Arhivi Kategorije: digitalni marketing

Optimizacija strani je vedno bolj aktualna spletna realnost

Optimizacija strani je vedno bolj aktualna spletna realnost. Splet je danes razširjen v praktično vsa gospodinjstva, poslovni svet brez spleta praktično ne obstaja. Optimizacija strani skrbi za urejen splet.

Med gospodinjstvi je še približno četrtina takšnih, ki nima svetovnega spleta. V ostalih primerih pa svetovni splet povezuje gospodinjstva s spletnimi stranmi preko različnih naprav. Zelo pogoste so tablice, pametni telefoni in stacionarni računalniki. Z povečevanjem števila gospodinjstev se je povečalo tudi število uporabnikov, spremenila se je starostna struktura uporabnikov spleta, zgodile so se še številne druge spremembe.

optimizacija spletnih strani

Optimizacija spletnih strani je vedno bolj aktualna

Splet se je skozi čas spreminjal

Njegova podoba je bistveno drugačna, kot pred desetletjem, podoba izpred dveh desetletji pa je za mnoge že dana preteklost. Lahko bi rekli spletna prazgodovina. Vsemu naštetemu se je moral, se mora optimizacija strani prilagajati ter se bo prilagajal tudi v prihodnosti. Na spletu je danes bistveno večja gneča spletnih strani in spletnih vsebin kot v preteklosti.

Gnečo na spletu lahko primerjamo s prometnicami ali parkirišči za avtomobile pred nekaj desetletji ali danes. Pred več desetletji so bili avtomobili redkost, prostih parkirišč je bilo v izobilju. O gneči ne duha ne sluha, zato tudi ni bilo potrebe po urejanju na osnovi današnjih standardov. V podobnih razmerah se danes nahaja optimizacija strani. Na spletu je vedno več udeležencev, zato je potrebno njegovo urejenost temu primerno prilagajati.

Ker kot v prometu avtomobilov zaradi gneče prihaja do raznih kršitev morajo obstajati nasprotni ukrepi za novo ureditev. Podobno se optimizacija strani prilagaja novi ureditvi, večje splošne in uravnotežene koristi imajo s tem vsi udeleženci na spletu. Če ga primerjamo z desetletje starejšo različico ugotovimo, da lahko prejemamo več informacij hitreje in enostavneje. Optimizacija strani se bo zato tudi v prihodnosti spreminjala, zaradi vedno večjih ponudbe in povpraševanja. Spletni uporabniki bodo v vedno večjem številu videli koristi nastopanja v vlogi tako ponudbe kot povpraševanja, optimizacija strani se bo tem spremembam prilagajala.

https://www.red-orbit.si/storitve/optimizacija-spletnih-strani

Adwords oglaševanje pogosta spletna izkušnja

Adwords oglaševanje je spletna izkušnja globalno zelo velikega števila ljudi.

Splet je danes zelo pogosta dnevna aktivnost, veliko ljudi se z njim dnevno ukvarja. Iskalniki so med največkrat obiskanimi vsebinami, temu primerno danes za mnoge vsakdanja digitalna praksa. Z uporabo iskalnikov iščejo razne koristne in zanimive vsebine na spletu. Zaradi te prakse je Adwords oglaševanje smiselno in učinkovitotržno orodje. Uporabnik lahko poleg njemu primernih zadetkov procesa iskanja, pridobi informacijo, motivacijo ter razne druge dodane vrednosti. Kako bo izkoristil Adwords oglaševanje je zelo odvisno od njega samega, gre za individualno kategorijo. Nekateri bodo takšno Adwords oglaševanje sprejeli z odobravanjem, ter kasneje tudi v večjem ali manjšem obsegu izpolnili cilje oglaševalske aktivnosti. Drugi bodo zapisano vzeli kot informacijo, v naslednjem koraku sledi analiza zapisanega. Mnogi Adwords oglaševanje tudi načrtno ali slučajno prezrejo, ker imajo točno določene bolj ali manj individualne razloge. Načrtno prezrtje je velikokrat praksa oseb, ki imajo točno določene izkušnje iz preteklosti. Ter se zaradi tega ne bodo odločili niti pogledati ponujene reklame. Drugi pa preprosto spregledajo, ker je za njih Adwords oglaševanje novost ter se iz takega ali drugačnega razloga ne upajo klikniti na ponujeno. Ne zdi se jim smiselno pogledati, je za njih novost in podobno. Velikokrat se Adwords oglaševanje preprosto spregleda, ker se mnogim zdi nepotreben droben tisk. Ko dobijo izpisane rezultate iskanja, se delu z oglasi preprosto izognejo. Upoštevati začnejo rezultate, ki so izpisani pod oglasi ali najvišje uvrščenimi zadetki iskanja. Načeloma takšna praksa lahko učinkuje, vendar to ni nujno res v vseh primerih. Ko iščemo dobre in koristne informacije na spletu, moramo najprej pregledati vse ponujene informacije. Če nismo pogledali vse informacije ne moremo vedeti, kaj od vsega med rezultati iskanja je za nas primerno, kaj manj primerno ter kaj neprimerno.

Adwords oglaševanje omogoča oglaševalcem veliko svobode pri oblikovanju oglasne vsebine ter plačilo po učinku.

oglaševanje z google adwords

Spletno oglaševanje, razvijajoči trg

Spletno oglaševanje predstavlja razvijajoči trg .

Za spletno oglaševanje je značilno, da je velik napredek doseglo v desetletju oziroma dveh desetletjih. Pred desetimi leti se je začel splet pogosteje uporabljati, pred dvajsetimi leti pa beležimo prve znake začetka uveljavljanja spleta. Pred dvajsetimi leti ne bi morali računati na spletno oglaševanje, kot ga poznamo danes. Splet je bil premalo razširjen, da bi bilo smiselno na njem oglaševati. Pred desetletjem pa se je že ustvarila osnova, na kateri se je spletno oglaševanje lahko začelo razvijati. Takrat se pojavijo spletne strani, ki so danes najbolj prepoznavne, najbolj obiskane ter veljajo na nek način za pojem. Danes se s spletom ubada vedno več ljudi, spreminjaj se tudi generacijske strukture obiskovalcev. Po statistiki je leta dva tisoč petnajst spletno oglaševanje uporabljala petina malih podjetji ter sredne velikih podjetji, odstotek veliki podjetji pa je presega tretjino. Zanimivo je tudi povpraševanje za spletno oglaševanje na spletnih iskalnikih, družbenih medijih ter drugih spletnih straneh. To oglaševanje je na splošno zanimivo za enaindvajset procentov vseh podjetji. Če bi te podatke premerjali z desetletjem v preteklosti je napredek velik. Aktualni podatki pa nam dajo vedeti, da je tudi možnosti za napredek še veliko. Kakšne možnosti se kažejo za razvoj kaže predvsem splet in njegova uporaba za oglaševanje v najbolj razvitih državah. Splet je v njih bolj razvit, tudi vse različne možnosti podjetniki bolj izkoriščajo. Posledično ni bolj razvito zgolj spletno oglaševanje , bolj razvita je tudi spletna trgovina ter druge možne spletne podjetniške aktivnosti. V Sloveniji je kljub temu opaziti pomembne spremembe, ki jih najbolje vidimo v nekaterih podpornih aktivnosti. Na spletu nakup praktično ni možno uresničiti, če nimamo ustrezne podporne aktivnosti. Preko klika na spletu kupljeno je namreč v primeru izdelka potrebno dostaviti na dom naročnika.

Spletno oglaševanje je brez doma prihodnost podjetništva, možnosti za izboljšanje poslovnih rezultatov so velike.

Več

marketing, content

Vsebinski marketing pomaga izboljšati vsebino

Vsebinski marketing omogoča, da spletna stran postane berljiva in zanimiva.

Spletni strani vsebinski marketing omogoča, da pridobi obiskovalce, da na njej ostanejo ter izpolnijo cilje lastnika spletne strani. Pridobiti obiskovalce v vedno ostrejši konkurenci ni enostavno, težko je tudi uspeti kot alternativa uveljavljenim spletnim stranem. Navade obiskovalcev spletne strani so velikokrat kot železna srajca, ki se le malo spreminja. Obiskovanje je dodatno postalo velikokrat folklora, iskanje novih spletnih straneh pa v mnogih primerih bolj naključje kot praksa. Alternative seveda nimajo zaprtih vseh vrat, rešitev je prav vsebinski marketing. Ker so uveljavljene spletne strani velikokrat zaležane od uspeha, ima alternativa prav v tem dejstvu priložnost. Vsebine uveljavljenih spletnih strani so velikokrat monotone, ker je sprememb zaradi uveljavljenosti manj oziroma ni izražena potreba po njih. Dinamičen trg za razliko vedno išče novosti, zato uveljavljene spletne strani velikokrat utonejo v pozabo. Za vsebinski marketing obstajajo številni primeri dobre prakse, poznamo tudi številne spremembe na trgu. Nekdaj veliki igralci na spletu so dobili alternative, te so jih počasi nadomestile ter prevzele njihov položaj in delež na trgu. Njivo položaj in delež pa ni samoumeven in večen, saj vsebinski marketing nudi priložnost tudi drugim. Izboljšave so možne na tisoč in en način, zavedati se je zgolj treba možnosti. vsebino na spletu je mogoče predstaviti na različne načine, sodobna tehnika ponuja našteto možnosti dodane vrednosti. Primer je besedilo ter slikovno oziroma video spremljajoč material. Slikovno gradivo lahko vsebinski marketing najde tudi na prostem trgu, za razliko od uveljavljenih igralcev ga ponudi preprosto več. Podobno velja za video vsebine in material, ki velikokrat pove več kot tisoč besed. In veliko število obiskovalcev spleta preprosto raje pogledajo video vsebino, kot se mučijo s prebiranjem obsežnih vsebin. Mnogi vsebine brez video materiala preprosto preskočijo ter poiščejo ustrezno alternativo.

Vsebinski marketing je ponudba vsebine spletne strani z večjo dodano vrednostjo.

marketing, content

Vsebinski marketing, pomembna in dobrodošla sprememba

Vsebinski marketing je pomembna in dobrodošla sprememba .

Pomembna sprememba je vsebinski marketing, ker je uporabnikom dodana vrednost na dosegu roke. Uporabniki spleta so z leti izkušnjami postali bolj zahtevni. Razvoj je sicer potekal postopoma, vendar so spremembe velike in hkrati pogosto neopazne. Problem v zaznavanju je zavedanje oziroma bolje rečeno ne zavedanje sprememb. Glavni krivec je vsakdanjik, ki ima sam s seboj toliko opravka, da na preteklost kaj drugega kot preprosto pozabi. V preteklosti so bili veseli, če je na spletu sploh karkoli zanimivega obstajalo. Danes je pomembna kakovost v širokem pomenu besede. Vsebine spletnih strani so že na prvi pogled boljše, dajejo vtis kakovosti. Vse kar je na njih pa je tudi ponujeno z zavedanjem prisotnosti spletne konkurence. Na spletu lahko vsebinski marketing razumemo kot razvojno stopnjo trženja. Tako digitalnega kot tudi klasičnega. Klasični način trženja je preteklost, ki pa še ni izumrla in verjetno ne bo nikoli. Obstaja ponudba, ki bo vedno prisegala na klasičen način. Zato se za prihodnost ni bati, čeprav bo klasično trženje v senci spletnega. Spletno trženje se je do današnjih dni precej spremenilo v primerjavi z začetki. Včasih je bilo dovolj, da si na spletu dobil določeno ponudbo ali si sam lahko ponudil. Danes smo tako kupci kot prodajalci postali bistveno bolj zahtevni. O ponujenem želimo izvedeti pred nakupom marsikaj. Predvsem z željo, da ne kupimo mačka v žaklju. Poleg tega vsebinski marketing odkrito spregovori o ponudbi. Povpraševanje bo nad ponudbo navdušeno ter naredilo naslednji korak le, če bo ustrezno motivirano. Pri tem igra veliko vlogo vsebinski marketing. Danes ni dovolj, da se ponudba predstavi zgolj v osnovnih značilnostih, ampak v širšem kontekstu. Povpraševanju mora vsebinski marketing, kot ime samo pove, ponuditi vsebino. Seveda uporabno in koristno. S tem pridobi motivacijo ter potrditev dobre odločitve.

Vsebinski marketing je povpraševanje dvignil na višjih zahtevnostni nivo.