Kakšen mora biti prevod iz angleščine v slovenščino

Zelo zanimiv fenomen je to, da dandanes res veliko ljudi zna govoriti angleško, vendar pa je med prevajalskimi podjetji prevod iz angleščine v slovenščino eden izmed najbolj pogostih. Vendar če se nekoliko bolj zamislimo nad tem, to dejstvo sploh ni tako zelo nenavadno. Prevajalstvo iz angleščine v slovenščino ne zahteva la odličnega poznavanja angleškega jezika, ampak zahteva tudi vrhunsko poznavanje slovenskega jezika. Znano dejstvo je namreč to, da mnogi posamezniki precenjujejo svoje znanje angleškega jezika. Običajno se ga učijo na osnovni in na srednji šoli, vendar takšno znanje zagotovo ne zadošča, da bi naredili res kakovosten prevod iz angleščine v slovenščino.

Najprej je problem v tem, da imajo premajhen besedni zaklad. To pomeni, da dejansko ne poznajo dovolj veliko število besed, da bi prevod iz angleščine v slovenščino ohranil celoten pomen originala. Kar se besednega zaklada tiče, pa je tukaj še ta problem, da sicer posamezniki približno poznajo pomen določene besede, vendar le po asociaciji. To pomeni, da besede ne aktivno uporabljajo pri sporazumevanju, ampak ko jo slišijo, pa poznajo približen pomen. Po drugi strani pa dober prevod iz angleščine v slovenščino zahteva tudi odlično poznavanje slovenskega jezika. Veliko slabših prevajalcev počne to napako, da ko dela prevod iz angleščine v slovenščino, v slovenskem jeziku ohrani stavčno strukturo, ki je lastna angleškemu jeziku. Bralcu takšnega prevoda se bo besedilo zdelo povsem nenaravno, tako rekoč polomljeno, zaradi česar lahko bralec prevod iz angleščine v slovenščino celo odloži in raje poišče originalno besedilo v izvornem jeziku, kar bi povsem ukinilo namen prevajanja.