Je prevajalska agencija res najboljša izbira?

Z dokumenti različnih vrst se srečujemo redno, tako v vsakdanjem življenju, predvsem pa pri našem delu. Še posebej pri uradnih dokumentih ne moremo brez lektoriranja in prevajanja. Najboljša izbira za nas je prav gotovo prevajalska agencija. Zakaj pa bi sploh morali prepustiti lektoriranje in prevajanje strokovnjakom? Ali nam šola ni dala dovolj znanja, da bi se dela lahko lotili kar sami? Večina ima končano vsaj srednjo šolo in skoraj vsak lahko prepozna napake v besedilih. Kje so torej bistvene prednosti prevajalske agencije?

Ravnokar zaključujete študij in ste med pisanjem diplomskega ali magistrskega dela. Prebrali ste si vso zbrano literaturo in opravili vse raziskave s področja pisanja. Bili ste zelo natančni in ste že med pisanjem zelo pazili na pravopis in se čim bolj skušali izogniti tipkarskim napakam. Prvič imate pred seboj vaše natiskano delo. Ko pa začnete ponovno vse prebirati od začetka, najdete še kup drobnih napak, ki jih prej še opazili niste. Kar naenkrat se slabe volje ponovno usedete za računalnik in se lotite popravkov. Veliko skrbi in časa vam v takem primeru prihrani prevajalska agencija. Kajti sami za seboj zelo težko popravljamo napake. Nekateri dajo svoje delo pregledati še prijateljem, ti pa kljub našemu prizadevanju vedno znova nadejo še kakšno drobno napakico. In ponavadi ne samo eno. To nam seveda povzroči ogromno skrbi, razmišljati začnemo dvomljivo in nismo več prepričani v svoj uspeh.

Pomembno je, da se v takih trenutkih zberemo in ne obremenjujemo po nepotrebnem. Z izbiro prave prevajalske agencije si lahko olajšamo delo in se v miru pripravimo na zagovor našega dela.

Prevajanje, pomembna prvina globalnega sveta

Prevajanje je pomembna prvina globalnega sveta.

V zadnjem desetletju je prevajanje napredovalo, postalo je nuja sodobne komunikacije. Sodobna tehnika nam na eni strani ponuja doseganje vseh kotičkov sveta, hkrati od nas zahteva prevajanje, saj se pogostokrat pri komunikaciji pojavljajo jezikovne ovire. Prevajanje, predvsem splošno je postalo enostavno in dostopno širšemu krogu ljudi. Danes imamo lahko orodje za prevajanje lahko že v vsakem žepu. Prevajanje je na ta način ne le dostopno, ampak ljudi tudi izobražuje. Nekoliko več težav nastopi pri strokovnih izrazih. Strokovni izrazi so besede in pojmi, ki se nanašajo na ozek del znanosti in vedenja, zato mnogim niso razumljivi že strokovni izrazi v lastnem, izvirnem jeziku. Prevajanje v ciljni jezik je v tem primeru še toliko bolj zahtevno. Nekoliko lažje je strokovno prevajanje ljudem, ki so v določenem poslu oziroma stroki aktivni že vrsto let in izraze poznajo iz poklicnega življenja. Obstajajo tudi področja, kjer je dvojezičnost vsakdanjik. Tako lahko tudi ljudje, ki ne poznajo stroko, vedo za nekatere pravilne strokovne izraze v tujem jeziku. Težja oblika od strokovnega prevajanja je literarno prevajanje, saj je tu potrebna še veča strokovnost literarnega področja. Prevajalec mora v tem primeru poznati ne le jezik, ampak tudi sestavo besedila in vse podrobnosti besedila, pa tudi kulturne in druge spremljajoče razlike. Brez teh vedenj je literarno prevajanje praktično nemogoče, saj besedilo ne doseže sporočilne vrednosti izvirnega besedila. Običajno za takšne prevode skrbijo pisatelji, pesniki in ljudje s podobnimi znanji. Sodobna tehnika je prevajanje na eni strani približala širšim množicam, hkrati pa postavila nekaj ovir. Potrebni programi in orodja so večinoma namenjeni najprej svetovno največjim jezikovnim skupinam, manjše, kot je slovenščina so v tem pogledu zapostavljene. Poleg tega so programi zasnovani tako, da se z večanjem uporabnikov in števila uporabljenih besed sistem nadgrajuje in izpopolnjuje.

Prevajanje je danes v veliko primerih osnova vsakdanje komunikacije.

Prevajanje aplikacij in ciljanje uporabnikov

Prevajanje aplikacij v tuje jezike, ježe nekaj let standard, ki se ga drži večina razvijalcev različnih aplikacij in druge programske opreme. Sicer je predpostavka, da večina uporabnikov aplikacije, ki je namenjena za širšo uporabo, pozna angleški jezik, pa je vseeno smiselno tudi prevajanje aplikacij v čim več jezikov. Mnogi uporabniki namreč precej raje posegajo po aplikacijah, če so te prevedene v njihov materni jezik. Nekatere funkcija aplikacije, ki so izražene v tujem jeziku, lahko uporabniku prav zaradi tega ostanejo ne razumljene in jih prav zato nikoli ne bo uporabil. Če pa ima celotno funkcionalnost aplikacije prevedeno v materni jezik, potem je uporabniška izkušnja lahko veliko boljša.

Vendar pa prevajanje aplikacij ne pomeni samo prevajanje menijev in drugih neposredno vidnih orodij v aplikaciji, ampak tudi celotne dokumentacije, ki spada zraven. Zelo pomemben vidik prevajanje so navodila za uporabo, ki se v aplikaciji že integrirana. Uporabniška izkušnja je precej odvisna od tega, kako kvalitetno so ta navodila napisana. Še posebej takrat, ko se izvaja prevajanje aplikacij, je pomembno, da so navodila in druge pomoči prevedene kar se da zvesto originalu.

Vsekakor je prevajanje aplikacij smiselno predvsem iz tega vidika, da se s tem širi naš trg. Večji spekter potencialnih uporabnikov kot imamo, več aplikacij bomo prodali. S tem, ko aplikacijo prevedemo v veliko števil jezikov, ciljamo večje število potencialnih uporabnikov. V nekaterih svetovnih državah je angleščina zelo slabo razumljena in govorjena, zato je potrebno te države še posebej izpostaviti. V primeru, da predstavljajo velik potencialni trg, potem so stroški za prevajanje aplikacij za ta trg vsekakor upravičeni. Poleg tega pa prevajanje aplikacij približa le-te tudi različnim skupinam uporabnikov. Starejše generacije so še vedno šibke pri uporabi angleškega jezika, čeprav postajajo čedalje bolj informacijsko pismene, zato je tudi iz tega vidika smiselno ciljati takšne uporabnike aplikacij. Vendar naj bo prevajanje aplikacij kvalitetno, saj lahko v nasprotnem primeru naredimo več škode kot koristi.

Kakovostno prevajanje je premagovanje jezikovnih ovir

Prevajanje je dejavnost, ki zahteva profesionalni pristop človeka, ki se s prevajanjem ukvarja. Prevajalec ne more biti vsak, ki se mu zdi, da obvlada vse veščine nekega tujega jezika, ampak je to človek, ki mu je prevajanje poklic, kar pomeni, da je primerno izobražen, usposobljen, za njim pa je že kar nekaj prevajalske kilometrine. In zakaj mora imeti prevajalec za seboj izkušnje, da je prevod kakovosten in vreden zaupanja? Novopečeni prevajalci imajo kar nekaj težav, najprej morajo poznati izvirni jezik, ne le v govorjeni, ampak tudi v pisni obliki. Preprosto iskanje po slovarjih ali po spletnih prevajalnikih je veliko premalo, ne le dobeseden prevod besed in besednih zvez, prevajanje je tudi, da prevajalec pozna njihovo uporabnost in pogostost pri vsakodnevni rabi jezika ter način, na katerega morajo biti vključene v besedilo.

Pri prevajanju je predvsem pomembno, da se prenese sporočilo izvornega besedila. Prevajanje je delo, ki zahteva svoj čas, predvsem pa poglobljeno v delo. Prevajalec mora biti kreativen, besedilo mora popolnoma ohraniti, paziti mora, da se določeni del besedila med prevodom ne izgubi in, da ne sporoča nič več, in nič manj, kot sporoča izvorno besedilo. Prevod mora biti naraven in mora biti neopazen, zelo je pomembno, da se prevajalec med samim prevajanjem izogne nenaravnim frazam, ki so posledica nekega vmesnega jezika, s slovnico izvornega in besedami ciljnega besedila. Pomemben del prevajanja je ta, da prevajalec v začetku prebere celotno besedilo in ne prevaja po delih. Končni prevod mora biti tekoč, predvsem pa mora zveneti naravno. Marsikdo misli, da je prevajanje le preprosta menjava besed in besednih zvez, a se ne zavedajo, da je kakovostno prevajanje zelo zapleten proces, ki mora upoštevati več dejavnikov, med katerimi sodijo med najbolj pomembne, zvrst in slog izvirnika, znanje osebe, ki se s prevajanjem ukvarja in ciljne bralce prevoda.

Prevajanje in lektoriranje diplom

V današnjem času, v času globalizacije, v času Evropske unije je naraslo povpraševanje po prevajanju. Prevajanje srečamo povsot. Velika je potreba po ustnem prevajanju in tudi po pisnem prevajanju. Prevajanja poznamo več vrst. Več vrst je ustnega prevajanja in tudi pisnega prevajanja.
Prevajanje diplome je zahtevno delo. Dobro je potrebno poznati jezik v katerega se prevaja in tudi dobro je potrebno poznati stroko o kateri govori diplomsko delo. Pri prevajanju diplome si ne smemo privoščiti strokovnih napak. Zato je potrebno poiskati izkušene prevajalce. Izkušeni prevajalci so velikokrat zaposleni ali pa sodelujejo s priznanimi prevajalskimi agencijami. Prevajalske agencije lahko poiščemo s pomočjo njihovih spletnih strani. Lahko jih najdemo po različnih oglasih ali pa povprašamo, če ima kdo izkušnje s prevajanjem diplom. V prevajalskih agencijah imajo poleg prevajalcev zaposlene lektorje. Diplomsko delo je potrebno tudi lektorirati. Povpraševanje po prevajanju diplomskih nalog je največje ob koncu šolskega leta. Prevajalec se mora zavedati, da prevajanje diplomske naloge ni enostavna naloga in jo mora prevesti zelo odgovorno in strokovno. Prevajanje in lektoriranje diplom vam lahko zagotovijo v spletni agenciji Spletni Slovar.com.
O prevajanju govorimo, ko želimo prevesti en jezik v drugi jezik. Večinoma se prevaja materin jezik v tuj jezik in to največkrat v angleški jezik. Največ je povpraševanja po prevodih v angleški jezik in tudi največ prevajalcev prevaja v angleški jezik. Prevaja se knjige, filme, revije, dokumente, različna besedila,…
Seveda nas za prevod zanima kolikšen strošek bomo imeli. Strošek je odvisen od strokovnosti besedila in od števila besed. Cena je odvisna tudi od jezika v katerega se želi opraviti prevod.