Kaj mora vsebovati prošnja za delo?

ŽivljenjepisProšnja za delo je začeten stik z bodočim delodajalcem, zato je dobro, da se tega tudi zavedate. Preden se lotite samega pisanja prošnje oziroma ponudbe za delo, se je potrebno zavedati dejstva, da je stanje na trgu dela, sploh v današnjih, kriznih časih izjemno konkurenčno. Tako je potrebno, če seveda želite pritegniti pozornost delodajalca, napisati temu primerno prošnjo za delo. Strmeti je potrebno k temu, da boste s svojo ponudbo izstopili iz povprečja zato si je za pisanje prošnje potrebno vzeti kar nekaj časa in seveda miru, da vam bo uspelo napisati ustrezno oblikovano, estetsko privlačno, vsebinsko zanimivo in slovnično korektno prošnjo za delo. Še preden začnete pisati prošnjo, poglejte na spletno stran delodajalca, ki išče bodoče delavce, pozanimajte se o podjetju. Prošnja za delo mora biti namreč pisana zgolj za določenega delodajalca, zato je pomembno, da napišete v njo kakšen podatek, ki se vam zdi zanimiv. Pri pisanju prošnje za delo velja pravilo, manj je več, zato bodite dosledni ampak nikar ne pretiravajte. Prošnja za delo mora vsebovati delodajalčeve podatke, prav tako pa tudi vaše, pridobljene izobrazbe in delovne izkušnje, tudi študentska ali honorarna dela, hobije, članstva v morebitnih klubih in društvih, če seveda ocenite, da bi vam to prineslo kakšno dodatno točko. Podatki o družinskem statusu in o otrocih seveda niso potrebni, čeprav pa so lahko dobrodošla informacija za delodajalca. Prošnja za delo mora biti napisana v stilu dokumenta, vsebovati mora uvod, jedro in seveda zaključek, v katerem se nevsiljivo zahvalimo delodajalcu. Poglejte si primer prošnje za delo in druge zanimive informacije, ki jih redno objavljajo na portalu mojazaposlitev.si.