Arhiv Značk: dodatno zavarovanje

Dodatno zavarovanje za osebe

Kolikšne deleže stroškov krije dodatno zavarovanje

Dodatno zavarovanje je pri nas dopolnilna oblika zavarovanja, ki dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Vse tiste osebe, ki imajo sklenjeno samo obvezno zavarovanje, morajo pri prejemanju zdravstvenih storitev doplačati razliko, ki je obvezno zdravstveno zavarovanje ne pokriva. Tisti, ki imajo sklejeno dodatno zavarovanje, pa ne doplačujejo ničesar. Med tiste storitve, ki zahtevajo doplačila spadajo storitve na področju splošnega zdravnika, zobozdravnika in zdravstvene storitve v bolnišnicah. K temu je potrebno dodati, da dodatno zavarovanje pokriva stroške zdravil na pozitivni in vmesni listi. V primeru, da se izkaže, da reševalni prevoz ni bil nujen, mora oseba, ki ni sklenila dodatno zavarovanje, kriti del stroškov sama. Tudi mnoge zdravstvene pripomočke pokriva dodatno zavarovanje. Sem spadajo ortopedski pripomočki, ortorični pripomočki, pa tudi očesni pripomočki kot so recimo očala, ortodontski aparati in zobno protetični pripomočki.

In koliko znašajo odstotki, ki jih pokriva dodatno zavarovanje? V nadaljevanju bomo omenili le tiste najpogostejše primere, ko so potrebni, ti odstotki pa so precej visoki. Zobna protetika, očesni pripomočki, zdravila z vmesne liste in ne nujni reševalni prevozi so kriti v kar 90 odstotkih. To pomeni, da v primeru, ko dodatno zavarovanje ni bilo sklenjeno, mora oseba sama doplačati 90 odstotkov stroškov, ki so nastali v naštetih primerih. Vendar pa povsod ti odstotki niso tako visoki. Vse storitve osnovne zdravstvene dejavnosti zahtevajo doplačila 15 odstotkov, pri bolnišničnih storitvah pa med 5 in 15 odstotki. Vendar je potrebno dodati, da je odstotek samo relativno število. Zahtevne operacije lahko stanejo nekaj tisoč evrov, kar pomeni, da bo doplačilo lahko visoko tudi 1.000 ali več evrov. Prav zato je dodatno zavarovanje praktično nujno, če želimo mirno spati. Stroški, ki nastanejo so preprosto previsoki. Sploh takrat, ko resno zbolimo ali pa se nam zgodi kakšna hujša nesreča, vsak dodaten strošek pomeni dodatno skrb. Zato pa je dodatno zavarovanje nekaj, kar imajo skorajda vsi sklenjeno.

http://www.vzajemna.si/

odpoved iz poslovnega razloga

Zakaj potrebujemo dodatno zavarovanje?

Dodatno zavarovanje je, kot že ime samo pove dodatek k osnovnemu zdravstvenemu zavarovanju. Še posebej se priporoča tistim ljudem, ki jim pravice, ki jih imajo s plačilom osnovnega zavarovanja, enostavno ne zadošča več, in želijo ter potrebujejo nekaj več. Ker se sam obseg pravic, žal pa tudi kakovost zdravstvenih storitev, ki smo jih deležni iz obveznega zdravstvenega zavarovanja z leti močno krči in zmanjšuje, je vedno več tistih, ki želijo skleniti dodatno zavarovanje.

Dodatno zdravstveno zavarovanje je neke vrste nadstandard, saj krije poškodbe, ne glede na vzrok zaradi katerega so nastale, to seveda velja v primeru, ko poškodba ni v celoti krita že iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dodatno zavarovanje je v nasprotju z obveznim zavarovanjem neobvezno zavarovanje, ki ima več poimenovanj. Poleg dodatno zavarovanje največkrat slišimo ali preberemo prostovoljno zavarovanje, kar je seveda isto zavarovanje z različnim nazivom. Dobro je vedeti, da je v Sloveniji dodatno zavarovanje skoraj treba plačevati, saj obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh finačnih stroškov, ki ob zdravljenju nastanejo. Celotno kritje je zagotovljeno le otrokom, šolarjem in le pri nekaterih boleznih ter stanjih. Pri ostalih storitvah zagotavlja obvezno zavarovanje le določen odstotni delež cene zdravstvene storitve, drugi del moramo kot doplačilo plačati sami, oziroma nam ta del krije dodatno zdravstveno zavarovanje. Dodatno je vse tisto, kar dodamo že k osnovnemu zavarovanju, torej zavarovanje v primeru nesreče oziroma nezgode, zavarovanje v tujini, nadomestila in dodatki. Tudi, ko je govora o zobozdravstvenih storitvah, nam dodatno zavarovanje omogoča veliko več. V dodatno zdravstveno zavarovanje so vštete pravice, da lahko kot hospitaliziran starš, oziroma spremljevalec svojega otroka spremljamo in z otrokom bivamo v dnevih bolnišničnega zdravljenja. Prav tako smo deležni kvalitetnejših očesnih pripomočkov in ortopedskih pripomočkov. Dodatno zavarovanje je zavarovanje za ljudi, ki se jim zdi, da za njih standardne pravice iz zdravstvenega zavarovanja niso tisto, kar želijo.