Delo in zaposlovanje vplivata na prav vse ljudi

Zaposlovanje je pojem, ki je v današnjem času še kako pogosto slišan. Ko je govora o skupinah, kot so mladi, invalidi in starejši ljudje je zaposlovanje le teh precej težko. Po drugi strani, pa se je z odpiranjem trga delovne sile  ponudba in povpraševanje po tujih delavcih znatno povečala, kar velja za določene panoge po celotni državi.Nasploh je neto napoved zaposlovanja zmerno pozitivna, kar je v bistvu razveseljiv podatek. Obstajajo panoge, v katerih delež zaposlovanja narašča, to je predvsem v proizvodnih panogah, pri nekaterih pa močno upada. Predvsem je pereče zaposlovanje mladih, še predvsem tistih, ki čakajo na prvo zaposlitev. Mladi pri nas namreč začnejo zelo pozno razmišljati o tem kakšno kariero oziroma službo, si sploh želijo. O tem kakšno delo je za nas najprimernejše in ga želimo opravljati spoznamo pri tem, ko določeno delo že nekaj časa opravljamo. Lepi časi za zaposlovanje so v določenih panogah in poklicih  minili, a vseeno upamo, da se še vrnejo. Vsako leto se pripravi sveženj ukrepov za zaposlovanje, ki vključuje smernice zaposlovanja, nacionalne programe reforme, poročilo zaposlovanja in pregled razvoja na področju zaposlovanja. Številni uporabni viri pomagajo pri obliki zaposlovanja. Na celotno populacijo vpliva možnost za zaposlovanje.