Zavarovanje

Informativni izračun nezgodnega zavarovanja

Eno izmed zelo uporabnih orodij, ki s katerim si lahko posamezniki planirajo osebna zavarovanja je orodje za informativni izračun zavarovanja. Večina zavarovalnic ponuja na njihovi spletni strani preprosto spletno aplikacijo, v katero stranka vnese podatke, nato pa aplikacija izdela izračun zavarovanja, ki prikaže okvirno premijo, ki jo bi stranka plačevala, če bi sklenila paket zavarovanja.

Najprej je potrebno poudariti, da je spletni izračun zavarovanja samo informativne narave, kar pomeni, da ni zavezujoč za nobeno stran. S tem, ko si nekdo izdela izračun zavarovanja, se ne zaveže, da bo zavarovanje sklenil. Prav tako pa tudi zavarovalnica lahko spremeni katerikoli pogoj. Šele pogodba, ki se podpiše, je zavezujoča in veljavna, tako kar se tiče višine premije, kot kar se tiče vseh pogojev, ki določajo nastanek škodnega dogodka.

Če gre za nezgodna zavarovanja, običajno poteka informativni izračun zavarovanja na tak način, da oseba določi čas trajanja zavarovanja. Nato izbere enega izmed paketov zavarovanj, ki jih zavarovalnica ponuja, nato pa se izberejo nevarnostni razredi. Zavarovalnica ima določeno lestvico nevarnosti, ki se lahko aplicira na nevarnost poklica, športa ali kakšnega drugega področja. Na premijo pa vpliva tudi dinamika plačevanja, to je pogostost vplačil (mesečno, trimesečno, polletno ali letno).

Izračun zavarovanja bo prikazal nižjo premijo, če se stranka odloči za daljše trajanje zavarovanja. Po drugi strani pa višji kot je nevarnostni razred poklica ali športa, višja bo premija. Običajno pa zavarovalnica odobri nekaj popusta pri premiji, č je dinamika plačevanja manj pogosta. Letno plačevanje premije ima lahko kar visok popust.

Informativni izračun zavarovanja lahko posamezniku precej pomaga pri planiranju različnih paketov zavarovanj. Tako lahko z nekaj kliki preuči različne ponudbe in različne scenarije vplačevanj. S tem se lahko odloči, kakšna strategija zavarovanj se mu najbolj splača. Na to vplivajo osebne finance in pa seveda potrebe po zavarovalniških storitvah, ki se od človeka do človeka zelo razlikujejo.

http://www.vzajemna.si/