidati z uspešno zaključeno srednjo poklicno šolo katere koli smeri ali kandidati z uspešno zaključeno srednjo poklicno šolo, smeri administrator ali trgovec. Glede na pridobljeno izobrazbo je predvideno dve ali tri leta trajajoče izobraževanje odraslih v Ljubljani. Ob vpisu v izobraževanje odraslih v Ljubljani program ekonomski ali logistični tehnik je potrebno predložiti originalna spričevala, fotografijo in osebni dokument. Predavatelji so strokovnjaki z bogatimi strokovnimi in pedagoškimi izkušnjami. Izobraževanje odraslih v Ljubljani program ekonomski in logistični tehnik poteka po prilagojenem predmetniku za šolanju ob delu za odrasle osebe Obstaja možnost samoizobraževanja, ki nudi več možnosti prilagoditve. Klasična predavanja izobraževanja odraslih v Ljubljani sicer potekajo trikrat tedensko v popoldanskem času in ob sobotah. Za več informacij o tovrstnem izobraževanju si priberite naslednji blog.