Prevajanje je spretnost in znanje prevajalca

Ustvariti dober prevod je spretnost prevajalca. Prevajalec mora biti izkušen, široko razgledan in neprestano se mora izobraževati v jeziku in kulturi naroda v katerih prevaja, saj prevajanje ne zahteva samo znanje jezika. Potrebno je poznati tudi posebnosti kulture.

Kdaj je prevod dober?

Zelo je pomembno, da se prenese pomen izvirnika. Velikokrat se zgodi, da nam prevodi v različnih jezikih povedo, oziroma sporočajo različna sporočila. Velika razlika je v tem ali prevajamo leposlovna besedila ali strokovna besedila. Strokovno prevajanje zahteva skoraj dobesedno prevajanje. Paziti je potrebno na stroko. Pri leposlovnem je pomembno sporočilo avtorja. Prevajalec mora čutiti sporočilo avtorja originalnega besedila, zato je priporočljivo, da opravlja prevajanje leposlovnih besedil umetnik.

Si želite dober prevod? Tukaj ga boste našli!

Kdaj so nastali prvi prevodi? Oče prevajanja naj bi bil Euzebij Hieronima. Živel in prevajal naj bi okoli leta 400. Umrl naj bi 20. septembra in naj bi ta dan proglasili za svetovni dan prevajalcev. Nekateri so mnenja, da je veliko bolj znan kot prevajalec Svetega pisma. Zelo znan je tudi prevajalec Vulgate, ki je prevedel Sveto pismo. Najprej je bilo prevedeno iz hebrejščine in tudi iz grščine v latinščino. Prevajanje je bilo poznano že pred našim štetjem. Tolmačenje in prevajanje obstaja odkar obstajajo jeziki. Zelo je poznan najstarejši prevod. Preveden je sumerski ep o Gilgamešu. Ta prevod naj bi nastal okoli leta 2000 pred našim štetjem.

V današnjem času, v času globalizacije, jemljemo prevajanje že kot nuja za obstanek. Niti posamezniki, niti podjetniki ne morejo obstajati brez znanja tujih jezikov. Potrebno je poznati vedno več tujih jezikov. Zaradi te potrebe nastajajo in je uspešnih vedno več prevajalskih agencij, ki nudijo posameznikom ali podjetnikom jezikovne storitve, ki jih potrebujejo.