Izolacija podstrešja

Novica Eko sklada in potrošnja javnih stavb

Eko sklad je 11.1.2013 objavil javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev za leto 2013 in to v vrednosti 20,8 milijonov evrov. Ta sredstva bodo na voljo za toplotno izolacijo streh, fasad ali stropov enostanovanjskih, dvostanovanjskih ter tudi večstanovanjskih stavb. Vendar pa bodite pozorni na pogoje oziroma nekatere ukrepe za pridobitev subvencije iz Eko sklada.

Pri toplotni izolaciji fasade starejše eno ali pa dvostanovanjske stavbe je določena najmanjša debelina izolacije, ravno tako pa tudi za toplotno izolacijo strehe ali stropa pri neogrevanem prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi. Več o tem si lahko preberete na spletni strani Eko sklada, pod kategorijo razpisi.

Tudi za večstanovanjske stavbe so določeni nekateri ukrepi in sicer najmanjša debelina izolacije za fasado in streho ali strop proti neogrevanem prostoru. Če vas zanima izolacija podstrehe, si preberite članek na povezavi.

Največji porabnik energije so še vedno stavbe, saj porabijo kar 36% celotne energije. To je razlog, da je najbolj smotrno začeti z zmanjševanjem porabe prav pri stavbah. Kadar je govora o javnih stavbah gre za širok nabor objektov v državni lasti in tudi objektov, ki so v lasti lokalnih skupnosti. Torej pod javne stavbe štejemo veliko število bolnic, zdravstvenih domov, domov za ostarele, univerzitetnih objektov in pa tudi srednjih šol, dijaških domov ter seveda drugih šol, vrtcev, uradov in podobno. Gre za objekte s specifičnimi režimi obratovanja in posebnimi uporabniki. Energetska sanacija stavb je družbena prioriteta.