Arhivi Kategorije: Izobraževanje

maturitetni tečaji in izobraževanja

Kako je z maturitetnimi tečaji?

Recimo, da smo končali srednjo poklicno šolo. Za nadaljnji študij izberemo smer študija, ki od nas zahteva, da opravimo še maturitetni tečaj.

Maturitetni tečaj je enoletni izobraževalni program, na katerem se udeleženci pripravljajo na splošno maturo. Programi se izvajajo različno, lahko kot redna oblika izobraževanja ali pa se izvaja kot tečaj po posameznih izpitih.

Maturitetni tečaj Ljubljana obsega vse Ljubljanske srednje šole in gimnazije. V maturitetne tečaje se lahko vpišejo vsi kandidati, ki so uspešno zaključili srednje poklicno, srednje strokovno izobraževanje oziroma tretji letnik gimnazije, v primeru, da so zaključili izobraževanje za najmanj eno leto. Prav tako je maturitetni tečaj primeren za vse, ki so uspešno zaključili osnovnošolsko izobraževanje in so uspešno opravili preizkus znanja iz ravni tretjega letnika gimnazije.

Navadno maturitetni tečaj obsega 3 obvezne predmete in 3-4 izbirne.

Maturitetni tečaj zagotavlja udeležencem osnovno znanje, ki ga kandidati potrebujejo za opravljanje splošne mature

Poznamo maturitetne tečaje za mlade in maturitetne tečaje za odrasle. Maturitetni tečaj za mlade poteka kot oblika rednega šolanja. Tečaji se načeloma pričnejo oktobra in trajajo do časa mature. Vse poteka zelo podobno kakor navaden pouk. Preverja se sprotno znanje, obisk je obvezen in brez šolnine. Maturitetni tečaj za odrasle je zelo podoben tistemu za mlade. Kandidati oziroma udeleženci pridobijo status udeleženca izobraževanja odraslih.

Šolanje v maturitetnem tečaju se zaključi z maturo. Maturo se lahko opravlja v dveh rokih in sicer v spomladanskem ali jesenskem roku. Uspešno opravljena matura udeležencu prinese formalno izobrazbo V. stopnje in mu omogoči vpis na fakulteto.

učenje nemškega jezika

Na kratko o inštrukcijah za šolske predmete

V srednji šoli ima veliko dijakov probleme z nemščino, saj se je pred tem niso še nikoli učili, sedaj pa je kar naenkrat obvezna. Izjema so seveda tisti, ki so se nemščino učili že v osnovni šoli pri izbirnem predmetu. Le-ti imajo tako že nekakšno podlago za nadaljnje učenje, ostali pa si morajo žal priskrbeti kakšne inštrukcije ali pa se morajo zanesti na pomoč kakšnega prijatelja. S pomočjo kakšnega brskalnika ali pa, če kar kliknete na: »inštrukcije nemščina« lahko najdete kar precej ponudnikov inštrukcij za nemščino. Tako imate kar pester izbor, prav tako pa v kolikor s kakšnim inštruktorjem niste zadovoljni, ga lahko brez problema zamenjate s kom drugim.

Enako je tudi pri študentih, ki se na nekaterih fakultetah prvič srečajo s statistiko. Nekateri izmed njih so se z njo sicer srečali že v srednji šoli, vendar pa je na fakulteti statistika bistveno težja. Tako jim tudi tiste »osnove«, ki so jih pridobili v srednji šoli, ne pomagajo kaj dosti in se tudi oni dostikrat poslužijo inštrukcije statistike. Ponudnikov teh inštrukcij je za razliko od inštruktorjev za nemščino precej manj, saj se je ne uči tako veliko ljudi kot se jih uči nemščino.

V zaključku pa bi radi poudarili, da so bilo katere inštrukcije lahko še kako uporabne. Uporabne pa niso le takrat, ko nam kaj res ne gre, ampak se jih lahko poslužimo tudi takrat, kadar nismo čisto sigurni vase in bi radi utrdili oziroma izboljšali naše znanje. Poslužimo pa se jih lahko tudi s tem namenom, da se mogoče naučimo še kaj več kot pa bi se sicer.

Inštrukcije angleščine in nemščine

Inštrukcije angleščine in nemščineVerjetno že vsi dobro veste, da angleščina spada med zahodnogermanske jezike in izvira iz Anglije. Angleščina je jezik, ki je razširjen po celem svetu v največjem številu, zato se na lestvici svetovnih jezikov nahaja na prvem mestu. Tako je angleščina tudi najpogosteje uporabljeni jezik v Evropski uniji. Z angleščino se vsak posameznik srečuje vsak dan in to ne le v šoli ali na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času, prek različnih medijev. V zadnjem času se učenje angleščine umešča tudi v obdobje predšolske vzgoje, kar pomeni, da se predšolski otrok že lahko uči angleščine na tečaju, če je to želja otroka oziroma staršev. V šoli pa je angleščina seveda obvezni predmet. Več o angleščini boste izvedeli tu.

Na drugem mestu svetovnih jezikov, predvsem v Evropski uniji, pa se zagotovo nahaja nemščina. Nemščina ima dve glavni narečni skupini in sicer visoka ter nizka nemščina. Z nemščino se srečujejo že učenci, mnogim dijakom pa je to tudi obvezni predmet v šoli. Tako nemščina kot angleščina pa učencem, dijakom, študentom in odraslim dela težave pri učenju in razumevanju jezika. Takšne in drugačne probleme pri učni snovi angleščine in nemščine pa zagotovo rešijo ustrezne inštrukcije. Horizont, center za inštrukcije, vam poleg ostalih inštrukcij ponuja tudi inštrukcije angleščine in nemščine, več o inštrukcijah nemščine pa najdete tukaj.

Pri inštrukcijah angleščine in nemščine gre za poučevanje tistih učnih vsebin, ki so predpisane v učnem načrtu. Inštrukcije so namenjene tistim, ki želijo doseči minimalni standard znanja pri angleščini ali nemščini in tistim, ki si želijo višje ocene in tako doseči zahtevnejši standard. Za naročilo inštrukcij pa obiščite spletno stran učnega centra Horizont.