Honorarno delo izziv izvirnosti

Honorarno delo nudi izziv izvirnosti .

Za honorarno delo je značilno, da ni tako obsežno kot redno, izvajalcu prinaša tudi manj ugodnosti. Prinaša pa več možnosti razvijanja izvirnosti. Izvirnost je od nekdaj pomenila prednost tistega, ki jo je bil sposoben ustvariti toliko bolj pa tistega, kateri jo je bil sposoben izkoristiti. V primerjavi z redno zaposlitvijo jo honorarno delo lahko bistveno bolj razvijejo. Redna zaposlitev največkrat pomeni izvajanje točno določenih delovni operacij. Svoboda je velikokrat omejena. Ker redno zaposlitev ne mislimo žrtvovati za svobodno ustvarjanje, nam rešitev ponuja honorarno delo . V vsakdanjiku vidimo veliko izvirnosti, še več pa je poizkusov biti izviren. Pod izvirnost lahko štejemo tisto, kar je dejansko izvirno, torej nekaj novega, posebnega, drugačnega, poizkus izvirnosti pa je zgolj približek temu. Velikokrat gre za posnemanje izvirnosti. Tako izvirnost kot poizkus izvirnosti sta danes del vsakdanjega življenja, srečamo ju na praktično vsakem koraku. Ko smo pred odločitvijo za nov poklic, delovno mesto in podobno velja izvirnost jemati kot priložnost. Izbira novega poklica, izobraževanje, kandidiranje za razpisano delo in številne druge podobne aktivnosti nudijo z izvirnostjo več priložnosti. Honorarno delo prav tako nudi več možnosti, saj ima kandidat reference. Če kandidiramo je verjetno vsem jasno, da bo boljšo predstavitev izvedel tisti, ki se bo od množice ostalih kandidatov razlikoval z izvirnostjo in referencami. Kdor tega ne razume, se mora postaviti v kožo tistega, ki med kandidati izbira. Velikokrat se na razgovorih srečujejo z monotonostjo, izvirnost jo prekine, honorarno delo pa pomeni znanje in izkušnje. Zato avtor izvirne predstavitve kot honorarni delavec izstopata, oseba ali komisija, ki izbira ju bo lažje zapomnila, s tem imata neprimerno več možnosti, da se uvrstita v drugi krog ali na sam prag odločitve o sprejetju v delovni kolektiv.

Honorarno delo velja razumeti in sprejeti kot priložnost, pogoj pa je veselje do izvajanje ter razpoložljiv čas.

https://www.mojazaposlitev.si/

Mojedelo com, kreiranje priložnosti

Mojedelo com je karierna priložnost v velikem obsegu možnosti.

Biti uspešen v konkurenčnem okolju pomeni predvsem biti izjemno dober med ostalimi. Biti izjemen se na prvi pogled zdi hudo učeno in hudo zapleteno, vendar ni temu vedno tako. Vsak človek bo med svojimi sposobnostmi brez težav našel sposobnost, ki je redka, izjemna in jo lahko izvedejo kakovostno maloštevilni posamezniki. V razpisih za prosta delovna mesta, ki jih najdemo na portalu mojedelo com ali v drugih virih, se te sposobnosti bodisi iščejo, bodisi niso izrecno navedene kot potrebne. Ko se takšne sposobnosti iščejo jih je zato potrebno predstaviti, v primeru, ko se takšne sposobnosti ne iščejo izrecno pa jih je potrebno samoiniciativno predstaviti. Drugi primer ni prav posebna novost v našem prostoru, saj se že lep čas prosta delovna mesta iščejo tudi na zelo izvirne načine. Priložnosti zanje nudi tudi portal mojedelo com. Najdemo jim med vsebino, priložnosti pa niso vedno predstavljene direktno, ampak tudi posredno. Pri individualnem načinu kandidiranja niso samoiniciativno predstavljene samo izjemne sposobnosti, ampak sposobnosti kot celota. Biti uspešen v tem primeru ni zgolj čakanje na priložnosti, ki jih nudi zavod, portal mojedelo com ali kakšen klasičen vir informacij, ampak samoiniciativno iskanje. Prednosti so velike, zato se jih velja zavedati in jih izkoristiti v svoj prid. Oseba, ki prosta delovna mesta išče samostojno na portalu mojedelo com ali drugih virih, se kot prvo izkaže kot individualna, samoiniciativna oseba, kot drugo pa si s tem pridobi izjemne konkurenčne prednosti. Vtis o individualnosti in samoiniciativnosti pomeni večjo verjetnost, da bo takšen kandidat tudi pri izvajanju delovnih nalog imel takšne lastnosti. Konkurenčne prednosti pa so preprosto zaradi načina iskanja na portalu mojedelo com ali drugih virih, ki je izven utečenih okvirjev, zato tudi ni klasične konkurence.

Mojedelo com lahko nudi možnosti in priložnosti vsem, ki iščejo na bodisi splošen ali izviren način.

http://mojazaposlitev.si/

Odpoved iz poslovnega razloga, aktivno kadrovanje

Odpoved iz poslovnega razloga je aktivno kadrovanje .

Aktivno kadrovanje je odpoved iz poslovnega razloga ker je drugačno od drugih pristopov. V vsakdanjiku velja odpoved iz poslovnega razloga za alternativo. Odločitev za odpoved iz poslovnega razloga je velikokrat oseba. Lahko pa se za odpoved iz poslovnega razloga odločimo drugače. Največkrat je odpoved iz poslovnega razloga najboljša alternativa. Pri osebni odločitvi, pa je odpoved iz poslovnega razloga največkrat potreba. Vsak se zaveda, da v pogojih konkurence lahko uspe le tako, da predstavlja nekaj več ali dodano vrednost. Velikokrat se izmed celotne konkurence izbere nekaj, kar izstopa. Kaj natančno je tisto, kar bo izstopalo med ostalimi, je odvisno od primera do primera. Pri tem je pomembno, da vse kar navedemo drži oziroma lahko kadarkoli dokažemo. V nasprotnem primeru se lahko dosežejo negativni učinki. Izstopanje je velikokrat uspešno, ko se med ostalimi konkurenti, pokaže potencialna učinkovitost. Potencialna učinkovitost je predvsem pri zaostrenem boju na trgu dobrodošla. Vsak, ki nastopa v pogojih ostre konkurence ve, kako pomembno je imeti dodano vrednost. Z dodano vrednostjo lahko presenetimo tekmece, lahko pa postane dodana vrednost razlog za izbiro. Pri oblikovanju informacije o dodani vrednosti moramo biti seveda kar se da izvirni. V primeru, da se pri oblikovanju informacije na razne načine naslonimo na tuje vire, to pomeni, da si izničimo izvirnost. Veliko primerov iz prakse govori o tem, da podobne informacije bralca ne zanimajo tako, kot izvirne informacije. Ob tem se ne velja pretirano ozirati na morebitne napake. Napake v informacijah niso nujno ovira, če iskano področje ni povezano z informiranjem. Velikokrat se dodano vrednost kasneje prepozna in najde na drugih področjih. Vsaka dodana vrednost je pomembna. Posebno pa izvirna. Med množico ostalih izstopa in ponuja izziv tistega, kateremu je namenjena. Z njo lahko oblikuje pomembne in dobrodošle učinke.

Odpoved iz poslovnega razloga je stvarnost, ki lahko pomeni nov, boljši začetek.

Delo Maribor, nudijo različne organizacije

Delo Maribor nudijo različne organizacije . Za delo Maribor se zanima vedno več ljudi, zato je dobro vedeti, kje poiskati informacije. Zaposlitvene informacije za delo Maribor nudijo nekatere javne ali zasebne ustanove, ki se ukvarjajo s področjem zaposlovanja. Oseba se za delo Maribor lahko pozanima na njihovem naslovu, ali obišče njihovo spletno stran. Odločitev za zasebno ali javno ustanovo je odvisna o od osebe same ter informacij, ki jih je pridobila na podlagi lastnih ali tujih izkušenj.

Delo Maribor na naslovu zasebnih ali javnih služb za zaposlovanje iščejo predvsem starejše generacije, vedno več pa je oseb, ki se obrne na spletni naslov. Na spletni naslov se obrnejo predvsem mlajše generacije, vedno več pa je starejših generacij, ki delo Maribor iščejo preko spleta. Delo Maribor je poleg tega možno najti preko raznih virov informacij. Osebne vire informacij pridobivajo predvsem osebe, ki poznajo na območju ljudi z bogatim virom informacij. Gre predvsem za osebe, ki so dnevno v stiku z lokalnimi viri informacij, preko katerih črpajo svoje bogato znanje in vedenje o zaposlitvenih potrebah in priložnostih. Poleg tega so za informacije o zaposlitvenih potrebah in priložnostih dobri razni lokalni mediji ter mediji, ki pokrivajo širše območje.

Lokalni in drugi mediji, ki nudijo informacije o zaposlitvenih potrebah in priložnostih so lahko v klasični ali sodobni obliki. Klasična oblika medijev je predvsem tisk, tipična sodobna oblika informacij o zaposlitvenih potrebah in priložnostih pa je splet. Oseba, ki išče zaposlitev, mora predvsem v aktivnost iskanja vključit sebe. Vključitev mora biti intenzivna, pri tem ne sme biti nobena ovira prepotovati razdaljo, poklicati osebe, ki nudijo informacijo, komunicirati z neznanimi osebami. Delovne priložnosti se danes nudijo na vsakem koraku, vedeti pa je treba, da mora novo zaposleni delodajalcu nuditi dodano vrednost, če hoče biti zanimiv in primeren za zaposlitev. Delo Maribor je lažje najti osebam, ki nudijo večjo dodano vrednost.

Več informacij

Zavod za zaposlovanje, ustanova na trgu dela

Zavod za zaposlovanje na trgu dela posreduje zaposlitvene priložnosti.

Med aktivnosti, ki jih zavod za zaposlovanje izvaja so poleg posredovanja zaposlitvenih priložnosti tudi izvajanje karierne orientacije, posredovanje zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, izdajanje delovnih dovoljenj, izdelava analitičnih, razvojni in drugih strokovnih gradiv s pomočjo dejavnosti, informiranje o trgu dela ter tvorba informacij, ki so zanimive za širšo strokovno in drugo , predvsem širšo javnost.

V zgodovini je zavod za zaposlovanje nosil različna imena, v bistvu pa se dejavnosti ni kaj dosti spremenila. Spremembe so se dogajale predvsem skladno z menjavo oblasti, drugačnih ureditev, ter časovno pogojenem razvoju. Pred več kot stoletjem se je zavod za zaposlovanje imenoval Mestna posredovalnica za delo. Takrat je zavod za zaposlovanje oziroma predhodnik današnje oblike, predstavljal začetek javne službe za zaposlovanje na območju Slovenije. Potrebe, ki jih je takratni zavod za zaposlovanje, skozi delovanje spoznal, so narekovale širjenje dejavnosti z odpiranje podružnic na vseh pomembnih delih države.
Pomembne spremembe je zavod za zaposlovanje doživel po drugi svetovni vojni. Spremembe na političnem in področji ureditve države je terjal spremembe na področju zaposlovanja. Desetletje in pol po nastanku nove državne ureditve je z novim zakonom o zaposlovanju dejavnost s področja zaposlovanja delavcev prenesel na Zavod za zaposlovanje delavcev. S tem zakonom se je ustanovilo enote v vsaki občini. Naslednja pomembna sprememba se je zgodila leta 1990. Že pred tem so se na območju bivše skupne države začele v družbi pojavljati zahteve po drugačni ureditvi države. Slovenija pri tem ni bila le izjema, ampak je prva dosegla pomembne spremembe na področju državne ureditve. Druge države so s podobnimi procesi zaostajale. Z odločitvijo o novi državni ureditvi. Temeljila je na ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Leto po osamosvojitvi Slovenije je takratni zavod za zaposlovanje postal samostojni javni zavod s statusom pravne osebe.