Portugalska in njena zgodovina

Portugalska je evropska država, ki je iz turističnega vidika pravi biser. Kadar smo enkrat vanjo pripotovali, jo res težko zapustimo. Ampak to ni vse, problem je, da ko smo enkrat pripotovali vanjo, imamo na razpolago toliko krajev, ki si jih moramo ogledati, izkušenj, ki jih moramo doživeti, da ne vemo, kje bi začeli. Pestrost ponudbe, ki jo ima Portugalska, je zagotovo posledica njene dolge in burne zgodovine. Na njenem ozemlju so se srečevale različne civilizacije in kulture in sicer od kartežanske do rimske ter od keltske do arabske. Ta kulturna in družbena raznolikost je pustila globok pečat na številnih nivojih te države, ki ga je močno čutiti še danes.

António de Oliveira Salazar
António de Oliveira Salazar

Portugalska je bila v 14. in 15. stoletju evropska velesila, ko pa se je začela kolonizacija, je začela nekoliko zaostajati za ostalimi evropskimi državami iz tistega časa. Portugalska je kot kraljevina padla leta 1910 in začela se je prva republika, ki pa ni trajala dolgo, saj je že leta 1926 na oblast prišla vojska z državnim udarom in tako je bila vzpostavljena diktatura. Kmalu zatem je prešla v diktaturo pod vodstvom Salazarja, ki je trajala vse do leta 1974. Po tem obdobju je Portugalska kmalu vstopila v Evropsko unijo in tako je postala moderna evropska država. Iz turističnega vidika njena zgodovina zagotavlja izjemno doživetje. Lahko bi rekli, da kamorkoli stopimo ali kamorkoli se ozremo, imamo pred seboj ostanek nekega pomembnega zgodovinskega dogodka. Portugalska je turistično nasploh zelo razvita država, ki je gostoljubna tako v njenem središču, ki ga predstavlja Lizbona, kot tudi drugih krajih.