Arhivi Kategorije: Prevajanje

Prevajanje manj in bolj kompleksnih besedil

 

Prevajanje besedil raje zaupajte zunanjemu sodelavcu kot pa zaposlenemu, ki se v podjetju ukvarja z drugim delom poslovnega procesa. Dandanes so stranke in poslovni partnerji iz vseh strani poplavljeni z informaciji, ki jih razbirajo iz raznih sporočil, tekstov in takšnih ter drugačnih besedil. Prav zato mora biti prevajanje besedil na visokem nivoju, saj vam bo slab prevod, ki ga bo naredila neusposobljena oseba, bolj škodil kot koristil. Prevajanje na visokem nivoju je izjemno kompleksen proces. Od prevajalca zahteva, da se vživi v vlogo bralca. Mnogi prevajalci razumejo prevajanje kot tehnični proces, kjer morajo neko besedilo spraviti v formo drugega jezika. Vendar pa je prevajanje veliko več od tega. V osnovi gre za prenos vsebine in ne forme. Vsebina pa se mnogokrat nahaja med besedami, kar pomeni, da mora prevajalec res odlično poznavati izvorni jezik, da lahko v ciljni jezik prenese celoten pomen, ne da bi se na poti izgubil.

Ta vidik je zelo pomemben, če gre za prevajanje leposlovja. Običajno so uporabljene izjemno kompleksne jezikovne strukture, ki jih samooklicani prevajalci niti ne razumejo dobro ali pa jih razumejo le napol asociativno. Ne bomo zgubljali besed s tem, da povemo, kako slabo je takšno prevajanje besedil.

Če imate običajna besedila kot so preprosti dokumenti, poročila, poslovni plani in podobno, potem je jezik precej tehnični in prevajanje takšnih besedil ni zahtevno. To imejte v mislih, ko se boste pogajali za ceno. Kadar potrebujete prevod slogana, promocijskega materiala in podobnih težkih besedil, potem je cena za prevajanje precej višja kot v primeru prej omenjenih tipov besedil. Najzahtevnejše je prevajanje strokovne literature. Takšne prevode raje zaupajte strokovnim prevajalcem, poleg tega pa je modro, da sproti preverjate njihovo delo. Da bi ocenili kakovost za strokovne prevode, boste morali poznati znanstveno področje in predvsem nomenklaturo, ki se uporablja. V nasprotnem primeru boste morali za pregled najeti dodatne zunanje svetovalce.

Več na spletni strani.

Prevod v angleščino je velikokrat nujnost za obstoj podjetja

Prevajanje v slovenščinoPrevod v angleščino je velikokrat nujnost današnjega časa, še posebej, če ste lastnik podjetja in želite svoje usluge ponuditi tudi v deželah, ki so izven naše meje. Prevod v angleščino je pomembno za vsakogar, ki se zaveda, da je angleški jezik v svetu številka ena. Za prevod v angleščino si vedno izberite prevajalca, ki ima bogate izkušnje, ki zna ohranjati slog in seveda sporočilo besedila, ki ga želite predstaviti v angleškem jeziku. Slabe prevodi so tisto kar vam lahko naredi veliko škode, zato nikar ne tvegajte, če vaša angleščina ni dobra oziroma odlična. Prevodi v angleščino so potrebni na številnih področjih, najpogosteje so potrebni pri navodilih za uporabo, poslovni korespondenci, pri promocijskih besedilih, v leposlovju in spletnih straneh. To so splošna besedila. Prevod v angleščino pa je velikokrat potreben tudi pri strokovnih besedilih kot so pogodbe, programska oprema in znanstveni članki. Prevod v angleščino pa je neizbežen tudi, ko je potrebno prevajati najrazličnejše zakone in predpise. Prevajalec, ki želeno področje dobro pozna je prava izbira za prevajanje tovrstnih besedil saj je lahko določeno področje specifično, velikokrat pa vsebujejo izraze, ki jih vsakdo ne razume. Tehnična strokovna terminologija je izjemnega pomena, neustrezno prevedena beseda ali izraz pa lahko povzroči nerazumevanje celotnega besedila, kar lahko vodi v posmeh in v izgubo zaupanja v vas in v vaše sposobnosti. Poznavalec gradbeništva lahko iz rokava strese več kot deset vrst gradbenega materiala, vsak prevajalec pa žel ne zna prevesti vseh specifičnih terminov, ki jih besedilo ponuja. Zato je še posebej pri prevajanju tehničnih besedil odločilnega pomena izbor ustrezne prevajalske agencije in seveda ustreznega prevajalca. Ko prevajalec pripravlja prevod v angleščino v prevajalski agenciji pri tem sodeluje več strokovnjakov, poleg tistega, ki prevaja še lektor in vodja projekta. Prevod v angleščino je pomembno ogledalo vas in vašega podjetja.

Več informacij

Prevajanje je spretnost in znanje prevajalca

Ustvariti dober prevod je spretnost prevajalca. Prevajalec mora biti izkušen, široko razgledan in neprestano se mora izobraževati v jeziku in kulturi naroda v katerih prevaja, saj prevajanje ne zahteva samo znanje jezika. Potrebno je poznati tudi posebnosti kulture.

Kdaj je prevod dober?

Zelo je pomembno, da se prenese pomen izvirnika. Velikokrat se zgodi, da nam prevodi v različnih jezikih povedo, oziroma sporočajo različna sporočila. Velika razlika je v tem ali prevajamo leposlovna besedila ali strokovna besedila. Strokovno prevajanje zahteva skoraj dobesedno prevajanje. Paziti je potrebno na stroko. Pri leposlovnem je pomembno sporočilo avtorja. Prevajalec mora čutiti sporočilo avtorja originalnega besedila, zato je priporočljivo, da opravlja prevajanje leposlovnih besedil umetnik.

Si želite dober prevod? Tukaj ga boste našli!

Kdaj so nastali prvi prevodi? Oče prevajanja naj bi bil Euzebij Hieronima. Živel in prevajal naj bi okoli leta 400. Umrl naj bi 20. septembra in naj bi ta dan proglasili za svetovni dan prevajalcev. Nekateri so mnenja, da je veliko bolj znan kot prevajalec Svetega pisma. Zelo znan je tudi prevajalec Vulgate, ki je prevedel Sveto pismo. Najprej je bilo prevedeno iz hebrejščine in tudi iz grščine v latinščino. Prevajanje je bilo poznano že pred našim štetjem. Tolmačenje in prevajanje obstaja odkar obstajajo jeziki. Zelo je poznan najstarejši prevod. Preveden je sumerski ep o Gilgamešu. Ta prevod naj bi nastal okoli leta 2000 pred našim štetjem.

V današnjem času, v času globalizacije, jemljemo prevajanje že kot nuja za obstanek. Niti posamezniki, niti podjetniki ne morejo obstajati brez znanja tujih jezikov. Potrebno je poznati vedno več tujih jezikov. Zaradi te potrebe nastajajo in je uspešnih vedno več prevajalskih agencij, ki nudijo posameznikom ali podjetnikom jezikovne storitve, ki jih potrebujejo.

Prevod iz angleščine najbolje opravi rojeni govorec

Potrebe po slovnični strogosti, stilski dovršenosti in neoporečnosti besedila se razlikujejo, zato ni vsak prevod iz angleščine v drugi jezik enako izpopolnjen. Nekateri prevodi potrebujejo visok nivo naštetih kategorij, zato poleg samega prevoda potrebujejo še dodatno lektoriranje. Običajno sicer velja, da prevod iz angleščine v drugi jezik delajo diplomirani lingvisti, ki imajo visoko stopnjo znanja slovnice tistega jezika, v katerega prevajajo, vendar pa so, kot rečeno, nivo različni. Sicer lahko pričakujemo visok nivo slovnične neoporečnosti, vendar včasih je stil nekoliko neroden. V tem primeru je potem najbolje, da prevod iz angleščine v drugi jezik pregleda rojeni govorec tega jezika.

Zavedati se moramo, da se je nemogoče naknadno priučiti nekega jezika na tako visokem nivoju, kot ga obvladuje rojeni govorec. Sploh če je ta izurjen v slovnici svojega jezika, bo prevod iz angleščine v jezik, ki ga govori, odličen tudi slogovno. Nekatera besedila namreč potrebujejo neoporečen slog. Primer so recimo reklamna besedila in pa razni promocijski teksti, kjer je slog mogoče še bolj pomemben od pomena, saj je pomemben tudi zven besed, rima in podobno. Rojeni govorec je skoraj vedno garant za to, da se prevod iz angleščine pomensko popolnoma sklada z izvornim besedilom, kar pomeni, da ni noben pomen popačen, da so vse figure ohranjene in tisto, kar je najbolj bistveno, da je celoten tekst popolnoma razumljiv. Kadar gre za poljudna besedila, je najbolj pomembno, da ima prevod iz angleščine v drugi jezik enostaven slog, tako da je hitro berljiv in da bralca ohrani pri besedilo  do svojega konca.