vzajemna logo

Kdo plačuje zavarovanje za študente?

V Sloveniji je zavarovanje za študente urejeno na več načinov, ki jih bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju. Tako dijaki kot študenti, ki imajo veljaven status, so lahko zdravstveno zavarovani kot družinski člani. Ta oblika pomeni, da je zavarovanje za študente sklenjeno prek enega izmed staršev, študent pa lahko koristi vse zdravstvene storitve, ki jih krijeta obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Vendar pa tako urejeno zavarovanje za študente velja le do dopolnjenega 26. leta. Po tem mora študent sam poskrbeti za zdravstveno zavarovanje. Od tega trenutka dalje ima tri različne načine, kako lahko uredi zavarovanje za študente. Pomembno pa je, da na tem mestu opozorimo na to, da ima študent po dopolnjenem 26. letu ali po tem, ko izgubi status študenta, mesec dni časa, da sklene zdravstveno zavarovanje. Če zavlačuje in čaka dlje časa, potem s plačilom prve premije prične teči tako imenovana čakalna doba. Sistem dodatnega zdravstvenega zavarovanja ima implementirano varovalko, ki preprečuje, da bi ljudje izkoriščali zdravstveni sistem in se zavarovali le takrat, ko potrebujejo zdravstvene storitve. Trimesečno čakalno obdobje pomeni, da v tem času oseba plačuje premije, ni pa upravičena do kritja zdravstvenih storitev iz strani dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Rekli smo, da ima študent tri različne možnosti, kako lahko v času, ko pavzira ali pa je dopolnil 26. let, sklene zavarovanje za študente. Prva možnost je, da se zavaruje kot samostojni zavezanec. To preprosto pomeni, da prične plačevati sam za obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Druga možnost je, da se zavaruje kot občan v občini, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče. Tako lahko zavarovanje za študente prične plačevati občina, če je študentov dohodek pod cenzusom oziroma če nima premoženja. Tretja možnost, s katero se lahko uredi zavarovanje za študente, je, da zaprosi za denarno socialno pomoč. V primeru, da mu jo odobrijo, potem mu zavarovanje za študente prične plačevati država.

Več si preberite tukaj.