Arhiv Značk: dopolnilno zdravstveno zavarovanje

odpoved iz poslovnega razloga

Zakaj potrebujemo dodatno zavarovanje?

Dodatno zavarovanje je, kot že ime samo pove dodatek k osnovnemu zdravstvenemu zavarovanju. Še posebej se priporoča tistim ljudem, ki jim pravice, ki jih imajo s plačilom osnovnega zavarovanja, enostavno ne zadošča več, in želijo ter potrebujejo nekaj več. Ker se sam obseg pravic, žal pa tudi kakovost zdravstvenih storitev, ki smo jih deležni iz obveznega zdravstvenega zavarovanja z leti močno krči in zmanjšuje, je vedno več tistih, ki želijo skleniti dodatno zavarovanje.

Dodatno zdravstveno zavarovanje je neke vrste nadstandard, saj krije poškodbe, ne glede na vzrok zaradi katerega so nastale, to seveda velja v primeru, ko poškodba ni v celoti krita že iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dodatno zavarovanje je v nasprotju z obveznim zavarovanjem neobvezno zavarovanje, ki ima več poimenovanj. Poleg dodatno zavarovanje največkrat slišimo ali preberemo prostovoljno zavarovanje, kar je seveda isto zavarovanje z različnim nazivom. Dobro je vedeti, da je v Sloveniji dodatno zavarovanje skoraj treba plačevati, saj obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh finačnih stroškov, ki ob zdravljenju nastanejo. Celotno kritje je zagotovljeno le otrokom, šolarjem in le pri nekaterih boleznih ter stanjih. Pri ostalih storitvah zagotavlja obvezno zavarovanje le določen odstotni delež cene zdravstvene storitve, drugi del moramo kot doplačilo plačati sami, oziroma nam ta del krije dodatno zdravstveno zavarovanje. Dodatno je vse tisto, kar dodamo že k osnovnemu zavarovanju, torej zavarovanje v primeru nesreče oziroma nezgode, zavarovanje v tujini, nadomestila in dodatki. Tudi, ko je govora o zobozdravstvenih storitvah, nam dodatno zavarovanje omogoča veliko več. V dodatno zdravstveno zavarovanje so vštete pravice, da lahko kot hospitaliziran starš, oziroma spremljevalec svojega otroka spremljamo in z otrokom bivamo v dnevih bolnišničnega zdravljenja. Prav tako smo deležni kvalitetnejših očesnih pripomočkov in ortopedskih pripomočkov. Dodatno zavarovanje je zavarovanje za ljudi, ki se jim zdi, da za njih standardne pravice iz zdravstvenega zavarovanja niso tisto, kar želijo.

opravljanje dela od doma

Zakaj je dopolnilno zavarovanje tako pomembno

Dopolnilno zavarovanje je izjemno pomemben in občutljiv gradnik slovenskega zdravstvenega sistema, ki zagotavlja plačilo za doplačila, ki nastanejo med zdravstveno oskrbo, a niso krita s strani zdravstvenega zavarovanja. Kdo pa sploh mora plačati dopolnilno zavarovanje sam? V to skupino ljudi spadajo vsi posamezniki, katerim je prenehal veljati status dijaka oziroma študenta. Ti imajo, dokler status traja, dopolnilno zavarovanje urejeno prek staršev. Res pa je, da je mnogo študentov starejših od 26 let. Običajno gre za podiplomske študente in raziskovalce. Tudi če oseba ima status študenta po 26. letu, mora dopolnilno zavarovanje plačevati sama.

Mnogi ne vedo, da ima dopolnilno zavarovanje svojo tako imenovano čakalno dobo. Ta nastane, če oseba ne sklene dopolnilnega zavarovanja v predvidenem roku. Čakalna doba znaša tri mesece, to pa pomeni, da bo morala zavarovana oseba tri mesece redno plačevati premije za dopolnilno zavarovanje, vendar v tem času ne bo upravičena do ugodnosti, ki jih dopolnilno zavarovanje ponuja. Torej bo morala oseba v tem položaju sama iz lastnih virov kriti doplačila za nekatera zdravila na recept, reševalne prevoze, medicinske in zobotehnične pripomočke ter nadomestke in ostale stroške, ki jih zdravstveno zavarovanje ne krije. Obstaja pa še en tako imenovani malus. Kdor je zanemaril dopolnilno zavarovanje za več kot eno leto, ga bremeni tri odstotni pribitek na premijo na vsako leto, ko je bil nezavarovan, do kupno največ osemdeset odstotkov. Videti je, da so stroški, ki s tem nastanejo, lahko precej visoki in očitno je, da se dopolnilno zavarovanje splača skleniti vsakomur, ne glede na to, kako zdrav se počuti, saj je tveganje preprosto previsoko.